Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б) Валових витрат;

В) Собівартості продукції;

Г) Суми витрат, які підлягають амортизації;

3. Ставка податку за один гектар ріллі, сіножатей та пасовищ встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у розмірі:

А) 0,1;

Б) 0,01;

В) 0,3;

Г) 0,03;

4. Ставка податку за один гектар багаторічних насаджень становить:

А) 0,1 від їх нормативної грошової оцінки;

Б) 0,01 від їх нормативної грошової оцінки;

В) 0,3 від їх нормативної грошової оцінки;

Г) 0,03 від їх нормативної грошової оцінки;

5. Фізичні особи, що мають пільги щодо сплати податку на землю:

А) Власники землі, які є інваліди першої і другої групи;

Б) Власники присадибних ділянок землі;

В) Власники садівничих кооперативів;

Г) Власники землі, які є ветерани війни, або пенсіонерами, або постраждалі від ЧАЕС ;

Д) Власники пасовищ;

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню податком на землю:

А) Фермерські господарства, зони радіоактивного забруднення;

Б) Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

В) Земельні ділянки, які орендуються іноземцями;

Г) Новостворені фермерські господарства;

7. Податок на землю фізичними особами сплачується протягом:

А) 60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

Б) 40 днів з дня вручення податкового повідомлення;

В) 20 днів з дня вручення податкового повідомлення;

Г) 10 днів з дня вручення податкового повідомлення;

8. З якого по який період платники податку за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку і подають декларацію до податкового органу:

А) Щомісячно;

Б) щоквартально;

В) До 31.03 поточного року;

Г) З 01.01 по 01.02 поточного року;

9. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному:

А) Бюджетним кодексом України;

Б) Податковим кодексом України;

В) Законом України «Про оренду землі»;

Г) Законом України «Про плату за землю»;

 

10. Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається за формулою:

А) Кі = [І + 10]:100;

Б) Кі = [І - 1]:100;

В) Кі = [І - 10]:100;

Г) Кі = [І + 1]:100;

11. Облік фізичних осіб - платників податку на землю і нарахування відповідних сум проводиться щороку до:

А) 1 січня;

Б) 1 травня;

В) 1 березня;

Г) 31 грудня;

12. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі, платник плати за землю подає податкову декларацію протягом:

А) 10 календарних днів місяця, що настає за звітним;

Б) 20 календарних днів місяця, що настає за звітним;

В) 40 календарних днів місяця, що настає за звітним;

Г) 60 календарних днів місяця, що настає за звітним;

13. Вкажіть термін, протягом якого новостворені фермерські господарства звільняються від сплати податку на землю:

А) Один рік;

Б) Два роки;

В) Три роки;

Г) Чотири роки;

Д) До п’яти років у трудонедостатніх населених пунктах;

14. Розмір орендної плати для об’єктів енергетики встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може перевищувати:

А) 1 відсотка нормативної грошової оцінки;

Б) 2 відсотків нормативної грошової оцінки;

В) 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

Г) 5 відсотків нормативної грошової оцінки;

 

15. Що є підставою для нарахування земельного податку фізичним особам?

А) Розрахунки, складені і подані ДПІ платниками;

Б) Податкові декларації;

В) Земельно-кадастрова документація;

Г) Документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою;

16. Нарахування земельного податку платникам, що проживають в сільській місцевості, проводиться:

А) Самими платниками податку;

Б) Сільськими Радами народних депутатів;

В) Працівниками податкових органів;

Г) Немає правильної відповіді;

17. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю:

А) З початку нового року;

Б) З дня виникнення права власності або з дня користування земельною ділянкою;

В) З дня вручення податкового повідомлення;

Г) Немає правильної відповіді;

18. Податкове повідомлення про нараховану суму земельного податку вручається платнику-фізичній особі:

А) До 1 травня поточного року;

Б) До 1 червня поточного року;

В) До 1 липня поточного року;

Г) До 1 вересня поточного року;

 

19. Фізичною особою земельний податок сплачується в бюджет:

А) Протягом 20 днів після вручення податковим органом податкового повідомлення-рішення;

Б) Протягом 60 днів з дня вручення податковим органом податкового повідомлення- рішення;

В) Протягом 60 днів після вручення податковим органом податкового повідомлення- рішення;

Г) Протягом 40 днів з дня вручення податковим органом податкового повідомлення- рішення;

20. Громадянин пенсійного віку має право на пільгу по сплаті земельного податку за земельну ділянку під дачне будівництво при граничному розмірі земельної ділянки:

А) 0,01 га;

Б) 0,1 га;

В) 0,12 га;

Г) Граничних розмірів не встановлено;

21. Громадянин пенсійного віку має право на пільгу по сплаті земельного податку за земельну ділянку під садівництво при граничному розмірі земельної ділянки:

А) 0,01 га;

Б) 0,1 га;

В) 0,12 га;

Г) Немає правильної відповіді;

22. В платника земельного податку протягом року виникло право на пільгу. З якого часу такий платник – фізична особа звільняється від сплати податку?

А) З початку нового року;

Б) З місяця наступного, що настає за місяцем, у якому виникло це право;

В) По строках сплати, що залишилися після виникнення права на пільгу;

Г) Немає правильної відповіді.

23. Протягом року відбувся перехід права власності (користування) на земельну ділянку від одного власника іншому. З якого часу новий власник землі буде сплачувати земельний податок?

А) З наступного року;

Б) Починаючи з місяця, в якому виникло право власності на землю;

В) З місяця наступного, що настає за місяцем, у якому виникло це право;

Г) Немає правильної відповіді;

 

 

Тема № 16. Спеціальні податкові режими

1. Платником фіксованого с/г податку може бути зареєстрований суб’єкт господарювання:

А) Який має безнадійний податковий борг, що виник внаслідок форс-мажорних обставин;

Б) Який на день подання документів для набуття статусу платника податку має недоїмку(податковий борг);

В) У якого частка с/г товаровиробництва за попередній податковий рік становить 75 відсотків;

Г) Який отримує понад 50 відсотків доходу від продажу хутряних виробів і хутра власного виробництва;

Д) Утворений шляхом поділу або виділення, якщо частка с/г товаровиробництва, отримана за попередній звітний рік, перевищує 75 відсотків;

 

2. У наступному звітному році с/г товаровиробник сплачуватиме податки на загальних підставах, якщо у податковому (звітному) році частка с/г товаровиробництва становить:

А) Більш як 75 відсотків;

Б) Менш як 50 відсотків;

В) Менш як 75 відсотків;

Г) 50 відсотків;

 

3) Реєстрація с/г товаровиробника платником фіксованого с/г податку скасовується у разі якщо:

А) Не виконана вимога щодо 75% критерію частки с/г товаровиробництва у зв’язку з форс-мажорними обставинами;

Б) Понад 75% відсотків доходу отримано від реалізації декоративних рослин;

В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації

Г) Платник податку ліквідується шляхом приєднання;

4. Об’єктом оподаткування для с/г товаровиробників фіксованим сільсько-господарським податком є:

А) Площа сільськогосподарських угідь, надана йому у користування на умовах оренди;


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав

ЛЬВІВ – 2013 | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | А) Дата укладання довгострокового договору; | Г) Центральним податковим органом; | Б) За нульовою ставкою; | Тема № 6 . Акцизний податок | Дайте визначення мита; | В) Кумулятивного; | А) Охоронна; | Г) З бази оподаткування; |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав