Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція 3. Система живлення бензинових двигунів.

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. ERP-система
  3. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  4. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.
  5. PDM-система
  6. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  7. V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу
  8. V1: {{2}} Тема № 2 Финансовая система и финансовая политика.
  9. V1: {{3}} Тема №3 Финансы предприятий и налоговая система.
  10. V1: {{4}} Тема № 4 Бюджетная система

 

3.1. Призначення, загальна будова і робота системи живлення карбюраторного двигуна.

3.2. Склад суміші та її вплив на техніко-економічні показники (ТЕП) двигуна.

3.3. Будова, робота і недоліки найпростішого карбюратора.

3.4.Загальна будова, робота і регулювання карбюратора К-126Б.

3.5. Особливості конструкції і принцип дії газових двигунів.

 

Система живлення призначена для зберігання палива, подачі і очищення палива і повітря, приготування паливної суміші необхідного складу і якості та подачі її в необхідній кількості у циліндри двигуна, а також для відведення в атмосферу продуктів згоряння, очищення відпрацьованих газів і глушіння шуму на впуску повітря і випуску відпрацьованих газів.

Для сучасних карбюраторних автомобільних двигунів паливом є бензин, до складу якого входять 84 – 86% вуглецю, 14 – 16% водню і невелика кількість домішок. У паливі не повинно бути механічних домішок і кислот, обмежений вміст смол, лугів і сірки, які спричиняють корозію металу.

Бензин характеризується густиною, теплотворною здатністю, випаровуваністю і здатністю протистояти детонації.

Детонація – це згоряння частини робочої суміші з вибухом, що відбувається на режимі перевантаження та перегрівання двигуна. Нормальна швидкість згоряння 20 – 25 м/с, а при детонації – 2000 м/с. Ударна хвиля багаторазово відбивається від стінок циліндра і поршня, що спричиняє вібрацію. Зовні детонація викликає дзвінкий металевий стук і появу у відпрацьованих газах чорного диму, внаслідок чого двигун перегрівається, а економічність погіршується, потужність падає, обгоряють кромки поршнів, клапанів, електроди і ізолятори свічок.

Мірою детонаційної стійкості бензину є октанове число.

Октановим числом палива називають % вміст (за об’ємом) ізооктану, у суміші ізооктану й нормального гептану. Чим вище октанове число, тим краща детонаційна стійкість бензину під час роботи двигуна в несталих режимах. Збільшуючи в бензині вміст ароматичних та ізопарафінових вуглеводнів можна підвищити октанове число.

Для підвищення детонаційної стійкості в бензин добавляють антидетонатори (металоорганічні сполуки свинцю, марганцю, заліза, хрому, тощо). Найпоширенішою у вітчизняній промисловості присадкою є тетраетил свинець Р62Н5)4. Із-за токсичності випускних газів, етильовані бензини значно скоротили їх випуск.

Одним із шляхів переходу на виробництво неетилованих бензинів є використання як антидетонаторів кисневмісних сполук (спиртів та ефірів). Ефективним способом є введення в бензин метилтребутилового ефіру (МТБЕ).

З альтернативних палив є стиснені та зрідженні гази. Основним компонентом стисненого природного газу є метан СН4(70 – 98%), а зрідженого (пропан, бутан). Вони мають октанове число 100 – 110. Також застосовують спирти - метанол СН3ОН і етанол С2Н5ОН. Порівняно з нафтовими паливами спирти характеризуються стійким згорянням, завдяки чому можуть працювати на бідних сумішах (α= 1,5 – 1,6), що підвищує економічність двигуна.

Склад паливної суміші характеризується коефіцієнтом надлишку повітря.

,

Ld – дійсна кількість повітря, яка надійшла в циліндр;

LT – необхідна кількість повітря для повного його згоряння.

Розрізняють склад паливної суміші за різними значеннями коефіцієнту надлишку повітря:

α= 1 – нормальна суміш;

α›1 якщо 1,15› α ›1 – збіднена;

α›1 якщо α›1,15 – бідна суміш;

α‹1 якщо 0,8‹ α‹1 – суміш збагачена;

α‹1 якщо α‹0,8 – суміш багата;

Найбільша потужність двигуна досягається при значеннях α= 0,8...0,9.

Найбільш економічним є режим роботи двигуна на збідненій суміші α= 1,05...1,10.

Система живлення повинна мати прилад, який би готував суміші для різних режимів роботи двигуна. Цим приладом на сучасних автомобілях є карбюратор, або інжектор.

Карбюратор має п'ять дозуючих пристроїв, що забезпечують приготування необхідного складу пальної суміші на всіх режимах роботи двигуна.

При пускові двигуна α= 0,6 і нижче, на холостому ході α=0,6...0,8, забезпечується пристроєм холостого ходу.

На середніх навантаженнях α = 1,0...1,1 забезпечується за допомогою головного дозуючого пристрою. На максимальних навантаженнях значення α =0,8...0,9 забезпечується за допомогою економайзера. Для забезпечення збагачення суміші при різкому відкритті дросельної заслінки використовується прискорювальний насос.

Коли йдеться про викиди транспортних засобів, зазвичай мають на увазі оксид вуглецю СО, вуглеводні HCs (або CmHn) та оксиди азоту NOx.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 10 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <== 12 ==> | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав