Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Негіздік қасиеті жоғары зат*(CH3)3N

Читайте также:
  1. IS қисығы графиктегі көлбеуі:Тармақтары жоғары бағытталған
  2. Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер
  3. Электр тогымен тітіркендіргенде қозу табалдырығы бірінші етте екі Вольт, екінші етте үш Вольт. Қайсы еттің қозғыштығы жоғары?

Негіздік қасиеттің өсуіне қарай орналасқан қатар*фениламин– диметиламин – триметиламин

Негіздік оксид*CaO

Негіздік тұз түзіледі *Ca(OH)2+H2SO4

Негіздік тұз түзілетін реак-я*Са(ОН)2+НСІ

Нейтронның заряды*0

Ненің есебінен натрий гидроксиді сілті-ң қасиетін көрсетеді*гидроксид ион есебінен

Неше аминпропион қышқ.болуы мүмкін*2

Никельді алюмотермиялау ќажет заттар:*Al, NiO

НСІО3-ке сәйкес оксид формуласы*СІ2О5

О

О2 зертханада алынуы.*натрий сульфатынан

О2 өнеркәсіпте алынуы. *ауадан

Озон оттек газынан ауыр*1,5 есе

Октан қалыпты жағдайда*тек сұйық

Орг.заттардағы құрылым формуласы көрсетеді*атомның байланысу ретін

Орг.химия атауын ұсынған*Берцелиус

Организмде алмасу үрдісін реттейтін белоктар*гормондар

Органика-қ заттарға тән қасиет*жанғыш,оңай айырылады

Органикалық қосылыс-ң ауасыз жоғары темпер-да ыдырауы*пиролиз

Органикалық қосылыстар... үлкен топқа бөлінеді*2

Орто-дихлорбензолдағы орынбасарлар орны*1,2-

Ортофосфор қышқ-н әрекеттеспейтін зат*күшті қышқыл тұздары

Орын басу реак-ғы активтіліктердің өсу ретімен орналасқан қатары*С6Н66Н5СН3

Орын басу реакциясы* Zn+CuCl2=ZnCl2+Cu

Осы заттың ерітіндісі электртоғын өткізбейді: *C12H22O11

Осы реакцияға пропаналь түспейді*тұз қышқылымен

Осы реак-я нәтижесінде натрий бромиді түзіледі*NaOH+HBr

Осы сөйлемде оттегі хим-қ элемент болады*судың құрамына оттегі кіреді

Оттегіге тән емес тұжырым*оттегі сумен әрекеттеседі

Оттегімен әрекеттесе алмайтын зат-р*MgO ж/е Н2О

Оттегін алуға болатын тұз*Hg(NO3)2

Оттегін зертханада мынадай қос-н алуға болады*Н2О,Н2О2, KMnO4

Оттегінің латынша аталуы*оксигениум

Оттек........... қатады*– 218 ºС

Оттек........... сұйылады*– 183 ºС

Оттек бөле ыдырайтын зат*Ba(NO3)2

Оттек газы*түссіз

Оттек жай зат ретінде........... кездеседі. *атмосферада

Оттек жер қыртысында қосылыс түрінде кездеседі (%)*49,13

Оттек молекуласындағы ортақ электрон жұп саны*2

Оттек пен күкірттің айырмашылығы*оттектің электртерістігі жоғары

Оттекке жатпайтын тұжырым*суда жақсы ериді

Оттекті зерттеген ғалымдар*Дж.Пристли және К.Шееле

Оттекті зертханада алу*калий перманганатын ыдырату

Оттекті зертханада мына әдіспен алады*калий перманганатын ыдырату

Ө

Өзара әрекет-де үшіншілік бутил спиртін түзетін жұбы*(СН3)2С=СН2 ж/е Н2О

Өзара әрекеттесетін зат-р*Na2O ж/е SO3

Зара әрекеттесетін заттар қатары*СаО, BeO

Зара изомер азттар*этилацетат және май қышқ.

Зара изомер заттар*спирт және жай эфир

Згеріс схемасындағы Х3 заты С3Н7ОН [О]– Х1 [О]– Х2 СІ– Х3*хлорпропион

Згеріс тізбегіндегі Cl2 1– KClO3 2– Cl2 3– KСlO диспропорция-у реак-ы*1,2,3

Згерістегі сызба-нұсқада іске аспайтын реак-я Cl2 1– CuO 2– Cu(OH)2 3– CuCl2*3

Згерістегі Э элементі Э-Э 2О5-НЭО3 болуы мүмкін*фосфор
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 167 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав