Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Графічно-шрифтове оформлення

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
  3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
  4. Вимоги до оформлення роботи
  5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
  7. Вимоги до оформлення тез доповіді
  8. Договірне оформлення продажу об’єктів приватизації
  9. Документальне оформлення аудиту.

У службових документах процесу уніфікації підлягає не лише зміст документа (на рівні слововживання, лексичної сполучуваності, граматики), але і його форма, графічно-шрифтове оформлення. Незвичні для читача конструкції, нестандартне оформлення тексту ускладнюють процес розуміння, роблять його багатозначним.

Важливим засобом організації тексту є внутрішньо-текстові демаркатори. Ранні графічні демаркатори не виконували функцію впорядкування тексту, тобто не вказували на розміщення виділюваної частини у цілому тексті. Такими були червоний рядок, спеціальне креслення (у подальшому спеціальний шрифт) великої літери першого слова чи зрідка кількох перших слів, відстань між рядками з одного чи більше рядків, спеціалізовані знаки – зірочки, лінії тощо. Пізніше виникли та поширилися рубрикатори – поєднання слова (розділ, підрозділ, пункт, підпункт) чи знака з порядковим числівником або літерою алфавіту. Це внутрішньотекстові демаркатори, призначені для впорядкування частин всередині тексту, полегшення його семантичного членування, отже, і швидкості сприйняття реципієнтом як окремих фрагментів, які містять необхідну для нього інформацію, так і тексту в цілому.

Рубрикація як членування тексту на частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої з використанням заголовків, нумерації тощо є зовнішнім (формально-логічним) вираженням композиції документа. Рубрикація на текстовому рівні пов’язана з поділом тексту на пункти та підпункти, які в документах позначаються тільки арабськими цифрами:

1. 1.1. 1.1.1.

2. 2.1. 2.1.1.

3. 3.1. 3.1.1.

Залежно від складності поділу вибирають одно-, дво- чи тризначне позначення пункту, підпункту. Рубрики можуть нумеруватися лише тоді, коли є не менше двох однорідних елементів переліку. При цьому можуть використовуватися підзаголовки, які повинні точно відбивати зміст частин документа, бути недвозначними і несуперечливими. Підзаголовки пунктів надають текстам документів підкреслено логічний, аналітичний характер (що властиво для текстової організації контрактів, договорів, угод).

Формально-логічний принцип текстової організації виражається у дробленні основної теми на підтеми, що розглядаються в пунктах і підпунктах, на які графічно членується текст і які позначаються арабськими цифрами, наприклад:

 

1. Предмет договору

1.1. Виконавець бере на себе обов’язки з забезпечення Замовника центральним опаленням та водопостачанням.

1.2. Замовник своєчасно оплачує надані послуги.

 

Формально-логічний тип текстової організації виявляється в рубрикації простого речення, тобто у членуванні тексту на частини графічно. Як правило, рубрикацією розділяються однорідні члени речення, нерідко вони ускладнюються дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, підрядними реченнями, вставними словами:

 

1.1. Посередник своєчасно попереджує Замовниках

1.1.1. Про непридатність чи незадовільну якість товару, отриманого від Замовника.

1.1.2. Про те, що дотримання вказівок Замовника у процесі виконання робіт, зумовлених договором, призведе до псування товару.

1.1.3. Про наявність інших обставин, які не залежать від Посередника і які можуть призвести до погіршення якості товару чи неможливості виконання умов цього договору.

 

Як однорідні члени речення можуть вживатися інфінітивні конструкції директивного характеру у постановах, розпорядженнях, резолюціях, наприклад:

 

Для підготовки пропозицій щодо реалізації актуальних економічних проблем перспективного та нинішнього розвитку міста ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Розпорядження Голови адміністрації міста вважати таким, що втратив чинність від 25.06.2005 р. № 381-р.

2. Створити фінансово-економічну раду при адміністрації міста.

3. Затвердити Положення про фінансово-економічну раду при адміністрації міста.

 

Поданий текст – одне розгорнуте речення, складне синтаксичне ціле. Нанизування цих конструкцій створює відкритий ряд для додавання.

Рубрикацією розділяється текст, об’єднаний логікою розвитку теми, яка поділяється на мікротеми, кожна з яких розглядається самостійно. При цьому використовуються паралельні синтаксичні конструкції.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 49 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | <== 20 ==> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав