Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

з навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3. III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
  4. Дисципліни
  5. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ
  6. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
  7. З ДИСЦИПЛІНИ
  8. з дисципліни «Фізичне виховання».
  9. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Міністерство освіти і науки України

КВНЗ «Запоріцзький педагогічний коледж» ЗОР

Інструкції

до самостійної роботи

Студентів груп 2-А,Б та 3 А,Б,В,Г,Є

спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»

з навчальної дисципліни

«Методика викладання іноземної мови в початкових класах»

 

 

Перелік тем і обсяг годин для самостійної роботи студентів з методики викладання іноземнеої мови в початкових класах

Спеціальність5.01010201 «Початкова освіта»(база 11 класів)

 

 

Назва розділів, тем Кількість годин, база 11 класів
  Теоретичні основи методики навчання іноземної мови Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками    
  Цілі,зміст,принципи, методи, прийоми, засоби навчання іноземної мови у початковій школі.    
  Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах.    
  Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь Формування слуховимовних навичок  
  Формування граматичних навичок  
  Формування лексичних навичок  
  Формування навичок техніки читання та письма  
  Формування вмінь аудіювання  
  Формування вмінь говоріння. Навчання діалогічного мовлення. Навчання монологічного мовлення  
  Організація та планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови. Урок як основна форма навчально-виховного процесу    
  Планування та контроль у навчанні іноземної мови.    
  Основи методики інтенсивного навчання іноземної мови    
  Позакласна робота з іноземної мови  
  Всього:  

 

 

Перелік тем і обсяг годин для самостійної роботи студентів з методики викладання іноземнеої мови в початкових класах

Спеціальність5.01010201 «Початкова освіта»(база 9 класів)

 

 

Назва розділів, тем Кількість годин, база 9 класів
  Теоретичні основи методики навчання іноземної мови Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками    
  Цілі,зміст,принципи, методи, прийоми, засоби навчання іноземної мови у початковій школі.    
  Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах.    
  Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь Формування слуховимовних навичок  
  Формування граматичних навичок  
  Формування лексичних навичок  
  Формування навичок техніки читання та письма  
  Формування вмінь аудіювання  
  Формування вмінь говоріння. Навчання діалогічного мовлення. Навчання монологічного мовлення  
  Організація та планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови. Урок як основна форма навчально-виховного процесу    
  Планування та контроль у навчанні іноземної мови.    
  Основи методики інтенсивного навчання іноземної мови    
  Позакласна робота з іноземної мови  
  Всього:  

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Теоретичні основи методики навчання іноземної мови

Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками

 

ЗНАТИ:

- зміст Державного стандарту початкової загальної освіти;

- визначення «методика навчання ІМ»;

- види методики, її завдання;

- методи дослідження в методиці навчання іноземних мов

- зв’язок методики з іншими науками;

- роль курсу методики навчання у системі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.

 

 

ВМІТИ:

- розкривати та аналізувати основні характеристики методики як науки (предмет методики, його специфіку, понятійно-категоріальний апарат, основні методи дослідження);

- опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з метою глибокого осмислення даної науки та основних напрямів її розвитку.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

 

 

ЗАВДАННЯ:

-ознайомитись з Державним стандартом початкової загальної освіти, з розділом «Іноземні мови»;

-підготувати повідомлення за темами:

1. «Методи дослідження»;

2. «Етапи розвитку методики навчання іноземних мов.»:-Прямі методи періоду Реформи школи. -Мета навчання в різних методичних системах. Представники Г. Палмер, М Уест, П Хегболдт.

3. «Сучасні методи навчання: аудіовізуальний та аудіолінгвальний, їх лінгвістична та психологічна основи».

4 «.Комунікативний підхід у сучасній методиці навчання іноземної мови»

5. «Сучасні освітні технології».

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Теоретичні основи методики навчання іноземної мови

Цілі,зміст,принципи, методи, прийоми, засоби навчання іноземної мови у початковій школі.

ЗНАТИ:

- поняття «система навчання» та її зміст;

- комунікативний підхід у навчанні іноземних мов;

- цілі навчання,зміст навчання;

- лінгвокраїнознавство у навчанні іноземної мови молодших школярів;

- принципи навчання, загально-дидактичні принципи та спеціальні методичні принципи;

- ступені навчання, початкова ступень та його загальна характеристика;

- поняття усний вступний курс, методи навчання, інтерактивні методи навчання.,проектна технологія;

- засоби навчання, основні та допоміжні засоби навчання;

- використання ІКТ на уроках іноземної мови у початкових класах, проектна технологія, ігрові форми навчальної діяльності, види ігор у навчанні іноземної мови

- структуру програм з іноземної мови для 1-4 класів.

ВМІТИ:

-проаналізувати структуру та зміст програми програми з іноземної мови для 1- 4 класів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Курсова робота з методики викладання іноземних мов / Під ред.. С.Ю.Ніколаєвої: Посібник. – К.: Ленвіт, 2003.

2 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002.

3 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Контрольні завдання: Посібник. – К.: Ленвіт, 2002.

4 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

5. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- ознайомитись з програмою «Іноземні мови» для 2-4 класів та з програмою «Іноземні мови» для 1-4 класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови;

- проаналізувати структуру та зміст програми

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Теоретичні основи методики навчання іноземної мови

Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах.

 

ЗНАТИ:

- передумови оволодіння іноземною мовою;

- психолого-педагогічні особливості молодших школярів, роль рідної мови в оволодінні ІМ;

- лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування;

- систему вправ для формування навичок та вмінь мовлення, класифікація вправ для навчання іноземної мови. Форми діяльності учнів на уроці.

ВМІТИ:

- аналізувати вправи, які пропонуються у навчально-методичних комплексах, визначати їх цілі та режими виконання.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 4 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2007.

3. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- проаналізувати вправи з навчально-методичного комплексу для початкових класів,;

- визначити їх цілі та режим виконання.

 

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь.

Формування слуховимовних навичок.

 

ЗНАТИ:

- основну мету навчання фонетичного матеріалу;

- систему вправ для формування іншомовних навичок мовлення.

ВМІТИ:

- підбирати різноманітні форми проведення фонетичної зарядки відповідно до етапу навчання ІМ;

- визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005.

3. Гальскова Н.Д., НикитенкоЗ.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

-написати фрагмент уроку з формування слуховимовних навичок;

-проаналізувати фонетичні вправи, що пропонуються у підручниках для початкової школи, визначити їх цілі та режим роботи;

-виготовити наочність.

 

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь.

Формування лексичних навичок.

 

ЗНАТИ:

- основну мету навчання лексичного матеріалу;

- послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення;

- способи ознайомлення та автоматизації дій з новим іншомовним матеріалом;

- систему вправ для формування іншомовних навичок мовлення.

ВМІТИ:

- аналізувати і застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи введення та активізації нового матеріалу;

- визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння;

- визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування іншомовних навичок.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Контрольні завдання: Посібник. – К.: Ленвіт, 2002.

3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях / Укладачі С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2004.

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

 

ЗАВДАННЯ:

 

- визначити мету і зміст формування англомовної лексичної компетенції в початковій школі;

- конкретизувати технологію формування в молодших школярів лексичної компетенції;

- дібрати приклади до кожного виду лексичних вправ.

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь.

Формування навичок техніки читання та письма.

 

ЗНАТИ:

- основну мету навчання читання та письма в початкових класах;

- система вправ для навчання техніки читання та техніки письма;

- етапи та методику навчання читання як виду мовленнєвої діяльності та писемного мовлення в початкових класах.

ВМІТИ:

- аналізувати матеріал навчально-методичних комплексів для навчання техніки читання та письма;

- визначати можливі труднощі засвоєння графічної та орфографічної системи іноземної мови;

- добирати, самостійно розробляти і застосовувати навчальні посібники з метою формування навичок техніки читання та письма;

- складати вправи для формування графічної навички, вміння читання та письма.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку: Учебное пособие. – М.: Академия,2001.

3. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- визначити мету і зміст формування іншомовної орфографічної компетенції;

- конкретизувати технологію навчання читання та письма молодших школярів;

- дібрати вправи з навчання техніки читання та письма.

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь.

Формування вмінь аудіювання.

 

ЗНАТИ:

- мету формування вмінь аудіювання та усного мовлення;

- систему вправ для навчання аудіювання і усного мовлення;

- методику формування вмінь аудіювання та усного мовлення.

ВМІТИ:

- формулювати конкретні завдання з урахуванням умов навчання аудіювання;

- аналізувати навчальний матеріал і способи його організації залежно від виду мовленнєвої діяльності;

- визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006.

3. Гальскова Н.Д., НикитенкоЗ.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- визначити мету і зміст формування англомовної компетенції в аудіюванні в початковій школі;

- конкретизувати технологію формування в молодших школярів компетенції в аудіюванні: опор та орієнтирів для подолання труднощів аудіювання, використання технічних засобів навчанні;

- дібрати приклади до кожного виду аудитивних вправ.

 

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь.

Формування вмінь говоріння. Навчання діалогічного мовлення.

Навчання монологічного мовлення.

 

ЗНАТИ:

- послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення;

- мету формування вмінь усного мовлення;

- суть і характеристику усних видів іншомовного мовлення;

- систему вправ для навчання усного мовлення;

- методику формування вмінь усного мовлення.

ВМІТИ:

- добирати необхідні засоби наочності для введення та активізації нового матеріалу, для формування стійких мовних та мовленнєвих навичок;

- формулювати конкретні завдання з урахуванням умов усного мовлення.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера в вопросах и ответах: Пособие. – СПб.: Союз, 2001.

3. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку: Учебное пособие. – М.: Академия,2001.

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

 

ЗАВДАННЯ:

- визначити зміст мовленнєвої компетенції молодших школярів в іншомовному говорінні;

- конкретизувати технологію навчання говоріння молодших школярів;

- дібрати приклади до кожного виду вправ.

 

 

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Навчання основ іншомовної мовленнєвої діяльності та формування мовленнєвих умінь.

Формування граматичних навичок

 

ЗНАТИ:

- основну мету навчання граматичного матеріалу;

- послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення;

- способи ознайомлення та автоматизації дій з новим іншомовним матеріалом;

- систему вправ для формування іншомовних навичок мовлення.

ВМІТИ:

- визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння;

- визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування іншомовних навичок;

- раціонально використовувати матеріали навчально-методичних комплексів;

- добирати необхідні засоби мовної і немовної наочності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 4 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2007.

3. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- визначити мету і зміст формування англомовної граматичної компетенції в початковій школі;

- конкретизувати технологію формування в молодших школярів граматичної компетенції;

- дібрати приклади до кожного виду граматичних вправ.

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Організація та планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови.

 

Урок як основна форма навчально-виховного процесу.

ЗНАТИ:

- особливості організації навчання іноземної мови в початковій школі;

- вимоги до уроку іноземної мови, його типи і структуру.

ВМІТИ:

- використовувати відповідні теоретичні положення в ході планування конкретного уроку;

- критично оцінювати і використовувати методичні рекомендації щодо планування уроку;

- самостійно планувати урок або серії уроків відповідно до тематичного плану;

- визначати цілі та завдання уроку або серії уроків.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 4 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2007.

3. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- спланувати урок відповідно до тематичного плану, скласти план-схему уроку;

-вивчити критерії оцінювання знань учнів початкових класів.

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Організація та планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови.

 

Планування та контроль у навчанні іноземної мови.

ЗНАТИ:

- особливості організації контролю на уроках іноземної мови в початковій школі.

ВМІТИ:

- виділяти об’єкти контролю з усіх аспектів мови та видів іншомовної діяльності і раціонально здійснювати поточний і підсумковий контроль.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 4 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2007.

3. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- скласти декілька варіантів контрольних робіт, визначити їх цілі та режим виконання.

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Організація та планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови.

 

Основи методики інтенсивного навчання іноземної мови.

ЗНАТИ:

- принципи інтенсивного навчання читання та інтерактивної комунікативної діяльністі.

ВМІТИ:

- впроваджувати ігрову технологію на уроці іноземної мови, рольову гру.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 4 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2007.

3. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- скласти план-конспект уроку на основі принципів інтенсивного навчання

- зробити вправи з використанням рольової гри.

 

Інструкція до самостійної роботи

 

ТЕМА. Організація та планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови.

 

Позакласна робота з іноземної мови.

ЗНАТИ:

- мету і психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови.

ВМІТИ:

- здійснювати перспективне планування і проводити різноманітні форми і види позакласних занять з іноземної мови.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 4 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2007.

3. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

ЗАВДАННЯ:

- особливості організації навчання іноземної мови в початковій школі;

- вимоги до уроку іноземної мови, його типи і структуру;

- мету і психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови;

- історію розвитку методів навчання іноземних мов.

 

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 56 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав