Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відносини, які складають основоположні засади народовладдя, суверенітету народу.

Читайте также:
  1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  2. Відносини, які опосередковують основоположні заса­ди функціонування держави.
  3. Демократичні засади виборчих правовідносин.
  4. Дисципліна «Історія України», як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.
  5. Економічні та соціальні засади формування внутрігосподарських економічних відносин
  6. Загальні засади соціального захисту дітей та державної допомоги сім'ям з дітьми
  7. Засади нового Базового компонента
  8. К.Маркс – це сукупність відносин між людьми, що складаються в процесі спільної діяльності людей та постійно розвиваються
  9. Конституційні засади прав і свобод людини в інформаційній сфері

Лекція 1; Конституційне право – галузь національного права, наука та навчальна дисципліна.

Питання:

Предмет метод конституційного права.

Конституційно-правова відповідальність.

Система науки конституційного права України.

Предмет конституційного права

Конституционное право – это особення отрасль права, которая закрепляет основные принципы публичной власти и ее взаимоотношения с человеком.

Термин «конституционное право» используется в правоведении как:

1. отрасль национального права

2. отрасль юридической науки

3. учебная дисциплина в системе высшего образования.

Конституционное право Украины – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения народовластия, устанавливающих публичность власти, организацию и гарантии основных прав и свобод человека.

Предметом отрасли конституционного права являются общественные отношения, которые возникают в разных сферах жизнедеятельности общества в связи с организацией и осуществлением публичной власти. Можно выделить две основные таких общественных отношений:

1. Определяющие взаимоотношения между человеком, гражданином и государством, которые осуществляются путем:

- закрепления неотъемлемых прав и свобод человека, провозглашения человека наивысшей ценностью;

- закрепления принципов политического и идеологического разнообразия, экономических, социальных и культурно-духовных положений конституционного строя;

- установление обязанностей государства по охране и защите прав человека и гражданина.

2. Определяющие устройство государства и организацию государственной власти. Они осуществляются путем:

- установления важнейших принципов, которые определяют Украину как конституционное государство (народовластие, суверенитет, разделение власти, верховенство права, гуманизм и т.д.)

- закрепление республиканской формы правления и унитарного государственного устройства Украины

- определения способов осуществления государственной власти

- установление системы органов государственной власти

- установление основ местного самоуправления

--------------------------------------------------------------------------

Основним предметом правового регулювання консти­туційного права України є суспільні відносини, які виникають і діють в процесі здійснення влади народом України.

Конституційні норми закріплюють також устрій Ук­раїни як незалежної держави, яка цілком самостійно вирішує всі справи як в середині країни, так і за її ме­жами.

Предмет конституційного права опосередковує со­бою чотири групи (блоки) суспільних відносин.

Відносини, які складають основоположні засади народовладдя, суверенітету народу.

Суверенітет народу — це природне право народу бути верховним і повновладним на своїй території. Су­веренітет буває потенційним і реальним.

Потенційним суверенітетом володіє практично будь-який етнос, не­залежно від того, має він свою державність чи ні, оформився він у таку історичну спільність, як народ, визнаний він іншими державами і націями чи ні.

Реальний суверенітет це втілення в життя суве­ренних прав народу, його волі йти таким шляхом, який він вважає найкращим. Суверенна воля народу України, вільно сформована і втілена у відповідних документах (передусім у Конституції України), і є єдиним джерелом державної влади.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 44 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав