Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дієприкметники та дієприслівники у професійному мовленні.

Читайте также:
  1. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному мовленні. Іменники на позначення статусу, професій, посад, звань. Кличний відмінок. Основні формули звертань.
  2. Психологічний вплив у професійному спілкуванні працівників ОВС
  3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
  4. Синтаксичні структури у професійному мовленні: прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів, однорідних членів речення
  5. У професійному спілкуванні.

Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає динамічну ознаку предмета за дією, яку він сам виконує (активні дієприкметники) або яка на нього спрямована (пасивні дієприкметники).

Активні дієприкметники бувають теперішнього та минулого часу, утворюються відповідно від основ теперішнього часу дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів -уч-/-юч- або -ач-/-яч- (контролюючий, терплячий) та від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л- (зів’ялий).

У сучасній українській літературній мові вживання активних дієприкметників теперішнього часу обмежене.

Пасивні дієприкметники утворюються від основи інфінітива перехідних дієслів, як правило, доконаного, рідше недоконаного виду за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т-:прочитаний, запрошений, доглянутий.

Пасивні дієприкметники використовують для лаконічного вираження думки (часто вони замінюють ціле підрядне речення). Вони відзначаються вищою частотою вживання в науковому та діловому стилях порівняно з активними. Пасивні дієприкметники уточнюють, конкретизують зміст означуваного ним слова: Домашнє завдання, заданена сьогодні, студенти виконали добре.

Щоб уникнути помилок при вживанні дієприкметників, варто пам’ятати про різні засоби української мови, якими можна замінити відповідні граматичні форми та конструкції, а саме: підрядні речення, прикметники, займенники, іменники, прикметниково-іменникові словосполучення: інформуючий той, що інформує; слідуючий – наступний, подальший, такий; діючий(закон) – чинний; знеболюючий(засіб) – знеболювальний; завідуючий(кафедрою) – завідувач; оточуюче(середовище) – довкілля, навколишнє; зростаюча (інфляція) – щораз більша інфляція; лікуючі (властивості) – лікувальні.

Сфера використання активних дієприкметників – в основному термінологічна лексика: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, ведуче колесо, ріжучий диск, тонізуючі речовини, резонуюча камера, діючий вулкан, несуча поверхня крила, працюючий двигун, планеруючий літак, лімітуючий режим.

Дієприслівник – це незмінна форма дієслова, яка виражає супровідну до основної дію (завершену або незавершену).

Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов’язково мають виконуватися одним суб’єктом: Замовляючи проспекти у видавництві „Майдан”, ви заплатите за них на 30% менше, а не „Замовляючи проспекти у видавництві „Майдан”, вони вам коштуватимуть на 30% дешевше”.

 

Предикативні форми на -но, -то – це незмінні форми дієслова, що виступають головним членом у безособових речення (зроблено, здобуто).

За своєю семантикою та використанням форми на -но, -то становлять специфіку української мови, яка вирізняє її з-поміж інших слов’янських мова.

За характером своєї семантики виражають дію перехідну, минулу, пасивну. Однак можуть передавати значення майбутньої дії за допомогою допоміжного дієслова бути:Роботу буде зроблено вчасно.

Як правило, безособові дієслівні форми на -но, -то вживають у значення «хтось щось зробив»: Роботу завершено(хтосьзавершив);Лист відправлено(хтось відправив). Рідко їх використовують стосовно явищ природи: Поля затоплено(вода затопила).

Слід пам’ятати, що форми на -но, -то в українській мові є безособовими і не можуть мати при собі навіть пасивного суб’єкта, вираженого формою орудного відмінка: У роботі проаналізовано, а не Нами проаналізовано.

 


Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 298 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав