Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Якість систем регулювання в усталеному режимі роботи.

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. EIS и DSS системы.
  3. ERP-система
  4. GRID- системи
  5. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  6. I. Общеметодологические (общесистемные) принципы.
  7. I. Судебно-следственная практика формирования системы доказательств по уголовному делу (постановка проблемы).
  8. I.1. Инновационный подход к системе освоения ценностей физической культуры и спорта.
  9. ICQ - это способ общения в сети, который позволяет вести беседу с любым зарегистрированным в системе ICQ и подключенным в данный момент к Интернету пользователем.
  10. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.

Припустимо, що на вході системи (рис. 6.1) діє.Усталена похибка регулювання системи буде

(6.3)

де Хвих в(t), вимушена складова перехідного процесу (регульованої величини).

Передаточна функція замкнутої системи (рис. 6.1) відносно помилки буде дорівнювати:

(6.4)

В випадку диференційованості Хвх(t), в усьому інтервалі часу від 0 до ¥ помилку системи εв(t), можна зобразити в вигляді ряду:

(6.5)

де С0, С1, С2,... - коефіцієнти помилок, які можна знайти по формулам розкладання функції Wзε(р) в ряд Тейлора.

Вони будуть мати вигляд:

(6.6)

При подачі на вхід системи одиничного ступінчастого діян­ня Хвх(t)=1Х(t), всі похідні будуть дорівнювати нулю. Тоді С0=Wзε(р), а добутки в виразах (6.5), починаючи з дру­гого числа, дорівнюють нулю. Коефіцієнт С0=Wзε(р) - це усталене значення помилки в замкнутій системі.

При подачі на вхід системи сигналу Хвх(t)=t похідна останні похідні - нулю. Коефіцієнти в да­ному випадку будуть .

Добутки в (6.5) після другого члена також будуть дорівнювати нулю. Цей розгляд можна продовжувати, зберігши в (6.5) третій член С2 і т.д.

В зв’язку з цим коефіцієнт Со називають коефіцієнтом статичної (позиційної) помилки. С1 - називають коефіцієнтом швидкісної помилки, а С2 - коефіцієнтом помилки по прискорен­ню. В статичних системах С0¹0, в астатичних С0=0.В системах з астатизмом першого порядку С1¹0, з астатизмом другого порядку С2¹0, а С1=0. Видно, що при збіль­шенні кількості інтегруючих ланок (підвищенням порядку астатизму) в системі знижується кількість коефіцієнтів помилок, які не до­рівнюють нулю. Однак необхідно пам’ятати, що підвищення астатиз­му системи ускладнює досягнення її стійкості. Зрозуміло, що ряд (6.5) буде мати тим менше членів, а система більш високу точність в усталеному і близьких до нього режимах, чим менше похідних містить вхідний сигнал, які не дорівнюють нулю.

Метод розглянуто на прикладі керуючого діяння Він також може застосовуватись і для оцінки точності систем при наявності повільно змінних або незмінних в часі збурень.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 55 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | <== 88 ==> | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав