Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика ознайомлення з програмою текстового редактора, можливостями, використаннями.

Читайте также:
  1. quot; Методика преподавания изобразительного искусства
  2. V2: Организация и методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних органов
  3. Анализ источников формирования капитала предприятия. Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его структуры.
  4. Базовая методика системного анализа: этапность, степень алгоритмизации, особенности применения.
  5. Бег, методика обучения бегу, виды бега.
  6. Билет 22 Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности ребёнка.
  7. Билет 24 Методика проведения физкультурных занятий в ДОО
  8. Билет 4 Методика обследования ЖКТ
  9. Быстрота и методика ее развития у детей ДВ.
  10. Види голосного читання, методика його формування.

Основна мета при вивченні з даної теми:ознайомити учнів з можливостями використання текстових редакторів, набуття навиків з комп'ютером. Основними термінами є: текст,стовпчик, цифра, літера, абзац, курсор, лінійка, шрифт, рядок, знак. Основними операціями є:введення символу, видалення символу, курсор і його переміщення. Текстовий редактор вивчається з З класу. Завдання: для набуття практичних навичок: 1)учням дається зразок та пропонується ввести текст з клавіатури, подати у даному вигляді; 2)учням пропонується відкрити набраний текст і від формату вати за зразком.

Текстовий редактор — комп'ютерна програма, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк, пошук фрагментів тексту тощо. Тип текстового редактора, який вивчається, не повинен суттєво впливати на методику вивчення. В основу методики навчання доцільно покласти індуктивний підхід з використанням методу доцільних задач, кожна з яких спрямована на засвоєння учнями конкретних важливих характеристик програми для роботи з текстом та його складовими, як об'єктами.

Завдання при цьому можуть бути двох типів:

1. Учням пропонується ввести з клавіатури деякий текст та подати його в певному вигляді. В цьому випадку учневі з одного боку самостійно важко знайти помилку в результатах виконання завдання та оцінити правильність його виконання. З іншого - більшість учнів не мають навичок швидкого введення тексту з клавіатури, що означає, що при виконанні такого типу завдань значна частина часу уроку витрачається на введення тексту, а на формування вмінь та навичок його опрацювання за допомогою такого засобу, як текстовий редактор, лишається менша частка уроку, що досить часто призводить до недосягнення вчителем навчальної мети відповідного уроку. Враховуючи це, можна прийти до висновку, що такого типу завдання краще пропонувати учням не при вивченні нового матеріалу, а при узагальненні та повторенні - у випадках, коли слід проявити творчість, тобто на заключних уроках.

2. Учням пропонується завантажити з диску заздалегідь створений текстовий файл та подати його в конкретній формі, вимоги до* зовнішнього вигляду якого учні одержують у роздрукованому вигляді. Таким чином учень вже на початку роботимає перед очима зразок (очікуваний результат опрацювання текстових повідомлень), і його завдання полягає в тому, щоб привести вже набраний текст до вказаного виду, використовуючи засоби текстового редактора. При завантаженні з диску підготовлених матеріалів учні звільняються від введення з клавіатури текстів, що вивільняє значну частику уроку. Вчителю перед проведенням кожного уроку слід чітко формулювати мету вивчення матеріалу та уточнювати, які знання та вміння повинні бути сформованими при проведенні уроку і намагатися для кожного з виділених вмінь та навичок добирати конкретні завдання різних типів.

Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 65 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | <== 20 ==> | 21 | 22 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав