Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика транспортної системи Західної Європи

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. GRID- системи
  3. I. Общая характеристика делового имиджа (габитарного)
  4. III. Характеристика внутренних вод Африки.
  5. VI. Характеристика сельского хозяйства
  6. А.Общая характеристика класса рептилий.
  7. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  8. Адаптація до фізичних навантажень серцево-судинної системи.
  9. Адаптація до фізичних навантажень системи зовнішнього дихання.
  10. Адаптація до фізичних навантажень системи імунітету.

 

У регіоні сформувався свій особливий тип транспортної сис­теми, для якого характерні багатосторонність, багатовидовість, збалансованість, високий рівень розвитку всіх ви­дів транспорту.

Транспортна мережа відрізняється густотою й складністю кон­фігурації, вона складалася з нашарувань різних форм, густоти та розмірів. Важко говорити про абсолютну перевагу одного виду транспорту над іншими навіть у невеликих країнах. Зростає чисельність під'їзних залізничних колій при ско­роченні магістральної мережі, збільшується середня дальність перевезень на кожному з видів транспорту.

Тісне «зіткнення» різних видів транспорту в портах та інших транспортних вузлах стимулювало розвиток інтермодальних пе­ревезень, особливо в зв'язку з масовою контейнеризацією ванта­жів.

Особливе місце займають морські порти. Завдяки широким річкам, порти проникли на сотні кілометрів у глиб Єв­ропейського континенту й у своїх зв'язках із хінтерландом спи­раються на могутні річкові артерії, що з'єднані між собою систе­мою каналів.

Хінтерланд – це зона тяжіння, впливу транспортного вузла; територія, що за перевагами транспортних потоків у певних напрямках тяжіє до того або іншого великого транспортного вузла.

Морські порти є справжніми морськими воротами не тільки для своїх країн, але й мають міжнародне значення: вантажопотоки проникають да­леко в глиб континенту. Берегова лінія Європейського кон­тиненту є складовою частиною транспортної мережі Західної Європи, багато в чому визначаючи її конфігурацію.

На головних річкових артеріях переважають самохідні судна, усе ширше впроваджуєть­ся метод штовхання потягів несамохідних барж.

Основні риси рельєфу створюють передумови для розвитку магістралей у широтному напрямку відповідно до простягання гірських систем і берегової лінії. Однак основні міжнародні еко­номічні зв'язки дотепер складаються в меридіональному напрямку. Цьому відповідає й напрямок основних водних артерій, що здійснюють зв'язок Північно-Західної Європи, де сконцентрова­ний основний промисловий потенціал, з іншими частинами кон­тиненту.

Залізнична мережа континенту значно густіша, ніж у Північ­ній Америці; усі основні залізничні магістралі й навіть частина другорядних ліній — двоколійні, дотепер у вантажному вагонно­му парку переважають двовісні вагони, середня вантажопідйом­ність вагона в 2-3 рази нижча, ніж у США. Вантажні перевезен­ня виконуються при дуже густому русі потягами порівняно невеликої ваги з відносно невисокими швидкостями руху (крім контейнерних маршрутних потягів). Залізничний транспорт зна­чною мірою електрифікований, більш 80% перевізної роботи ви­конується електричною тягою.

Густота дорожньої мережі складає 100-300 км/100 км2, тобто в 2-3 рази вище, ніж у США, велика також частка автомобіль­них шляхів з удосконаленим покриттям.
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 65 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | <== 22 ==> | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав