Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Асортимент керамічного посуду

Читайте также:
  1. Асортимент і показники якості металевого посуду
  2. Вимоги до якості керамічного посуду
  3. Загальні відомості про керамічні товари, напрями розвитку асортименту
  4. Не используют посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью.
  5. Ножові вироби: класифікація, асортимент, показники якості
  6. Стеклянную посуду
  7. Сучасний асортимент побутових товарів зі скла

Керамічні товари поділяють на вироби грубої і тонкої кераміки. Вироби грубої кераміки мають неоднорідну структуру, палітра забарвлення черепка — від жовтих до коричневих тонів.

Вироби тонкої кераміки характеризуються спеченим дрібнопористим черепком, з однорідною, щільною структурою. До такої ке­раміки належать вироби зі спеченим на зламі черепком (тверда, м'я­ка, кістяна і фритова порцеляна, тонкокам'яні вироби) та вироби з пористим черепком (фаянс, майоліка, напівпорцеляна).

Тверда порцеляна має високу механічну, хімічну і термічну стійкість. Шихту для твердої порцеляни готують із маси, що містить 50 % глинистих речовин, 25% - польового шпату і 25 % - кварцу.

М'яка порцеляна характеризується високою просвічуваністю, але меншою термічною і механічною міцністю. Шихта для виробництва м'якої порцеляни містить 30% глинистих матеріалів, 30-36 % - по­льового шпату і 20-45 % - кварцу. Використовують м'яку порцеляну при виготовленні художніх виробів.

Кістяна порцеляна складається з маси, до складу якої, крім зви­чайних компонентів, входить 20-60 % кістяної золи. Кістяна пор­целяна добре просвічується, але має низьку механічну і термічну міцність. Застосовується для виготовлення сувенірного посуду.

Фрітова порцеляна за складом нагадує скло, тому що не містить глинистих матеріалів. Цей вид порцеляни внаслідок недостатньої твердості глазурі і трудоємкості технологічного процесу для виго­товлення посуду застосовують рідко.

Тонкокам'яні вироби мають сірі, коричневі, кремові кольори, які залежать від природних властивостей глини. Ці вироби характеризу­ються високою термічною стійкістю (кружки, кавові і чайні сервізи, хімічний тонкокам'яний посуд, а також жаростійкий кухонний посуд).

Фаянс має білий пористий черешок, водопоглинання якого коли­вається в межах 9-12 %. Фаянсові вироби покривають легкоплавкою поливою. До складу фаянсової маси входять 65 % глинистих матері­алів, 30 % - кварцу (або кварцового піску) і 2-5 % - польового шпату.

Майоліка є різновидом фаянсу, має високу пористість. Майолі­кові вироби зазвичай покривають кольоровою глазур'ю.

Напівпорцеляна за своїми властивостями займає проміжну лан­ку між порцеляною і фаянсом і переважно застосовуються для ви­готовлення виробів санітарно-технічного призначення. Напівпорцелянові вироби мають вищі якості за фаянсові.

Керамічні вироби поділяють на посуд і художньо-декоративні вироби. Посуд може бути столовий, чайний і кавовий.

За розміром керамічні вироби поділяють на дрібні і великі, за формою виробу - на порожнисті і плоскі.

До плоских належать блюдця, блюда, тарілки тощо; до порожнис­тих - келихи, чашки, кружки, піали, чайники, цукорниці, глечики й ін.

Залежно від наявності товщини поливи розрізняють порцеля­нові вироби з поливою і без поливи (бісквітні).

За комплектністю вироби бувають штучні і комплектні (серві­зи, гарнітури, набори). Особливістю комплектних виробів є єдність декоративного оформлення, конструкції і форми.

Асортимент побутових порцелянових виробів за призначенням поділяють на столовий, чайний, побутовий посуд та ін. Виокрем­люють художньо-декоративні вироби.

Порцеляновий столовий посуд налічує найрізноманітніші ви­роби, за найменуваннями і фасонами та розмірами.

Салатники різняться фасонами (круглі, овальні, чотирикутні) і ємністю 1200-1400 см3, чотирикутні мають ємність від 120 до 1000 см3. Оселедниці випускають довжиною 135 і 250-270 мм.

Тарілки - основний вид столового посуду. Вони бувають глибоки­ми і мілкими, для дорослих і дітей. Глибокі тарілки випускають діамет­ром 240 і 200 мм і мілкі 240 мм (підставка під глибоку тарілку 240 мм), 200 мм (для других страв), 175 мм (закусочні) і 158 мм (пиріжкові). Ди­тячі тарілки глибокі і мілкі діаметром 178 мм. Крім перелічених виробів, ця група складається з виробів для гірчиці, солі, перцю, хрону тощо.

Чайний і кавовий посуд різноманітний. Чашки з блюдцями по­сідають основне місце в асортименті цієї групи. Чайні чашки від кавових відрізняються ємкістю. Так, кавові чашки мають ємкість 60,85 і 100-130см3. Ємкість чайних чашок - 200-250 см3 (звичайні), 260-275 см3 (середньогабаритні), 300-350 см3 (великогабаритні) і 400-500 см3 (подарункові).

Чайники поділяють на заварні (для заварки чаю) ємкістю 250, 350-375, 450, 500-700, 735-800 см3 і доливні (для окропу) ємкістю 1000-1250, 1400 і 3000 см3.

Келихи випускають різних фасонів із блюдцями ємкістю 375-400, 500 і 600 см3.

Кавники виготовляють різних фасонів ємкістю 500,750,1000-1250, 1400 см3.

Кружки виробляють з ручкою і без ручки, із потовщеним че­репком і спеціальні курортні плоскі з отвором на ручці. Ємкість кружки може коливатися від 90 до 500 см3.

Піали за формою бувають конічні, без ручок ємкістю 140-150, 220-250, 350-400 см3.

До групи чайного і кавового посуду належать також вази на ніжці для фруктів і варення. Інші вироби - це сирниці, салфетниці та ін.

Сервізи і гарнітури за призначенням бувають столовими, чай­ними і кавовими на 6 і 12 персон. Гарнітур налічує більшу кількість предметів, ніж сервіз того самого призначення.

Художньо-декоративні вироби посідають значне місце у групі порцелянових виробів. Асортимент художньо-декоративних ви­робів налічує скульптуру (фігурки людей, тварин, птахів, риб і т. д.), настінні барельєфи, вази для квітів, інші вироби (пудрениці, по­пільниці, для олівців, блюда і тарілки настінні, графини для вина, пам'ятні медалі і т. д.).

Для виробів прикладного мистецтва характерне поєднання утилі­тарних та високих естетичних властивостей. Ці вироби різняться фор­мою, їх старанніше обробляють і декорують (частіше живописом).

Асортимент фаянсових виробів менш різноманітний, ніж пор­целянових. Переважно - це плоскі вироби (тарілки, полумиски, оселедниці та ін.), тобто вироби столового призначення. Фаянсовий посуд налічує штучні і комплектні вироби. До комплектних виробів входять сервізи, набори тарілок (різних розмірів) та дитячі набори.

Художньо-декоративні вироби посідають незначне місце в асор­тименті фаянсових виробів, здебільшого - це скульптура, вази для квітів і попільниці різних фасонів.

Асортимент майолікових виробів налічує посуд і художньо-де­коративні вироби, для яких характерне оздоблення різноманітними кольоровими поливами (майоліковими) і підполивними фарбами. Асортимент представлений штучним і комплектним посудом - круж­ки, маслениці, чашки для кави, сухарниці, попільниці, підставки для яєць, сирниці, салатниці, медовниці, посуд для фруктів, млинців, са­латів, води, варення, узвару, спецій, а також дитячий посуд.

Художньо-декоративні вироби - це вази для квітів, настінні блюда і тарілки, попільниці, скульптура тощо.

Асортимент гончарних виробів складається з глечиків, гор­щиків, мисок, масельниць, сухарниць, судків для сметанни й олії, квіткових горщиків. Із гончарної маси виробляють такі художньо-декоративні вироби: вази для квітів, кашпо, настінні блюда, скуль­птуру, іграшки й ін.

Гончарні вироби належать до грубої кераміки. Формують їх на гончарному колі або в гіпсових формах. Основною сировиною є легкоплавкі глини середньої пластичності. Після сушіння і глазу­рування вироби випалюють у горнах при температурі 900-1000°С.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 169 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | <== 30 ==> | 31 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав