Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика розрахунку

Читайте также:
  1. quot; Методика преподавания изобразительного искусства
  2. V2: Организация и методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних органов
  3. Анализ источников формирования капитала предприятия. Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его структуры.
  4. Базовая методика системного анализа: этапность, степень алгоритмизации, особенности применения.
  5. Бег, методика обучения бегу, виды бега.
  6. Билет 22 Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности ребёнка.
  7. Билет 24 Методика проведения физкультурных занятий в ДОО
  8. Билет 4 Методика обследования ЖКТ
  9. Быстрота и методика ее развития у детей ДВ.
  10. Види голосного читання, методика його формування.

Стаття «Інформаційні, консультаційні і дозвільні послуги» планується керівниками центрів відповідальності, крім витрат на підписні видання. До даної статі відносять витрати на послуги сторонніх організацій по проведенню науково-дослідних робіт, витрати на акредитацію і атестацію, проведення перевірок, надання консультаційних послуг, витрати на послуги сторонніх організацій в області консультування, надання інформаційних, аудиторських послуг, витрати на оформлення імпорту і експорту (тільки – ТПП, термінал, виклик інспектора), витрати на оплату послуг охорони, а також витрати по договорам підряду, пов’язані з вищезазначеними послугами.

Витрати на підписні видання планує начальник ПТО, після чого формує кошторис витрат по процесу. До цієї статі відносяться витрати на підписні видання і покупку науково-технічної літератури, при плануванні цих витрат керівнику центрів відповідальності необхідно подати заяву в ПТО зі списком необхідної літератури.

Керівники ЦВ описують витрати по даній статті у пояснювальні записці.

Дані по центру відповідальності «Адміністрація» готуються керівником процесу і подаються керівнику фінансово-економічної служби.

 

11. Витрати по статті «Транспортування готової продукції»

Вхідні дані:

- план відвантаження продукції;

- ціни на транспортні послуги.

Зміст дії процесу

1.11. Планування витрат по статті «Транспортування готової продукції»

Відповідальні – визначені структурні підрозділи.

Методика розрахунку

Стаття «Транспортування готової продукції» (ТГП) планується керівниками центру відповідальності (керівником відділу продажі керівником ТСБ). Витрати на транспортні послуги включають в себе витрати на транспортування готової продукції автомобільним, залізничним та іншим транспортом, а також на внутрішні перевезення готової продукції (перевезення по місту), ця стаття включає збори, що стягуються при транспортуванні вантажів залізною дорогою, до даної статті відносяться витрати на придбання матеріалів для підготовки транспорту (зокрема, матеріали для підготовки вагонів відноситься до витрат складу № 2). Керівники центрів відповідальності описують витрати по даній статті у пояснювальній записці.

Вихідні дані:

- плановий розмір витрат по статті «ТГП»;

- пояснювальна записка по статті «ТГП».

 

12. Витрати по статті «Внутрішні транспортні послуги» (ВТП)

Вхідні дані:

- план виробництва ЦБ;

- план закупок цикну.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав