Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Lt;question> Жаратылыс тану және техникалық ғылымдар криминалистиканың қай бөлімімен тығыз байланысты

Читайте также:
  1. E) кішентай көлем, өз бетімен жүктелу мүмкіндігі және компьютердің мүлтіксіз жұмыс істеуіне кедергі келтіруі
  2. e) мәліметтер қорын енгізуге және көруге
  3. IIІ – дәріс. ХХ ғасырдағы және қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар
  4. Lt;question> Қайсысы адамның сыртқы бейнесінің белгілеріне жатпайды
  5. Lt;question> Қатынасқа түскен із қалдырушы және із қабылдап алушы беткейлердің шекарасынан тыс пайда болатын іздер қандай іздер
  6. Lt;question> Адам өлтірудің заңда берілген анықтамасын көрсетіңіз
  7. Lt;question> Алудың тінтуден айырмашылықтарының бірін көрсетіңіз
  8. Lt;question> Криминалистика заң ғылымдарының ішінде қандай ғылыммен барынша тығыз байланысты
  9. Lt;question> Криминалистиканың қандай бөлімі қылмыстық іс жүргізумен барынша тығы байланысты

<variant> криминалистикалық техникамен

<variant> криминалистикалық теориямен

<variant> криминалистикалық идентификациямен

<variant> криминалистикалық прогностикамен

<variant> кримналистикалық диагностикамен

Lt;question> Адамның дыбысының іздерін сипаттайтын криминалистикалық техниканың бөлімі бұл

<variant> фоноскопия

<variant> одорология

<variant> дактилоскопия

<variant> габитология

<variant> баллистика

Lt;question> Иттердің көмегі арқылы идентификация жасау криминалистикалық техниканың қай бөлігіне тиесілі

<variant> одорологияға

<variant> габитологияға

<variant> дактилоскопияға

<variant> баллистикаға

<variant> фоноскопияға

Lt;question> Осылардың қайсысын қылмыстық сот өндірісінде ақиқатты анықтаудың құралы ретінде қаратыруға болады

<variant> криминалистикалық идентификацияны

<variant> теориялық метериалдарды

<variant> кепіл-кеңестерді

<variant> адами факторларды

<variant> табиғи факторларды

Lt;question> Идентификациялық белгілер объектіге тұтастай алғанда қатысты түрде қандай жіктеледі

<variant> жалпы және жеке белгілер

<variant> тек жеке белгілер

<variant> тек жалпы белгілер

<variant> табиғи белгілер

<variant> жасанды белгілер

Lt;question> Идентификациялық белгілер басқа белгілермен байланыстарының болуына сәйкес қалай жіктеледі

<variant> тәуелді және тәуелсіз белгілер

<variant> тәуелді белгілер

<variant> тәуелсіз белгілер

<variant> табиғи белгілер

<variant> жасанды белгілер

Lt;question> Идентификациялық белгілер өздерінің пайда болуы тектеріне қатысты қалай жіктеледі

<variant> тумысынан (өзіне ғана тиісті) белгілер және кейіннен пайда болған белгілер

<variant> сапалық белгілер

<variant> сандық белгілер

<variant> заңдылықты белгілер, кездейсоқ белгілер

<variant> тұрақты белгілер

Lt;question> Идентификациялық белгілер өздерінің сипаттарына қарай қалай жіктеледі

<variant> сапалық және сандық белгілер

<variant> тұрақты белгілер және салыстырмалы түрде алғанда тұрақты белгілер

<variant> жалпы белгілер

<variant> жеке белгілер

<variant> кездейсоқ белгілер, заңдылықты белгілер

Lt;question> Төмендегілердің қайсысы криминалистикалық идентификацияның сатысына жатқызуға болады

<variant> объектілерді қарауды

<variant> іздердің пайда болуын кезеңін

<variant> іздердің жоғалу кезеңін

<variant> қылмыстың жоспарлану кезеңін

<variant> қылмыскерді іздестіру кезеңін


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав