Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічна політика за видом результату (цілі) економічної політики.

Читайте также:
  1. А внизу меня встретили улыбающаяся компания: Тимар, Филимон, Марс, Эйлард с Арейной и Назур с Алексией. Поприветствовав меня, они с хитрым видом уставились на мою правую руку.
  2. Безробіття і його види. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття.
  3. Виключна економічна зона.
  4. Дайте характеристику основным видом коррозии металлов и сплавов. Перечислите основные способы защиты материалов и изделий от коррозии.
  5. Дайте характеристику основным видом коррозии металлов и сплавов. Перечислите основные способы защиты материалов и изделий от коррозии.
  6. Демографічна політика у розвинутих країнах
  7. Демографічна політика: поняття, зміст та її основні концепціі
  8. Державна регіональна політика її сутність і завдання
  9. Економічна глобалізація як складова системних глобальних змін
  10. Економічна ефективність внесення органічних добрив під посіви цукрового буряку

 

Залежно від виду цілі та складності завдань розрізняють довгострокову та короткострокову економічну політику, дискреційну та недискреційну фіскальну політику, соціально спрямовану економічну політику.

Довгострокова економічна політика розрахована на 10–20 років і визначає напрями стратегічного розвитку країни. Головним завданням довгострокової політики є проведення структурних зрушень в економіці, розвиток наукомістких виробництв, подолання економічної відсталості деяких регіонів. Як правило, ця політика реалізує глобальні цілі. Наприклад, стратегічною ціллю макроекономічної політики в Україні є забезпечення сталих темпів економічного зростання.

Короткострокова економічна політика, як правило, розрахована на 1 рік і – реалізацію оперативних цілей. Її застосовують, перш за все, з метою антициклічного регулювання (через вплив на величину споживчих та інвестиційних витрат) та антиінфляційного регулювання (контроль за рівнем заробітної плати, цінами та грошовою масою). Короткострокову економічну політику називають економічною тактикою, через яку реалізуються стратегічні цілі. Наприклад, через короткострокову політику реалізуються такі оперативні цілі, як підвищення пенсій, мінімальної заробітної плати, виділення дотацій аграрному сектору економіки.

У фіскальній політиці уряду виділяють дискреційну та недискреційну економічну політику.

Дискреційна фіскальна політика – це сукупність заходів держави, спрямованих на мобілізацію грошових надходжень до бюджету через зміну ставок оподаткування або програм видатків з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання. Вона передбачає необхідність прийняття законів, що регулюють ці зміни.

Разом з тим слід зазначити, що фіскальна політика може бути недискреційною, тобто мати такі внутрішні елементи, які здатні виконувати роль автоматичних стабілізаторів ринку і, без зовнішнього втручання уряду, реагувати на зміну економічної ситуації в потрібному напрямі.

Вмонтований стабілізатор – це будь-який захід, що має тенденцію збільшувати дефіцит державного бюджету (або скорочувати його позитивне сальдо) в період економічного спаду і збільшувати його позитивне сальдо (або зменшувати його дефіцит) в період інфляційного зростання цін без необхідності застосування додаткових політичних (суб’єктивних) заходів. Соціально спрямована економічна політика – це політика, спрямована на підвищення рівня і якості життя населення на основі прискореного розвитку соціальної сфери, активного впливу соціальних факторів на зростання і підвищення ефективності економіки. Результати соціальної політики визначаються обсягом споживання і якістю матеріальних благ, умовами і безпекою праці, станом довкілля, наявністю і використанням вільного часу, культурним рівнем, фізичним розвитком, особистою і майновою безпекою.

Основними напрямами соціальної політики є:

● гарантування членам суспільства мінімального доходу;

● забезпечення зайнятості і реалізації потенційних можливостей робочої сили;

● забезпечення членів суспільства прийнятним рівнем соціальних послуг.

Отже, соціальна політика держави пом’якшує негативні наслідки дії ринкового механізму. У рамках цієї політики забезпечується підтримання незахищених верств населення шляхом перерозподілу доходів, обмежується безробіття, створюються умови для самореалізації особистості тощо.

Проголошена Україною побудова соціально ринкової моделі економіки є її стратегічним курсом XXI століття.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав