Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістова композиція тексту

Читайте также:
  1. VI. Прочитайте текст и переведите его письменно на русский язык, используя словарь. Поставьте к тексту 7 вопросов разного типа.
  2. Загальні вимоги до створення тексту службового документа
  3. Задания к тексту
  4. Задания к тексту Трудового Кодекса РФ
  5. Интертекстуальный диалог
  6. Композиція сюжету
  7. Лексический минимум к тексту А
  8. Лінгвістична композиція
  9. Методика оцінювання композиції тексту службового документа

Композиція тексту – це побудова документа, яка об'єднує всі його елементи в єдине ціле. Це форма вираження і розвитку теми.

Традиційно виділяють два рівні композиції – змістовий (змістово-логічний) і лінгвістичний.

Змістова композиція включає змістову структуру, що передбачає виділення у тексті основних композиційних частин, засоби розміщення змісту тексту – «семантичні опори» та лексичну стратифікацію тесту.

Зміст службового документа визначається його номіналом і видом номіналу, які є важливими елементами підготовки читача до сприйняття інформації, закладеної у повідомленні.

У композиційному відношенні тексти службових документів є клішованими, тобто із чітко визначеною композиційною структурою. Змістова композиція тексту службових документів передбачає його поділ на такі композиційні частини – вступ, основна частина – доказ чи виклад, закінчення.

Лексичний розподіл змісту, який є лексичною стратифікацією, є наступним аспектом змістової композиції. Тема тексту документа знаходить свій вияв у тематичних групах лексики, що об'єднуються у тематичні ланцюжки, які забезпечують тематичну цілісність.

Тематичний ланцюжок може складатися з термінованої лексики, яка залежить від законодавчих і нормативних актів органів влади і управління і забезпечує точне формулювання термінів.

Лексика службового документа має відповідати вимогам ділового стилю. Для підвищення інформативності тексту кожне слово має нести певне смислове навантаження.

Окремий тематичний ланцюжок становить номінал документа та заголовок до нього, повторення цієї номінації у вступній частині документа.

До розподілу змісту належить питання виділення у тексті тематичних стрижнів. Сукупність таких інформативних лексем становить семантичний каркас тексту, насамперед усталених фраз (ключових слів, мовних кліше, типізованих речень), які є виявом уніфікації мовних засобів організації тексту.

Частотність використання мовних кліше зумовила поділ службових документів на дві категорії:

З низьким рівнем стандартизації, в яких заздалегідь можна передбачити і сформулювати найзагальніші відомості, спосіб викладу залежить від конкретної ситуації.

З високим рівнем стандартизації, в яких може бути передбачений не лише формуляр документа, але й слова, словосполучення та речення, за винятком індивідуальних відомостей про особу, які вписуються у бланк від руки.

Під стандартизацією мови документа слід розуміти встановлення правил добору слів і термінів, правил побудови речень і словосполучень.

Типізація текстів – це процес створення тексту-зразка, тексту-стереотипу, на основі якого можуть бути побудовані тексти аналогічного змісту.

Типізація службових документів дає змогу моделювати будь-який текст.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 282 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | <== 17 ==> | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав