Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика розрахунку

Читайте также:
  1. quot; Методика преподавания изобразительного искусства
  2. V2: Организация и методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних органов
  3. Анализ источников формирования капитала предприятия. Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его структуры.
  4. Базовая методика системного анализа: этапность, степень алгоритмизации, особенности применения.
  5. Бег, методика обучения бегу, виды бега.
  6. Билет 22 Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности ребёнка.
  7. Билет 24 Методика проведения физкультурных занятий в ДОО
  8. Билет 4 Методика обследования ЖКТ
  9. Быстрота и методика ее развития у детей ДВ.
  10. Види голосного читання, методика його формування.

Зміст дії процесу

1. Планування витратної частини бюджету.

Відповідальна – фінансово-економічна служба.

Методика розрахунку

Процес складання витратної частини бюджету керівники центрів відповідальності починають з початку жовтня поточного року на плановий рік. Кошториси статей витрат складаються без ПДВ, в тисячах гривень і одним знаком після коми. Якщо сума витрат одного місяця менше 100 грн., то витрати слід передбачати в одному із місяців кварталу. Розглянемо методичні підходи в розрізі кожної статті.

Витрати по статті «Заробітна плата»

Вхідні дані:

- план виробництва;

- штатний розклад;

- законодавчі акти.

Зміст дії процесу

1.1. Планування витрат по статті «Заробітна плата».

Відповідальний – відділ управління виробництвом.

Методика розрахунку

«Заробітна плата» розраховується відділом управління виробництвом (ВУВ) спільно з керівниками центрів відповідальності (ЦВ). Дана стаття включає основну, додаткову заробітну плату співробітників ЦВ і грошові компенсаційні виплати не передбачені кошторисом соціальних витрат.

Керівники цехів та дільниць заробітну плату основних виробничих працівників в кошторис не включають, а подають у вигляді окремої таблиці в поясненні. Всі центри відповідальності в поясненні указують кількість працюючих в підрозділі (чол.) (для виробничих підрозділів окремо – кількість основних виробничих працівників і основного персоналу). Начальник ВУВ на основі даних, представлених керівниками ЦВ здійснює розрахунок нарахувань, після чого доводить суму нарахувань до керівника ЦВ.

Витрати по оплаті договорів підряду по статті «Заробітна плата» не включаються. Ці витрати планують залежно від цільового призначення робіт і не можуть попадати на такі статті експлуатації і ремонт основних засобів, інформаційні, консультативні і послуги дозвільного характеру, витрати на рекламу і дослідження ринку.

Начальник ВУВ на основі даних, наданих керівниками центрів витрат складають кошторис витрат.

Вихідні дані:

- планові дані по статті «Заробітна плата»;

- пояснювальна записка по кошторису витрат «Заробітна плата»;

- кошторис статей витрат по процесу управління «Заробітна плата».

Витрати по статті «Витрати на відрядження»

Вхідні дані:

- план відряджень;

- нормативні дані.

Зміст дії процесу

1.2. Планування витрат по статті «Витрати на відрядження».

Відповідальний – керівник центру витрат.

Методика розрахунку

Дані по Центру витрат «Адміністрація» готуються керівником, відділом управління виробництвом і надаються керівнику фінансово-економічної служби.

Стаття «Витрати на відрядження» планується керівником центру відповідальності на проїзд, виплату добових й інші витрати.

Дані по центру відповідальності «Адміністрація» готуються бухгалтерією на основі витрат за минулий рік і надаються керівнику фінансово-економічної служби.

Вихідні дані:

- плановий розмір витрат по статті «Витрати на відрядження».

Витрати по статті «Амортизація»

Вхідні дані:

- відомість по нарахуванню амортизації;

- перелік основних засобів;

- норми амортизації
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав