Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Противибуховий захист. Призначення та галузь застосування легкоскидних конструкцій.

Читайте также:
  1. Автоматизація процесу призначення IP-адрес вузлам мережі - протокол DHCP
  2. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.
  3. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  4. Біогеографія, її зв’язок з іншими науками та практичне застосування
  5. Вчення про права людини як самостійна галузь знань та її місце в системі юр. наук
  6. Гігієнічні правила та норми що до застосування інформаційних технологій
  7. Дезинфікуючі засоби побутового призначення.
  8. Застосування CVP-аналізу для управління прибутком підприємства
  9. Застосування в податковій роботі багатомірних методів статистичного аналізу.
  10. Застосування індексів на фондовому ринку

Противибуховий захист будівель та споруд

Досвід експлуатації будівель виробничого призначення засвідчує, що в окремих випадках внаслідок аварій, порушення режиму експлуатації технологічного обладанння чи недотримання техніки безпеки під час виконання робіт виникають вибухи, які супроводжуються загибелю людей, руйнуванням будівельних конструкцій та технологічного обладнання.

Вибух – це швидке екзотермічне хімічне перетворення вибухонебезпечного середовища, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснених газів, здатних виконувати роботу. (ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ.Взрывобезопасность. Общие требования.)

Вибух може бути викликаний детонацією у разі спроможності (схильності) речовин до фізичного розкладу або швидким згорянням (за соті чи десяті долі секунди) газо-, паро- та пилоповітряних сумішей під час хімічних перетворень.

До небезпечних параметрів вибуху відносять: температуру, тиск, швидкість нарощування тиску, швидкість розповсюдження горіння, час вибуху.

Виділення великої кількості енергії під час вибуху за невеликий проміжок часу (0,05-0,6сек) супроводжується миттєвою зміною тиску в об’ємі приміщення. Навантаження на огороджувальні конструкції під час вибуху досягає сотень тисяч Паскалей.

Для прикладу наведу дані про максимальний тиск вибуху пароповітряних, газоповітряних та пилеповітряних сумішей ряду речовин:

Ацетилен — Pmax = 10,3 × 105 Па,

Водень — Pmax = 7,39 × 105 Па,

Метан — Pmax = 7,2 × 105 Па,

Пропан — Pmax = 8,6 × 105 Па,

Етиловий спирт — Pmax = 7,45 × 105 Па,

Алюмінієва пудра — Pmax = 11,6 × 105 Па,

Вугільний пил — Pmax = 4,2 × 105 Па.

Зважаючи на те, що димустимий тиск для конструкцій, при якому вини зберігають несучу чи огороджувальну здатність, значно менший тиску, що розвивається під час вибуху, відбувається часткове або повне руйнування будівель.

В залежності від величини надлишкового тиску на конструкції прийнято розрізняти 3 ступеня часткового руйнування будівель.

Слабкий ступінь руйнування – виникає у випадку, коли значення надлишкового тиску на конструкції під час вибуху не перевищує 5 кПа (∆Рв≤5кПа), характеризується руйнуванням осклення, легких перегородок, вскриттям легкоскидних конструкцій, дверей, воріт.

Середній ступінь руйнування – виникає у випадку, коли значення надлишкового тиску на конструкції під час вибуху знаходиться в межах 5 - 50 кПа (5кПа≤∆Рв≤50кПа), характеризується руйнуванням плит покриття, перекриттів, покрівлі, цегляних стін завтовшки до 51 см, бетонних стін завтовшки до 26 см.

Сильний ступінь руйнування – виникає у випадку, коли значення надлишкового тиску на конструкції під час вибуху знаходиться в межах 50 - 100 кПа (50кПа≤∆Рв≤100кПа), характеризується руйнуванням будівель зі стелевим каркасом, цегляних стін завтовшки до 64 см, бетонних стін завтовшки до 36 см.

При перевищенні значення надлишкового тиску на конструкції під час вибуху понад 100 кПа (∆Рв≥100кПа) відбувається повне руйнування будівель, як цегляних, так і залізобетонних.

Збереження цілісності будівель під час вибуху має велике значення, адже лише в такому разі забезпечується можливість збереження життя та здоров’я людей, які знаходяться всередині та поблизу будівлі.

В силу цього, зазначений в ДСТУ 2272-93 термін «противибуховий захист» (далі-ПВЗ), означає комплекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпечних факторів вибуху.

Для забезпечення противибухового захисту будівель необхідно створити умови, за яких значення надлишкового тиску, що виникає під час вибуху, не буде перевищувати значення допустимого тиску для конструкцій:

∆Рв≤∆Рдоп

Знизити тиск під час вибухів у виробничих приміщеннях до величин, безпечних для міцності та стійкості основних несучих конструкцій будівель, дозволяє застосування легкоскидних конструкцій.

Схема зміни тиску під час вибуху в закритому об’ємі та за наявності легкоскидних конструкцій наведена на малюнку.

 

tвн tв
tвп
t
доп
в

Мал. Схема зміни тиску під час вибуху

1- в замкненому об’ємі;

2- в приміщенні з легкоскидними конструкціями;

tвн – тривалість вибуху до початку вскриття легкоскидних конструкцій;

tв – розрахункова тривалість вибуху

tвп – повна тривалість вибуху

Швидкість зростання тиску залежить від фізико-хімічних властивостей вибухонебезпечних сумішей та співвідношення лінійних розмірів, які характеризують об’єм приміщення.

Допустимий надлишковий тиск для конструкцій під час вибуху ∆Рдоп може бути визначений експериментально або розрахунком. Якщо застосування легкоскидних конструкцій забезпечує зниження навантажень до 5 кПа, то перевірка несучої здатності під час вибуху існуючих основних конструкцій не потрібна.

У випадку ∆Рдоп>5 кПа необхідно виконувати розрахунок вибухової стійкості конструкцій, передбачаючи у разі необхідності їх зміцнення. В практичних розрахунках з метою локалізації можливого вибуху в межах одного приміщення рекомендовано приймати ∆Рдоп= 3 кПа для приміщень з легкими перегородками та ∆Рдоп= 5 кПа з перегородками з цегли або бетону.


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав