Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Маркстің диалектикасының Гегельден айырмашылығы неде?

1.+оның материалистігінде

2.ғарыштық философияға жақындығы

3.оның идеалистігі

4.дінге қатынасында

5.ешқандай айырмашылығы жоқ

107. Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз:

1.тезис

2.антитезис

3.факт

4.+синтез

5.теріске шығару

Төменде келтірілген білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді?

1.+гипотеза

2.аксиома

3.факт

4.теория

5.мәселе

109. Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз:

1.материя

2.субстанция

3.+ақиқат

4.өлшем

5.норма

110. Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы:

1.идея,гипотеза, интуиция

2.парасат, саналық, интуиция

3.+түйсік, қабылдау, елестету

4.ұғым ,пайымдау, елестету

5.субстрат, материя, болмыс

111. Жан Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

1.ғылымдағы тоқырау

2.Адамның рухани бостандығы

3.бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі

4.+Адам тағдыры

5.Ақыл ойдың табиғи дамуына жол ашу

112. Философияның өзіндік ерекшелігі:

1.+жинақталған білім

2.практикалық білім

3.қарапайым білім

4. жеке білім

5. нақты білім

Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан. . . .

1.теорияға

2. тексеруге

3.ақиқатқа

4.+практикаға

5.әлемнің ғылыми картинасына

Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді не айрықшалайды?

1.+жоғарғы күшке сену

2.изорекикалығы

3.қарапайымдылығы мен ақиқаттылығы

4.әдет ғұрыптар мен культтердің бар болуы

5.адамгершілік нормалардың басымдылығы

115. Ортағасырлық Европада таралған философиялық дүниетанымның типі:

1.+теоцентризм

2.антропоцентризм

3.космоцентризм

4.постмоцентризм

5.фемоменология

116. Ортағасырлық батыс философиясындағы діни – философиялық ізденістердің орталық мәселесі:

1.адам

2.космос

3.материя

4.+Құдай

5.Адамның жаны

117. Ортағасырлық философияның дамуының негізгі этапы:

1.стоицизм

2.софистика

3.матерализм

4.+схоластика

5.диалектика

Теология дегеніміз не?

1.космос туралы ілім

2.Логос туралы ілім

3. +Құдай туралы ілім

4.құдайлардың шежіресі

5.Құдайдың өмірі

Схоластиканың пайда болған мақсаты?

1.сенімнің символын жасау үшін

2. «шіркеу әкелерінің» еңбектерін джұрыстау үшін

3.+христиан догмасын реттеу және бәріне лайық қылу үшін

4.табиғатты зерттеу қажеттігінен

5.әлемнің бейнесін тұжырымдау үшін

120. «Білу үшін сенемін» пайымдауы кімдікі:

1.Г.Гегель

2.К. Маркс

3.Л. Фейербах

4.+А. Аврелий

5.Кант

121. Ф. Ницше көзқарасы бойынша мәдениет мына принциптермен салыстырылады;

1. Достыққа ерiк, қайғыға ерiк

2. +Билiкке ерiк, өмiрге ерiк

3. Тәуелсiздiкке ерiк, билiкке ерiк

4. Махаббатқа, еңбекке ерiк

5. әдiлдiкке ерiк, сәйкестiкке ерiк

ХІХ ғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?

1. +батыс еуропалық

2. антикалық

3. араб тiлдес

4. үндi

5. қытай

Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

1. Ф.Энгельс

2. Г.Морган

3. +Э.Тайлор

4. Лукреций Кар

5. Г.Чайлд


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав