Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика транспортної системи Північної Америка

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  3. GRID- системи
  4. I. Общая характеристика делового имиджа (габитарного)
  5. III. Характеристика внутренних вод Африки.
  6. quot;Уловка-22" — "замкнутый круг", парадоксальное действие, - от од­ноименного названия повести американского писателя Джозефа Хеллера.
  7. VI. Характеристика сельского хозяйства
  8. А.Общая характеристика класса рептилий.
  9. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  10. Адаптація до фізичних навантажень серцево-судинної системи.

На території США і Канади сформувався північноамерикан­ський тип транспортних систем. Як і в Західній Європі, його від­різняють багатовидовість, рівновісність структури, високий рівень технічної оснащеності всіх видів транспорту. Особливість — зна­чна надмірність перевізних і переробних потужностей, різка про­сторова нерівномірність завантаження мережі, що відбивається також і на розвитку транспортних вузлів.

Транспорт США займає перше місце у світі по більшості загальнотранспортних показників. Мережа шляхів сполучення США складає близько 1/3 світової транспортної мережі; на США при­падає 40% потужності силових тягових засобів і близько 1/4 ван­тажопідйомності всього рухомого складу. У США зосереджено 30% світового внутрішнього вантажообігу й більш 35% пасажирообороту.

США мають добре розвинуті мережі шляхів сполучення всіх видів транспорту майже на всій території, за винятком штату Аляска. Всебічно розвинута магістральна система, яка сполуча­ється з густою мережею другорядних шляхів, головним чином автомобільних доріг, а також нафтопроводів і газопроводів. До особливостей мережі відноситься відоме відставання щодо роз­витку морських портів (дотепер жоден порт США, не враховую­чи підберегових, не здатний прийняти найбільші супертанкери), мереж міського суспільного транспорту тощо.

Для багатьох районів країни характерна перенасиченість транспортною інфраструктурою, дублювання залізниць автома­гістралями. Це викликає систематичне скорочення залізниць, а в ряді штатів — і скорочення мережі автодоріг (при якісному її поліпшенні). Стабільні по довжині внутрішні водні шляхи, по­вільно ростуть мережі нафтопроводів.

На залізничному транспорті для США характерна набагато більша, ніж у Західній Європі, однорідність — абсолютна перевага одноколійних ліній. Практично єдиним видом тяги стала тепловозна. Вантажні пере­везення освоюються могутніми локомотивами й вагонами вели­кої вантажопідйомності, щонайменше чотиривісними, великова­говими поїздами при відносно низькій частоті руху потягів і ви­сокій вантажонапруженості. Більше 1/3 усієї мережі обладнано вдосконаленими системами сигналізації, централізації та блоку­вання (СЦБ), що забезпечують різке підвищення пропускної здатності одноколійних ліній. Завдяки введенню вдосконаленої контейнерної технології швидко ростуть внутрішні контейнерні перевезення. Це тісно пов'язано з територіальною концентраці­єю перевезень, зі створенням у великих вантажоутворюючих центрах комплексних контейнерних терміналів регіонального та міжрегіонального значення — у Чикаго, Детройті, Атланті, Дал­ласі, між якими організовані регулярні перевезення контейнерів маршрутними потягами.

Різка диференціація вантажного автомобільного парку по ван­тажопідйомності дозволяє йому успішно конкурувати із заліз­ницями навіть у сфері далеких перевезень.

Американські порти лідирують у сфері контейнерних перевезень, що веде до концен­трації морських транспортних потоків, до створення великих перевантажувальних центрів.

У США нараховується близько 100 великих портів, з яких 18 мають вантажообіг понад 20 млн. т, у них переробляється до 80% вантажів. На внутрішніх водяних шляхах переважна частина пе­ревезень освоюється несамохідними баржами, що складають по­тяги. На річках Канади переважають перевезення на самохідних суднах.
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | <== 23 ==> | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав