Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів; Верно

Читайте также:
  1. A. державне підприємство. Верно
  2. A. можливість вибору контрагента. Верно
  3. A. організаційно-правовою побудовою підприємства; Верно
  4. A. підприємство - це відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом та реалізацією певних товарів та послуг з метою отримання доходу; Верно
  5. B. в період економічного циклу відбувається певне оновлення продуктивних сил; Верно
  6. B. квоти; Верно
  7. B. може сприяти збільшенню валютних резервів країни; Верно
  8. B. необмежена відповідальність учасників; Верно
  9. C. вплив на поведінку суб'єктів економіки через формування загальноекономічного середовища; Верно
  10. C. держава та сам власник; Верно

C. рух від окремих фактів до загальних висновків; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 2

Баллов: 1

Економічна політика - це:

Выберите один ответ.

a. здатність управляти економічними процесами;

b. конкуренція різних економічних ідей;

c. здатність приймати ефективні господарські рішення.

D. заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 3

Баллов: 1

Економічна категорія - це:

Выберите один ответ.

a. поняття, що використовується в економічній науці. Неверно

b. поняття, що відбиває сутністний бік економічного явища;

c. поняття, занесене до економічної енциклопедії;

d. слово іноземного походження, що характеризує той або інший стан економіки;

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 4

Баллов: 1

Яке з визначень, точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?

Выберите один ответ.

a. вимушене спрощення об'єкту, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;

b. проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами. Неверно

c. висування гіпотез та їх подальша перевірка на фактах;

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 5

Баллов: 1

Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:

Выберите один ответ.

a. об'єктивні;

b. суб'єктивні; Неверно

c. не можуть мати формалізованого вираження.

d. діють лише у людському суспільстві;

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 6

Баллов: 1

Що означає присутність ірраціонального в економічній поведінці людей?

Выберите один ответ.

a. намагання визначити абсолютно оригінальні шляхи підвищення раціональності економічної діяльності; Неверно

b. здатність досягати найвищої економічної ефективності.

c. наявність підсвідомих поривань, неконтрольованих емоцій;

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 7

Баллов: 1

Стійкі, сутністні, постійно повторювані зв'язки між економічними явищами - це:

Выберите один ответ.

a. економічні категорії;

b. поняття;

C. економічні закони; Верно

d. економічна політика.

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 8

Баллов: 1

Яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії?

Выберите один ответ.

a. наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

b. наука про управління підприємствами для досягнення максимального прибутку;

c. наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем.

d. наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 9

Баллов: 1

Правильно визначені економічні закони встановлюють:

Выберите один ответ.

a. найімоправильніший хід економічних подій;

b. лише досить приблизний хід економічних подій; Неверно

c. не характеризують можливого розвитку економічних подій.

d. єдино можливий хід економічних подій;

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 10

Баллов: 1

До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не можна віднести:

Выберите один ответ.

a. встановлення найімовірнішого характеру зв'язків;

b. нетиповість зв'язку, який встановлюється.

c. порівняно більшу історичну рухомість (змінюваність); Неверно

d. меншу міру суворості і точності;

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

 

Question 1

Баллов: 1

Вивчення потреб з боку виробників продукції необхідне для визначення відповіді на запитання:

Выберите один ответ.

a. з чого виробляти?

b. як виробляти?

c. у чиїх інтересах?


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав