Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ФФФФФФФФФФ

Читайте также:
  1. ФФФФФФФФФФФФФФФ
  2. ФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Фискалды саясат құралдары:Дотациялар.Мемлекеттік шығындар.Салықтар.

 

ХХХХХХХХХ

Халықаралық экономикалық қатынастар түрлеріне не жатады:Халықаралық сауда.Халықаралық валюталық жүйе. Халықаралық несие жүйесі.

Халықаралық экономикалық қатынастар түрлеріне не жатпайды:

Халықаралық валюталық жүйе; Халықаралық несиелік жүйе; Халықаралық жұмыс күші миграциясы.

 

ШШШШШШ

Шығын инфляциясы дамиды:Электроэнергиялардың қымбаттауы кезінде. Ресурстарға бағаның өсуі кезінде. Шикіаттарға бағаның күрт өсуі кезінде.

 

ЭЭЭЭЭЭ

Экономикалық өсудің экстенситі факторы:Еңбек ресурстарының саны мен сапасы.Өндірістегі жұмысшылардың санының өсуі. Жұмыс күшінің санының өсуі.

Экономикалық теория зерттейді:Адамның қоғамға қатынасын.Өндіргіш күштердің қатынасын.Шаруашылық жүргізу жүйесін.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістерінің бірі жеке әдістер:Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру.Экстрополяция.Экономиканы математикалық модельдер.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері болып не табылмайды:Ғылыми абстракция.Индукция және дедукция. Талдау және синтез.

Экономиканы қамту масштабы бойынша инфляция: Жергілікті.Локальды.Әлемдік.

Экстенсивті экономикалық өсу – бұл ЖҰӨ келесілер есебінде өсуі: Еңбек ресурстарының санының өсуі. Капиталды ресурстардың санының өсуі.Материалдар мен шикізаттар санының өсуі.

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:

Саяси оқиғалар; Соғыс;Технологиялардың өзгеруі.

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын ішкі факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:

Тұтыну; Инвестициялау;Кәсіпорынның қызметі.

Экономикалық цикл фазалары:

Дағдарыс; Тоқырау;Жандану.

Экономикада өндіріс факторларының өнімділігі төмендесе де экономикалық өсуді ұстау: Қосымша ресурстар бірлігінің бағасын өсіру; Ресурстарды тұтынуды көбейтеді; Ресурстардың бағасын өсіреді

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторларына төмендегілердің қайсысы жатады: Саяси оқиғалар Соғыс Технологиялардың өзгеруі.

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын ішкі факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:Тұтыну. Инвестициялау Кәсіпорынның қызметі

Экономикалық ауытқу төмендегілермен байланысты:Мемлекеттік шығындар,Жиынтық сұраныстың дамуына әсер ететін факторлармен,Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициялар

Экономикалық жүйенің жандануы на байланысты ұзақ мерзімді басымдылық:Орталықтандырылған жоспарлау;Инфрақұрылым, көлік және байланыс;Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы;

Экономикалық зерттеу әдістерінің бірі жеке әдістер:Экстрополяция;Экономика математикалық модельдер; Баланстық функционалдық

Экономикалық игіліктер:Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар, Адамға қажетті шексіз ресурстар, Адамдардың қажеттілітерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер.

Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады:Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі;Өндірісті ұйымдамтырумен қатар технологияның жетілдірілуі;Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы

Экономикалық өсудің қайнар көзі:Экономикалық прогресстің қозғаушы күші; Өндіріс факторлары; Сапалық белгісі;

Экономикалық өсудің экстенситі факторы:Еңбек ресурстарының саны мен сапасы. Өндірістегі жұмысшылардың санының өсуі Жұмыс күшінің санының өсуі

Экономикалық өсудің экстенсивтік факторы: Капитал көлемінің өсуі; Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі; Жұмыс күшінің санының өсуі

Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы:Айырбас

құралы;Айналым құралы;Төлем құралы.

Экономикалық теория зерттейді: Адамның қоғамға қатынасын Өндіргіш күштердің қатынасын Шаруашылық жүргізу жүйесін

Экономикалық теория зерттейді: Адамдардың шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды; Өндірістік факторларды; Шаруашылық жүйесін жүргізуді

Экономикалық теорияның зерттеу әдістерінің бірі жеке әдістер: Экономикалық теорияны Экстрополяция абстракциялық қарастыру Экономиканы математикалық модельдер

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері болып не табылмайды: Ғылыми абстракция . Индукция және дедукция. Талдау және синтез.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері:Экстрополяция,Экономика матем модельдеу,Баланстық, функцияналдық.

Экономикалық ілімі «Меркантелизм» ұғымы дегеніміз: «Мерканте»саудагер көпессауда пайда; «Мерканте»сату және тауарларға қызмет қатынасы; «Мерканте» адамдар арасындағы сауда қатынасы

Экономикалық цикл фазаларына:Дағдарыс;Тоқырау;Жандану

Экономикалық циклдердің типтері Дж. Китченнің «қысқа мерзімді» толқындарының ұзақтылығы(Китчин циклы):3-4 жылға дейін;2-4 жылға дейін;екі төрт жыл;

Экономиканы қамту масштабы бойынша инфляция: Жергілікті Локальды Әлемдік

Экстенсивті экономикалық өсу – бұл ЖҰӨ келесілер есебінде өсуі: Еңбек ресурстарының санының өсуі. Капиталды ресурстардың санының өсуі Материалдар мен шикізаттар санының өсуі

 

Түрі Цикл ұзақтығы
Китчин Жугляр Кузнец Кондратьев 2 – 4 жыл 7 – 12 жыл 16 – 25 жыл 40 – 60 жыл

 

 

ҰҰҰҰҰ

Ұсыныс икемділігі – бұл:

Бағаның 1 пайызға өзгеруі кезіндегі ұсыныс мөлшерінің (пайыздық) өзгеруі; Баға деңгейінің 1 пайызға өсуіне қатысты ұсыныс мөлшерінің өзгеруі;Баға деңгейінің 1 пайызға төмендеуіне қатысты ұсыныс мөлшерінің өзгеруі.

Ұсыныс заңы – бұл…:

Баға мен ұсыныс мөлшері арасындағы тікелей байланыс; Баға өсуіне байланысты өндіріс көлемі өседі; баға өсуіне байланысты өндіріс көлемінің өсуі.

Ұдайы өндіріс типтері:Жай және ұлғаймалы өндіріс,Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануы,Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгеруі.

Ұлттық байлық дегеніміз:Табиғи ресурстар мен адам ресурстары;Өндіріс құрал жабдықтары, жиналған мүліктер, табиғи ресурстар, материалдық және мәдени құндылықтар;Табиғи ресурстар мен мәдени құндылықтар.

Ұлттық шаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс:Өзгеріссіз қалады,Төмендейді,Өсуі де, төмендеуі де мумкін.

Ұлттық экономикалық жүйені қалыптастыруда туындайтын сұрақтар: Не, қалай, қанша өндіру керек,Кім үшін,не үшін,қалай өндіру керек,Нені, қалай, кім үшін

Ұсыныс заңы – бұл…: Баға мен ұсыныс мөлшері арасындағы тікелей байланыс. Баға өсуіне байланысты өндіріс көлемі өседі баға өсуіне байланысты өндіріс көлемінің өсуі

Ұсыныс икемділігі – бұл: Бағаның 1 пайызға өзгеруі кезіндегі ұсыныс мөлшерінің (пайыздық) өзгеруі Баға деңгейінің 1 пайызға өсуіне қатысты ұсыныс мөлшерінің өзгеруі. Баға деңгейінің 1 пайызға төмендеуіне қатысты ұсыныс мөлшерінің өзгеруі

 

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав