Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗМІСТ І ОБСЯГ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

 

В якості тем РГР можуть використовуватися типові теми. Також тема роботи може бути сформульована викладачем на основі матеріалів з технічної літератури з урахуванням специфіки конкретної спеціальності (спеціалізації), або на основі матеріалів, зібраних студентом в ході виробничої практики. РГР включає в себе наступні розділи:

Вcтуп (1-2 стор.). У вступі студенти описують роль автоматизації в керуванні технологічними процесами харчових виробництв.

1 Вихідні дані на проектування (1-2 стор.). Вихідні дані на проектування включають в себе опис принципу роботи технологічної установки, перелік вимірюваних і регульованих змінних, їх номінальні і максимальні робочі значення, наприклад, продуктивність обладнання, вид додаткової енергії для живлення приладів, вид витратних характеристик регулюючих органів. Ці дані можуть бути взяті також з технологічних регламентів або технічної літератури або задаватися студентом за погодженням з викладачем.

2 Розробка схеми автоматизації (5-8 стор.). РГР передбачає розробку функціональної схеми автоматизації на базі програмованого контролера і ЕОМ. Схема автоматизації включає в себе розробку схеми автоматики та схематизацію всіх вимірювальних і регулюючих комплектів приладів, що використовуються в цій схемі, а також принципи їх взаємодії з технологічним обладнанням. Після розробки та складання схеми автоматики (рис. 1.2) необхідно коротко описати її та скласти специфікацію до неї у вигляді таблиці. Порядок виконання пункту 2 наведено в розділі «Вимоги до оформлення пояснювальної записки».

3 Вибір приладів і засобів автоматизації (2-4 стор.). У даному розділі наводиться опис обраних за каталогами приладів і засобів автоматизації та їх характеристик. Порядок виконання пункту 3 наведено в розділі «Вимоги до оформлення пояснювальної записки».

4 Вибір контролера і модулів вводу / виводу (1-3 стор.). Даний розділ містить опис загальних технічних характеристик вибраного програмованого контролера. На підставі отриманої необхідної кількості аналогових і дискретних входів і виходів, а також з урахуванням характеристик їх сигналів, далі здійснюють вибір необхідного числа модулів введення / виведення, вказуючи їх призначення, вхідні та вихідні характеристики. Порядок виконання пункту 4 наведено в розділі «Вимоги до оформлення пояснювальної записки».

Висновки (1-2 стор.). Містить перелік основних результатів курсової роботи

Перелік посилань (1-2 стор.). У список вносяться літературні джерела , посилання на які є в пояснювальній записці

 


Дата добавления: 2015-09-12; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав

Зображення приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку. | Приклад виконання практичної частини РГР. | АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ | АВТОМАТИЗАЦІЯ ОДНОКОРПУСНІ ВИПАРНІ УСТАНОВКИ | ВАРІАНТ 3 | АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКСТРАКТОРА ПРОТИТОЧНОГО ТИПУ | АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ | АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ПРИГОТУВАННЯ СИРОПУ | Порядок виконання роботи | Машини - Перевезення |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав