Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВКАЗАТИ КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ НА КОЖНУ ПРОПОЗИЦІЮ.

Читайте также:
  1. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 10 балів.
  2. Й нарешті, на завершення теми, необхідно зупинитись на системі міжнародного права, яку утворює велика кількість галузей та інститутів.
  3. Кількість годин: 2 години
  4. Мінімальна кількість учасників ТОВ?
  5. Оцінка у балах відповідей на іспитах і модульних контролях
  6. Порівняльний аналіз композиційних структур учнівських відповідей на лінгвістичну тему
  7. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
  8. Стабільність, кількість, якість, витрати, час

СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ.

1. Близькі люди, з ними мені не хотілося б розлучатися.

2. Не є моїми друзями, але я їх іноді запрошую до себе і провожу з ними вільний час.

3. Я не дружу з ними, але вони мене дуже цікавлять, і мені хочеться зблизитися.

4. Ті, з ким у мене немає ніяких особистих і ділових стосунків.

5. Я спілкуюся з ними тільки в діловій обстановці з потреби. Спілкуватися у вільний час з ними не бажаю.

6. Мені не симпатичні ці люди, я не хочу мати з ними нічого спільного.

 

ДРУЖБА.

1. Наш клас дуже недружній. Постійно відбуваються сварки.

2. Наш клас недружній. Часто виникають сварки.

3. Наш клас не можна назвати конфліктним, але сварки іноді бувають.

4. У нашому класі немає сварок, але кожен живе сам по собі.

5. Наш клас дружний.

6. Наш клас дуже дружний і згуртований.

 

АЛЬТРУЇЗМ.

1. У нашому класі школярі відмовляються допомагати один одному.

2. У нашому класі не прийнято допомагати один одному.

3. У нашому класі допомагають тільки на вимогу учителя.

4. У нашому класі допомагають один одному на прохання.

5. У нашому класі допомагають тільки своїм друзям.

6. У нашому класі допомагають охоче один одному без прохання і нагадування.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

1. У нашому класі немає взаємної відповідальності.

2. Відповідально відносяться до справ класу і інших учнів тільки окремі учні.

3. У нашому класі кожен відповідає тільки за себе перед учителями, а до інших нікому немає справи.

4. У нашому класі погані вчинки і недоліки турбують більшість школярів.

5. Більшість школярів відповідально відносяться до невдач і недоліків усього класу.

6. У нас кожен несе відповідальність за клас і за інших учнів.

 

ВКАЗАТИ КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ НА КОЖНУ ПРОПОЗИЦІЮ.

 

Всього учнів Соціальна дистанція. Дружба. Альтруїзм. Відповідальність
  1. 1. 1. 1.
  2. 2. 2. 2.
  3. 3. 3. 3.
  4. 4. 4. 4.
  5. 5. 5. 5.
  6. 6. 6. 6.

Здійснити аналіз отриманих результатів дослідження та зробити висновки.

Методика № 2 «Фотографія»

Дітям пропонується виступити в ролі «фотографів» - зробити знімок свого класу. На аркуші паперу в квадратиках учні розміщують себе і своїх однокласників, як на груповій фотографії. Кожне «фото» учень замінює ім'ям свого однокласника. Психолог (студент-практикант) звертає увагу на те, в якому місці на фотографії учень розташовує себе, своїх однокласників, з яким настроєм виконує роботу.

Проаналізувати результати дослідження та зробити висновки.

 

Методика № 3. Атмосфера в групі (за Ф. Фідлером)

Інструкція для учнів. Нижче приведеш протилежні за змістом пари слів, за допомогою яких можна описати атмосферу в класі. Чим ближче до правого чи лівого слова в кожній парі ви розташуєте знак «X», тим більше вираженою буде ознака у вашій групі. Отже, для атмосфери у вашій групі характерні:

 

1. Приязність               Ворожість
2. Погодженість               Непогодженість
3. Задоволеність               Незадоволеність
4. Захопленість               Байдужість
5. Продуктивність               Непродуктивність
6. Теплота               Холодність
7. Співробітництво               Відсутність співробітництва
8. Взаємна підтримка               Недоброзичливість
9. Цікавість               Нудьга
  Успішність               Неуспішність

Чим менше балів ви набрали, тим більш сприятливою є психо­логічна атмосфера у вашій групі.

Методика № 4. «Соціометрія»

В основі даної методики лежить процедура вибору серед однокласників тих, кому надається найбільша перевага. У залежності від того, які стосунки ви хочете виявити, задаються запитання різ­ного характеру:

- З ким би ви хотіли сидіти за одною партою?

- З ким би ви хотіли піти в похід?

- Кого би ви запросили на свій день народження?

- До кого би ви звернулися за допомогою у важку хвилину?

Як правило, задаються два типи критеріїв — формальні і неформальні. Формальні критерії виявляють особливості міжособистісних стосунків, які формуються при певному впливі ділових контактів, орієнтації на завдання групи. Наприклад: «Кого б ви вибрали старостою класу?», «З ким би ви хотіли бути в одній під­групі?»

Розрізняють позитивний критерій, коли від досліджуваного вимагається демонстрація переваг у виборі партнера, і негативний критерій, коли від студента вимагається показати своє критичне чи емоційно-негативне ставлення до певних однокласників («З ким би не хотів...»). 1

Неформальні критерії виявляють особливості міжособистісних відносин, які формуються при визначальному впливі емоційних контактів, безпосередньо не пов'язаних з діловими стосунками та які несуть у собі сильний заряд симпатій і антипатій. Наприклад: «З ким би ви хотіли проводити свій вільний час?», «Кого б ви хотіли запросити до себе в гості на святкування дня народження?», «З ким би ви хотіли дружити?», «Якби було треба поділитися своїми особистими секретами, то кого б ви вибрали для цього з членів своєї групи?» та ін.

Соціально-психологічна структура групи визначається за допомогою порівняльного аналізу відповідей учнів на два запитання — один формальний і один неформальний. Макси­мальне число критеріїв у дослідженні для учнів від 2 до 4.

Якщо використовується обмежена кількість виборів (не більше 3-5 осіб), то при цьому бажано підкреслити, що слід зберігати послідовність надання переваг (у першу чергу, другу, третю чергу і т. д.).

Зразок роботи по складанню соціограми групи.

Інструкція. Зараз вам будуть запропоновані запитання, які стосуються ваших взаємовідносин у класі. Наприклад: «Кого б ви обрали старостою класу?» Візьміть чистий аркуш паперу. Угорі напишіть своє прізвище. Розділіть аркуш вертикальною лінією. Зліва від неї напишіть прізвища тих однокласників, кого ви обира­єте, відповідаючи на це запитання, а справа тих, кого б ви не обрали. Число виборів не обмежене.

Цей соціометричний критерій спрямований на виявлення пар­ного вибору в формальній структурі групи.

Відповідаючи на запитання, учні заповнюють свої соціометричні картки. На основі індивідуальних результатів заповню­ється соціоматриця по класу в цілому, куди заносять список класу, а у верхній рядок — номери, під якими пишуть прізвища окремих учнів. У кожному рядку навпроти номерів учнів, вибраних даною людиною, ставиться знак «+» (вибір), або «-» (заперечення) або заносяться номери виборів (1, 2 чи 3). Якщо ж два учні вибрали один одного, то ці два вибори обводяться кружком (вза­ємний вибір).

Використовуються, як правило, два способи обробки результа­тів соціометричного опитування:

1) табличний — за допомогою соціоматриць виборів;

2) графічний — за допомогою соціограми.

Соціограма будується на основі соціоматриці. У найбільш загальному вигляді вона являє собою чотири концентричних кола, в яких розміщують усі номери членів цієї групи. У перше коло (центральне) записують тих, хто набрав найбільшу кількість пози­тивних виборів (так званих «соціометричних зірок», які мають кількість виборів більше середнього), у друге коло — «переважаю­чих» (тих, що мають середню кількість виборів), у третє — «знех­туваних» (число виборів менше середнього), у четверте — «ізольо­ваних» (які не отримали жодного вибору).

У соціометричному методі аналізу даних використовується спеціальна соціометрична символіка:

+++++???? позначення респондентів чоловічої статі;

**********????позначення респондентів жіночої статі


------------------?????однобічні вибори; - взаємні вибори;

- - - - - -?????? однобічні відхилення; - взаємні відхилення.

 

 

Центральним членом групи називають того, кого вибирають частіше, ніж інших, у тому числі представники інших груп.

Внутрішньогруповим членом називають того, хто нікого не обирає в своїй формальній групі, але робить вибір у колективі.

Розрахунок індексів соціометричного статусу.

За результатами приведених вище соціометричних методик можна розрахувати інтегральні показники, які характеризують положення кожного окремого члена групи в її структурі.

Позитивний статус конкретного студента:

ПС = Кількість членів групи, які вибрали даного студента

Кількість членів групи, які оцінили його

Знаменник розраховується як загальна кількість учасників дослідження мінус одиниця, оскільки даний студент себе не оці­нює, хоча і входить до загального числа учасників опитування.

Негативний статус конкретного студента:

НС = Кількість членів групи, які відхилили його

Кількість членів групи, які оцінили його

У залежності від змісту соціометричного критерію цей показ­ник може бути критерієм організаторських здібностей, мірою соціального визнання, мірою комунікабельності, визнання і т. д.

Загальний статус студента в групі:

С = Кількість членів групи, які відхилили його

Кількість членів групи, які оцінили його

Загальний статус студента в групі (С) може бути позитивним, нейтральним чи негативним. Тут необхідно врахувати всі показ­ники в комплексі. Так, у двох учнів можуть бути нульові показ­ники. Але в одного кількість позитивних і негативних виборів ста­новить 4 (4 приймають, а 4, очевидно з іншої мікрогрупи, відхиляють), а до іншого всі однокласники байдужі.

Методика № 5. «Груповий пиріг»
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 61 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав