Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ухвалено

 

Студента: ІІІ КТІН24-9-12-К2П(3,0д) ________________

(курс) (шифр групи) (П.І.Б. студента)

Тематичний план дисципліни

Кримінальне правоДолженко М.П.

(назва дисципліни) (викладач)

№ з/п Кількість годин/вид занять Назва змістового модуля і теми Дата Результат оцінювання Підпис викладача Примітки
Бали (0-100)
Змістовий модуль ІІІ. Кримінальне право.
1. Л- 2, С- 6 С/Р- 6 Тема 1. Злочин у сфері господарської діяльності.        
2. Л- 2, С- 4 С/Р- 8 Тема 2. Злочини проти навколишнього середовища.        
3. Л- 4, С- 2 С/Р- 5 Тема 3. Злочини проти громадської безпеки.        
4. Л- 2, С- 2 С/Р- 5 Тема 4. Злочини на виробництві.        
5. Л- 2, С- 2 С/Р- 5 Тема 5. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.        
6. Л- 4, С- 1 С/Р- 5 Тема 6. Злочини у сфері службової діяльності.        
7. Л- 4, С- 1 С/Р- 5 Тема 7. Злочини проти правосуддя.        
8. Л- 4, С- 1 С/Р- 5 Тема 8. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби.        
9. Л- 4, С- 1 С/Р- 5 Тема 9. Злочини проти миру та безпеки людства.        
10. Л- 1, С- 1 С/Р- 5 Тема 10. Питання Особливої частини кримінального права провідних держав світу.        
11. Л- 1, С- 1 С/Р- 5 Тема 11. Злочини у сфері ЕВМ.        
Всього Л– 30; С– 22; С/Р– 59.

 

 

Завідувач відділу навчально-методичної роботи Т.В. Верещенко

«____» _______________ 20__ року

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет права та масових комунікацій

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання контрольних робіт з

дисципліни «Кримінологія»

 

 

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ЗАОЧНА

 

 

М. Харків

Рекомендовано до друку Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ “___” __________ 2013 року Протокол № ____   Ухвалено Вченою радою факультету права та масових комунікацій “___” ___________ 2013 року   Протокол № ____  

 

Рецензенти:

Храмцов О.М.,доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, к.ю.н., доцент.

Житний О.О.,професор кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС, к.ю.н., доцент.

 

Методичні рекомендації по виконанню та оформленню контрольних робіт з дисципліни «Кримінологія»для підготовки бакалаврів заочної форми навчання на базі програми підготовки молодших спеціалістів / Під загальною редакцією д.ю.н., професора Ємєльянова В.П. Розробники: Канібер Ю.М., Філіпенко Н.Є., Блага А.Б. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. – с.

 

Ухвалено

на засіданні кафедри кримінально- правових дисциплін ФПМК ХНУВС “__” _____________ 2013 року

Протокол № ___

 

© Ємєльянов В.П., Канібер Ю.М., Філіпенко Н.Є., Блага А.Б.

© Харківський національний університет внутрішніх справ 2013


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Контрольна робота повинна бути виконана, оформлена та зарахована з такими методичними вимогами:


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав