Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

У сфері інтелектуальної власності.

Читайте также:
  1. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
  2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
  3. Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади
  4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
  5. Всесвітня організація інтелектуальної власності
  6. Глава 7. Обґрунтування системи управління й власності.
  7. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання
  8. Господарсько-правова відповідальність у сфері аудиту.
  9. Еволюція інтелектуальної власності в Україні
  10. Законодавча база України у сфері інтелектуальної власності

Лекція №2

Міжнародне співробітництво

у сфері інтелектуальної власності.

1. Міжнародні договори, конвенції та угоди у сфері інтелектуальної власності.

2. Регіональні міжнародні організації з питань охорон інтелектуальної власності.

3. Патентування винаходів і корисних моделей в іноземних державах.

 

Література

 

1. 1.Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.

 

 

Майже до середини ХІХ століття одержати охорону інтелектуальної власності, і в першу чергу промислової, у різних державах світу було досить важко, оскільки закони в цих державах дуже відрізнялися один від одного.

Початком реалізації цих ідей вважають 1873 р., коли уряд Австро-Угорської імперії запропонував іншим державам взяти участь у першій міжнародній виставці винаходів у Відні. Тоді деякі держави відмовились від участі в ній через неадекватну правову охорону винаходів, що демонструвалися на виставці. Занепокоєний станом у цій сфері Віденський конгрес з патентних реформ цього ж року прийняв головні принципи патентування винаходів.

У рамках ВОІВ функціонують різні міжнародні угоди. Їх поділяють на nhb три групи:

1) угоди, що встановлюють міжнародну систему охорони – програмні;

2) угоди, що закладають міжнародні класифікаційні системи – класифікаційні;

3) угоди, що полегшують отримання охорони промислової власності в декількох країнах - реєстраційні.

До програмних міжнародних угод належать:

1.Паризька конвенція про охорону промислової власності;

2.Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;

3.Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення (Римська конвенція);

4.Найробський договір про охорону олімпійського символу;

5.Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури;

6.Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів;

7.Договір про закони щодо товарних знаків (Женевський);

8.Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 44 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | <== 99 ==> | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав