Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ы.Алтынсарин

2. Ш.Уәлиханов

3. Абай

4. М.Әуезов

5. Шәкәрiм

39. « Үш анық » шығармасының авторы:

1. Ы.Алтынсарин

2. Ш.Уәлиханов

3. Абай

4. М.Әуезов

5. Шәкәрiм

40. Бұл ойшылдың философиясы өзімен бірге спекулятивті теологияны көрсетеді:

1. Ы.Алтынсарин

2. Ш.Уәлиханов

3. Абай

4. М.Әуезов

5. Шәкәрiм

41. Неміс классикалық философиясындағы материалистік бағыттың өкілі:

1. И.Кант

2. Г.Гегель

3. Ф.Шеллинг

4. И.Фихте

Л.Фейербах

42. Таным теориясында Л. Фейербах:

1. агностик

Сенсуалист

3. диалектик

4. рационалист

5. эмпирик

43. Философиялық концепцияларды идеализм мен материализмге бөлу қандай негіздерде болды?

1. болмыс немесе сананың бiрiншiлiгi

2. универсалдыққа қатынасы

3. конвенция негiздерi

4. дiнге іатынасы

5. ерiктi

44. Кімнің түсінігінде болмыс дегеніміз алғашқы және абсолют идеяны таза ұғым ретінде қабылдаған?

Гегель

2. Кант

3. Фихте

4. Декарт

5. Спиноза

45. Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді?

1. өмiр

2. өмiр сүру

3. құдай

4. ешнәрсенi

5. өлiм шекарасы

46. Кімнің пікірі бойынша әлем идеалдық мәндер мен заттардың, форма мен материяның бірлігі?

1. Кант

2. Гегель жүйесi

3. Платон iлiмi

4.Аристотель ілімі

5. Маркс теориясы

47. Қай ойшыл ақиқатты шындық білімге сәйкес деп түсінді?

Гегель

2. Августин

3. Ф.Аквинский

4. В. Соловьев

5. Будда

48. Қандай сөз тіркесі дұрыс емес?

1. Диалектикалық материализм

2. Тарихи материализм

3. Идеалистiк диалектика

4.Механикалық идеализм

5. Механикалық материализм

49. Материалистік теорияның іргелілік жұп ұғымдары:

1. Материя және сана

2. Материя және бейматерия

3. Материя және объективтiк шындық

4. Материя және энергия

5. Материя және болмыс

50. Материяның болмыстық формалары –

1. энергия және күш

2. қуат және қысым

3.кеңістік пен уақыт

4. галлактика және жұлдыздар

5. тартылу және тебiлi күштерi

51. Марксизм теориясындағы қозғалыс – бұл:

1. объективтi шындық болмысының тәсiлi

2. орын ауыстыру

3. энергетикалық өз әрекет

4. денелердiң функциясы

5. галлактиканың пайда болуы

52. Барлық тіршілік өздерінің табиғаты жағынан бір бола тұра, өзара күресте және бір – біріне қарама – қарсы болатын қарама – қарсы бастаулардан тұрады деген диалектиканың заңы:

1.қарама – қарсылықтардың күресі мен бірлігі заңы

2. сандық өзгерiстерден сапалық өзгерiстерге көшу заңы

3. терiстеудi терiстеу заңы

4. тепе-теңдiк заңы

5. үшiншiсi жоқ заң

53. Жаңа нәрсе әрқашан ескіні терістейді деген диалектиканың заңы:

1. қарама – қарсылықтардың күресі мен бірлігі заңы

2. сандық өзгерiстерден сапалық өзгерiстерге көшу заңы

3. терiстеудi терiстеу заңы

4. тепе-теңдiк заңы

5. үшiншiсi жоқ заң

54. « Жалпы бірлік» және « бүтін білім » ілімінің негізін салушы орыстың діни, христиан философы және ақыны:

1. Струве Б.Б.

2. Розанов В.В

3. Плеханов Г.В.

4. Поварин С.И.

Соловьев В.С

55. Орыс философтары Н.Ф Федоров, К.Е Циолковский, В.И Вернадский, А.Л Чижевский қандай бағыттың өкілдері болды?

1. интуитивизм


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав