Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Спрямлення профілю колії

Читайте также:
  1. Описи узагальнених об’єктів діяльності для чинних напрямів підготовки фахівців ІТ-профілю

Для підвищення точності результатів тягових розрахунків необхідно спрямляти профіль колії. Спрямлення профілю полягає в заміні двох або декількох суміжних елементів поздовжнього профілю колії одним елементом. Об’єднувати в групи для спрямлення слід тільки близькі за крутістю елементи профілю одного знаку. Горизонтальні елементи ( площини ) можуть включатися в групи, що спрямляються як з елементами, які мають позитивний знак крутості, так і з елементами негативної крутості. Елементи, на яких розташовані роздільні пункти, розрахунковий і перевіряє мий підйоми, не спрямляються.

Довжина елемента, яким замінюють суміжні елементи поздовжнього профілю колії Sc,м дорівнює сумі довжин елементів ( S1, S2... Sп ), що спрямляються, тобто

, (2.1)

а крутість обчислюється за формулою:

, (2.2)

де і1, і2,...іп– крутість елементів дільниці, що спрямляється, .

 

Щоб розрахунки швидкості були досить точними, необхідно виконати перевірку можливості спрямлення групи елементів профілю за формулою:

, (2.3)

де Si– довжина елемента, що спрямляється, м.

∆I– абсолютна величина різниці між схилом спрямленої дільниці і схилом елемента, що перевіряється, ‰, тобто|ic – ii |.

Криві на спрямленій ділянці замінюються фіктивним підйомом, крутість якого визначається за формулою, :

, (2.4)

де Sкрi і Ri– довжина і радіус кривих в межах спрямленої дільниці, м.

Крутість спрямленої дільниці з урахуванням фіктивного підйому від кривої, :

. (2.5)

Перевіривши свої дані, знайшов 11 дільниць суміжних елементів, які можна замінити простішими.

 

Таким чином, параметри спрямленої дільниці, яка складається з елементів 2,3,4 дорівнюють:

 

Sс =500+600+400=1500 м,

 

.

Перевірка:

Елемент 2 м,

 

Елемент 3 м,

 

Елемент 4 м.

 

- умова виконується, таким чином їх спрямлення допустиме

На цій спрямленій дільниці знаходяться та криві з радіусом R=1500мта довжиною S=350м, та криві з радіусом R=960мта довжиною S=400м, тому знаходимо крутість фіктивного підйому:

,

а крутість дільниці з урахуванням фіктивного підйому від кривої

.

 

Параметри спрямленої дільниці, яка складається з елементів 8, 9 дорівнюють:

 

 

Sс =900+1300=2200 м,

 

Перевірка:

Елемент 8 м,

Елемент 9 м

- умова виконується,таким чином їх спрямлення допустиме.

 
 

 


Параметри спрямленої дільниці, яка складається з елементів 12, 13 дорівнюють:

Sс =1000+250=1250 м

 

Перевірка:

Елемент 12 м,

Елемент 13 м,

 

- умова виконується,таким чином їх спрямлення допустиме.

 

На цій спрямленій дільниці знаходиться крива з радіусом R=1100м та довжиною S=350 мтому знаходимо крутість фіктивного підйому:

 

,

а крутість дільниці з урахуванням фіктивного підйому від кривої

 

.

 

Параметри спрямленої дільниці, яка складається з елементів 16 і 17 дорівнюють:

Sс =800+600=1400 м,

 

.

Щоб розрахунки швидкості були досить точними робимо перевірку:

Елемент 16 м,

Елемент 17 м,

- умова виконується.

На цій спрямленій дільниці знаходиться крива з радіусом R=975м та довжиною S=400 мтому знаходимо крутість фіктивного підйому:

 

,

 

а крутість дільниці з урахуванням фіктивного підйому від кривої

.

 

Параметри спрямленої дільниці, яка складається з елементів 18 і 19 дорівнюють:

Sс =750+850=1600 м,

 

.

Щоб розрахунки швидкості були досить точними робимо перевірку:

Елемент 16 м,

Елемент 17 м,

- умова виконується.

На цій спрямленій дільниці знаходиться крива з радіусом R=860м та довжиною S=300 мтому знаходимо крутість фіктивного підйому:

 

,

 

а крутість дільниці з урахуванням фіктивного підйому від кривої

.

 

Результати розрахунків по спрямленню заданого профілю колії зводяться в таблицю 3.1:

 

 
 

 


Таблиця 3.1– Спрямлення профілю колії

 

  № елемента Крутість елемента Довжина елементів S,м R,м Sкр Довжина спрямленої д.Sc Крутість спрям. Дільниці і,с , Фіктивний підйом і,,с, , іс = і,с + і,с , ,    
 
0,0             Ст.А  
-0,5         -1,77   0,31   -1,46      
-4,0  
0,0  
-7,0              
-10,5              
0,0              
+5,0     +6,18 - +6,18  
+7,0      
+1,0              
0,0             Ст.Ж  
-3,0 -2,4        
0,0     0,18 -2,22  
+11,0              
+9,0              
+1,5 0,86 0,21      
0,0     1,67  
-1,0 -2,3      
-3,5     0,15 -2,14  
-0,5             Ст.В
                           

4. Побудова діаграм питомих рівнодіючих сил

Для побудови діаграм заздалегідь складається таблиця для трьох режимів ведення потяга по прямій горизонтальній дільниці:

а) режима тяги ;

б) режима холостого ходу ;

в) режима гальмування.

При службовому регулювальному гальмуванні .

При екстреному гальмуванні .

Усі розрахунки за вище вказаними формулами були виконані на ЕОМ і наведені в додатку А1.

Всі результати обчислень занесено в розрахункову таблицю 4.1. За даними цієї таблиці будуємо по розрахунковим крапкам діаграму питомих рівнодіючих сил для режиму тяги , холостого ходу і режиму службового гальмування .

Діаграма питомих рівнодіючих сил наведена на рисунку 4.1.

Таблиця питомих рівнодіючих сил, форма якої приведена у таблиці 4.1, заповнюється для швидкостей від 0 до конструкційної (перший стовпець); крім того в цей стовпець необхідно вносити розрахункову швидкість. Моєму випадку розрахункова швидкість дорівнює V = 24 км ⁄год.

У другий стовпець заносяться значення сили тяги локомотива Fк,Н(з ПТР або з розрахункової характеристики локомотива) для вказаних в першому стовпці швидкостей.

Розрахункова тягова характеристика локомотива ВЛ80к, накреслена на міліметровому аркуші, додається до курсової роботи (Рисунок.6.1).

Основний питомий опір локомотива, Н/кН при русі в режимі тяги визначається з графіків або за формулою (3.2) та записується у третій стовпець таблиці:

 

V =0 км ⁄год, Н⁄кН;

V =10 км ⁄год, Н⁄кН;

V =20 км ⁄год, Н⁄кН;

V =30 км ⁄год, Н⁄кН;

V =40 км ⁄год, Н⁄кН;

V =50 км ⁄год, Н⁄кН;

V =60 км ⁄год, Н⁄кН;

V =70 км ⁄год, Н⁄кН;

V =80 км ⁄год, Н⁄кН;

V =90 км ⁄год, Н⁄кН

V =100 км ⁄год, Н⁄кН.

Основний питомий опір складу, Н/кН для занесених в таблицю (5 стовпець) швидкостей визначається за формулою (3) з використанням формул (3.4) - (3.7) :

 

V =0 км ⁄год,

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

 

V =10 км ⁄год,

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН

 

V =20 км ⁄год,

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

 

V =30 км ⁄год,

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

Н⁄кН;

 

Аналогічно розраховуємо для V=40,50, 60, 70, 80, 90, 100 км/год.

 

Основний питомий опір локомотива, Н/кН на холостому ходу для різних значень швидкості, записуємо в 10 стовпець та визначаємо за формулою:

(4.1)

V =0 км ⁄год, Н⁄кН;

V =10 км ⁄год, Н⁄кН;

V =20 км ⁄год, Н⁄кН;

V =30 км ⁄год, Н⁄кН;

V =40 км ⁄год, Н⁄кН;

V =50 км ⁄год, Н⁄кН;

V =60 км ⁄год, Н⁄кН;

V =70 км ⁄год, Н⁄кН;

V =80 км ⁄год, Н⁄кН;

V =90 км ⁄год, Н⁄кН;

V =100 км ⁄год, Н⁄кН.

 

Основний питомий опір всього потяга, Н/кН (при слідуванні його по прямій горизонтальній колії) при русі локомотива на холостому ходу підраховують за формулою:

(4.2)

Питомі гальмові сили потяга в Н/кН обчислюються за формулою:

(4.3)

де φкр - розрахунковий коефіцієнт тертя колодок по колесу,який при композиційних колодках дорівнює:

(4.4)

Jр – розрахунковий гальмовий коефіцієнт складу, який визначається, Н/кН:

 

(4.5)

де n4, n8 – кількість осей відповідно в групах 4-, 8-вісних вагонів складу:

 
 


(4.6)

кр4 , кр8 – розрахункові сили натиснення на вісь 4-, 8-вісного вагону,

кр4 р8 =41,5 кН/вісь;

s - частка гальмових осей в составі, s=0,97.

При визначенні розрахункового гальмового коефіцієнта вантажних потягів на схилах до 20 0/00 маса і гальмові засоби локомотива, як правило, не враховуються, що спрощує розрахунки і не знижує їх точність. Тоді питома уповільнююча сила, що діє на потяг в режимі гальмування в розраховується:

¾ при службовому регулювальному гальмуванні:

, Н/кН (4.7)

 

— при екстреному гальмуванні:

, Н/кН (4.8)

 

Усі розрахунки за вище вказаними формулами були виконані на ЕОМ і наведені в таблиці 4.1.

Всі результати обчислень занесено в розрахункову таблицю 4.1. За даними цієї таблиці будуємо по розрахунковим крапкам діаграму питомих рівнодіючих сил для режиму тяги , холостого ходу і режиму службового гальмування .

Діаграма питомих рівнодіючих сил наведена на рисунку 4.1.

 

При побудові графічних залежностей слід користуватися масштабами, приведеними в таблиці 4.2

 

 

Таблиця 4.2 - Масштаби для графічних розрахунків

 

  Величини   Для загальних розрахунків   Для гальмових розрахунків  
       
Питомі сили 1 Н/кН = к, мм Швидкість 1 км/год = m, мм Шлях 1 км = у, мм Постійна часу D , мм Час 1 хв = х, мм Струм 100 А = С, мм     - -   - -  
10 - для електровозів постійного струму 50 - для електровозів змінного струму  

 


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перевірка розрахованої маси складу на можливість надійного подолання інерційного підйому| ГАЛЬМОВА ЗАДАЧА

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.079 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав