Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Остроградский – Гаусс теоремасын пайдаланып

есептерді шығарыңыз(10 апта ):

1.Кез- келген тұйықталған жазық бойынша радиус векторының сыртқы нормалының бағытындағы ағыны, осы бетпен шектелген дененің үш еселенген көлеміне тең болады.

2. кубының барлық бетінің сыртқы нормалының бағытындағы векторының ағынын табыңыз.

Жауабы: а5

3. сфераның толық беті арқылы өтетін сыртқы нормаль бағытындағы векторының ағынын табыңыз.

Жауабы:

4. y 2+ z 2 =Rx параболоидының х=R жазықтығымен қиылған Ох өсінің теріс бағытындағы векторының ағынын табыңыз.

Жауабы:

5.*Жазық өрістегі h тұйық контуры бойынша алынған вектордың циркуляциясын, осы контурымен шектелген ауданның екі еселі интегралына түрлендіру керек.

- Грин формуласы.

6. денесініңбарлық бетіарқылы өтетін векторының ағынын сыртқы нормаль бағытындағы Остроградск-Гаусс теоремасының көмегімен табыңыз.

Жауабы:

7. x2 + y2 ; жазықтықтың барлық беті бойынша сыртқы нормаль бағытындағы векторының ағынын табыңыз.

Жауабы:

8. Есептеңіз: мұндағы σ –I октанттағы

z = x2 + y2, x2 + y2 = 1 цилиндрлерінің айналуынан және x=0, y=0, z=0 координат жазықтықтарымен шектелген облыстың сыртқы беті.

Жауабы:

9. радиус векторының дөңгелек цилиндрдің(R- радиус, Н- биіктік ) бүйір беті арқылы өтетін ағынын табыңыз, егер цилиндрдің өсі координат басы арқылы өтетін болса.

Жауабы: 2

10.Радиус векторының табаны XOУ жазықтығында жататын, ол өсі OZ өсі болатын R=2, биіктігі H=1 болатын конустың бүйір беті арқылы өтетін ағынын есептеңіз.

Жауабы:


Дата добавления: 2015-09-12; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав

Жеке тапсырма №1. | Жеке тапсырма №2. | Берілген жазықтықтармен шектелген дененің көлемін табу керек | Жеке тапсырма №3. | Жеке тапсырма №4. | Жеке тапсырма №5. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав