Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перевірка розрахованої маси складу на можливість надійного подолання інерційного підйому

Читайте также:
  1. Буття—> можливість—> свобода—>вибір—>відповідальність
  2. Визначення маси складу
  3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР
  4. Досвід формування та вдосконалення основних механізмів консюмеризму в країнах ринкової економіки та можливість його застосування у вітчизняній практиці
  5. Заняття № 6: Ходова частина. Механізм підйому коліс. Нижній верстат із станинами Д-30. Домкрат Д30
  6. Зміни складу і властивостей флюїдів в покладі, що розробляється.
  7. Нуклеопротеїди:склад, будова, функції. Відмінності складу та будови ДНК та РНК. Номенклатура:нуклеотиди,нуклеозиди,азотисті основи.
  8. Перевірка показань на місці.
  9. Розрахунок впливу складу товарообороту на витрати торговельного підприємства

В цій перевірці використовують розрахункове співвідношення:

м, (3.10)

де Sпр=1850 м - довжина інерційного ( перевіряємого ) підйому;

Si– шлях, який проходить потяг за час зміни швидкості від Vні до Vкі, м;

іпр=11,0%о інтервал швидкості;

п– число інтервалів зміни швидкості;

Vні – початкова швидкість інтервалу, км ⁄год;

Vкікінцева швидкість інтервалу, км ⁄год;

( fк– ωк )срі– середня питома сповільнюючи сила в межах інтервалу зміни швидкості Vні до Vкі, Н⁄кн.

 

Швидкість на початку перевіряємого підйому можна прийняти в межах 60...80 км ⁄год. Кінцева швидкість останнього інтервалу не може бути меншою розрахункової.

Питому силу тяги fкср, Ні питомий опір ωкср, Н/кНв межах вибраного інтервалу зміни швидкості приймаємо рівними їх значенням при середній швидкості інтервалу:

, (3.11)

, (3.12)

. (3.13)

Значення сили тяги локомотива Fкср, Ндля середньої швидкості Vср, км/год,беремо з тягової характеристики локомотива. Для цієї ж середньої швидкості необхідні основний питомий опір ω'оср локомотива за формулою (3.2) та основний питомий опір ω''оср складу за формулою (3.3) з використанням формул (3.4) - (3.6).

 

Перша відстань S1 розраховується для Vн =80 км ⁄год

=40км ⁄год. Знаходимо середню швидкість, км ⁄год:

км ⁄год

для неї Fкср = 110000 Н, а питома сила тяги дорівнює:

Н

Основний питомий опір локомотива в Н⁄кН:

 

Н⁄кН.

 

Н⁄кН,

 

Н⁄кН.

 

Основний питомий опір складу в Н⁄кН:

 

Н⁄кН.

 

Н⁄кН .

 

Розрахована відстань повинна бути більша або рівна довжині інерційного підйому, тобто :

Sпр. Si(3.14)

 

 
 


У моєму випадку 1050м ≤1682м ця умова виконується, тоді робимо висновок, що при розрахунковій масі складу Q=4800 Т потяг подолає перевіряємий підйом.

3.3 Перевірка розрахованої маси на можливість рушання з місця на роздільних пунктах

Ця перевірка виконується за формулою:

, (3.15)

де Qтр– маса складу, отримана за умовами рушання з місця, т;

Fктр– сила тяги локомотива при рушанні потяга з місця,

Fктр= 797000 Н;

ітр– крутість найбільш важкого елемента на роздільних пунктах заданої ділянки,

ітр=0,5 ‰;

ωтр питомий опір потяга при зрушенні з місця ( на площині ), який визначається за формулою, Н/кН:

 

 

(3.16)

в якій

ωтр4к, ωтр4с– питомий опір при рушанні з місця 4-вісних вагонів з підшипниками кочення та сковзання.

Для вагонів на підшипниках кочення:

; (3.17)

;

;

В цих формулах q0 середня маса, яка припадає на вісь вагона в Н⁄кН, що знаходили за формулою (3.7 - 3.9).

Тепер знаходимо питомий опір потяга, Н/кн. при зрушенні з місця:

 

Знаючи всі необхідні дані, вичислюємо:

 

т.

 

Маса складу Qтр, отримана за умовами рушання з місця, повинна бути не менше за масу складу Q, визначену за розрахунковим підйомом, тобто повинна витримуватися умова:

Qтр≥ Q. (3.19)

У моєму випадку 52480 т ≥ 4800 т, ця умовавиконується. Оскільки для перевірки маси складу на рушання з місця була вибрана станція, розташована на найбільш важкому елементі, то в цьому випадку робиться висновок про те, що рушання з місця і розгін потяга забезпечені на всіх роздільних пунктах дільниці.

 
 


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення маси складу| Спрямлення профілю колії

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав