Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. - К., 1993 Бойко О.Д. Історія України. - K., 2005.

Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. - ТЛІ, III. - K.,1992, 1993.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. - K., 1997.

Історія України (керівник авторського колективу Ю.Зайцев). - Львів, 2002. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - K., 1997.

Мельник Л.Г. Герої народних повстань. - K., 1990.

Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. Т.6. - K., 1998.

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - K., 1987.

Яковенко Н. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII століття. - K., 2000.

 

Семінар 2. Українське козацтво та його роль в історії українського народу (2 год.)

План:

1. Виникнення українського козацтва. Поява Запорозької Січі, її політичний та військовий устрій.

2. Економічне життя, особливості фізичного та військового загартування козацтва.

3. Участь українських козаків в обороні рідної землі від ворожих нападів та у міжнародних відносинах XVI - першої половини XVIII століть.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати терміни: козак, Дике поле, уходники, Дніпровські пороги, Великий Луг, Запорізька Січ, кіш, курінь, гетьман, кошовий отаман, обозний, хорунжий, клейноди, паланка, козак-зимівник, козацька чайка, табір.

Література

Боплан, Гійом Левассер де. Опис України, кількох провінцій королівства Польського... - K., 1990.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. - K., 1994.

Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. - ТЛІ, III. - К.,1992,

1993.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - K., 1990.

Історія України / За ред.В.А. Смолія. - K., 1997.

Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - K., 1997.

Котляр Н.Ф., Смолий В.А. История в жизнеописаниях. - K., 1990.

Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорізького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI - середини XVII століття. - K., 1991.

Смолій В. Петро Сагайдачний: воїн, політик, людина // Вітчизна. - 1990. - № 1.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. - Львів, 1990-1991. Якимович Б.З. Збройні сили України: Нарис історії. - Львів, 1996.

Яковенко Н. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII століття. - K., 2000.

 

Змістовий модуль 2.

Україна у добу нової історії

Лекція 5. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. (2 год.)

План:

1 Причини, характер, рушійні сили, основні етапи війни, військові дії.

2. Формування української державності в ході Визвольної війни.

3. Українсько-московський договір 1654 року та його оцінка.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: "Зовнішня політика держави Богдана Хмельницького".
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав