Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Айырбас сферасында

Читайте также:
  1. Банктің валюта-айырбас есебі
  2. ндірістік капитал пайдаланатын сфераӨндірісте; Өнеркәсіпте; Кәсіпорында. Айырбас құнды өндіру.
  3. Тауар. Тауардың қасиеттері: айырбас құны және тұтыну құны. Құнның еңбектік теориясы.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

45.Өндіріс - бұл:

Өнімдерді дайындау тәсілі

46.Техникалық еңбек бөлінісі немен байланысты

Өндірісте қолданылатын еңбек құралының сипатымен

47.Еңбек өнімділігі – бұл:

Белгілі бір уақыт бірлігінде шығарылған өнім көлемі

48.Ұлғаймалы ұдайы өндіріс болып не табылады:

Өндіріс процесінің кеңейтілген масштабта қайталануы

49.Бір бірінің орнын басатын игіліктерді қалай атайды:

Субституттар

50.Экономикалық тиімділік нені білдіреді:

Ресурстардың жұмыспен толық қамтылғанын

51.Ұдайы өндірістің экстенсивті типін не сипаттайды:

Жеткілікті техникалық негізде қосымша еңбек, табиғи ресурстарын және өндіріс құралдарын қамту

52.Ұдайы өндірістің экстенсивті типінің көзі болып не табылады:

Жұмыс күші санын арттыру

53.Сапалық жақтарын сақтай отырып өндіріс факторларының сандық жағынан арттыру – бұл:

Ұдайы өндірістің экстенсивті типі

54.Тауар – бұл:

Сату мен айырбасқа арналған еңбек өнімі

55.Айырбастық құн – бұл:

Тауардың белгілі бір сандық мөлшерде тауардың басқа тауармен айырбасқа түсу

56.Тауар құны қайда анықталады?

Сату мен сатып алуда

57.Қоғамдық өндіріс қандай кезеңдерден тұрады:

Өндіру,бөлу, айырбастау, тұтыну

58.Экономикалық өсім қандай қоғамдық өндіріс формасына тән:

Ұлғаймалы ұдайы өндіріс

59.Тауардың тұтынушылық құны дегеніміз:

Тауардың адам қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын қабілеттілігі

60.Диверсификация қандай жолдармен жүзеге асырылады:

Нарықтық және өндірістік

61.Барлық материалдық қажеттіліктердің ортақ қасиеті не?

Шектеусіздік

62.Өндіріс мүмкіндіктерінің қисық сызығы ішінде жатқан нүкте нені көрсетеді?

Ресурстардың толық қамтылмағанын

63.Экономикалық ресурстардың барлығы қандай сипатта болады?

Шектеулі

64.Өндіріс мүмкіндіктері қисық сызығынан тыс жатқан нүкте нені көрсетеді?

Бүгінгі күнде қол жетпейтін экономика дамуының вариантын

65.Экономикалық өсу жағдайында өндіріс мүмкіндіктері қисық сызығы

Оңға қарай жылжиды

66.Тиімділік белгісі болып табылмайды:

Ресурстардың толық қамтылмағаны

67.Экономикада таңдау проблемасы немен байланысты:

Қажеттіліктер шексіздігімен де, ресурстардың тапшылығымен де

68.Жаңа стадионның альтернативті шығындары – бұл:

Осы стадионды салу үшін бас тартқан басқа тауарлар мен қызмет көрсетулер бағасы

69.Қоғамдағы барлық табиғи ресурстар қай экономикалық ресурс құрамына кіреді:

Жер

70.Университеттегі студент оқуының альтернативті шығындарына не жатады:

Студенттің жұмыс істегенде алатын максималды жалақысы

71.Экономикалық ресурстарға не жатпайды:

Ақша

72.Өндіріс мүмкіндіктерінің шекарасы оңға қарай жылжиды, егер де:

Өндіріс технологиясы жетілдірілсе

73.Өндіріс мүмкіндіктері қисық сызығы нені көрсетеді:

Ресурстардың берілген сандағы тауарлардың альтернативті құрамын

74.Өндіріс мүмкіндіктері қисығында бір өнім өндірісінің көлемін ұлғайту:

Басқа өнім түрі өндірісінің азаюымен байланысты

75.Негізгі өндіріс факторларына жатады:

Еңбек, капитал, жер, кәсіпкерлік қабілеттілік

76.Қолда бар барлық ресурстарды қолдана отырып экономикада өндіріліп шығарылуы мүмкін екі тауар өндірісінің әр түрлі варианттарын көрсететін қисық:

Өндіріс мүмкіндіктер қисығы

77.Студент университетте оқиды және 4000 теңге стипендия алады. Ол оқуды тастаған жағдайда сауда агенті болып жұмыс істеп, 10000 теңге шамасында жалақы алар еді. Осы студент үшін оның университеттегі оқуының балама (альтернативті) шығындарын анықтаңыздар:

Тенге

78.Экономикалық жүйенің тиімді қызмет атқаруын өндіріс мүмкіндіктері қисық сызығының қай бөлігі көрсететді

Осы қисық бойында жатқан кез келген нүкте

79.Өндіріс мүмкіндіктері қисығын тұрғызу үшін қажетті шарттарға келесілердің қайсысы жатпайды:

Ресурстар толығымен қамтылмаған

80.Экономика екі тауар өндіреді: аяқ-киім және тағам. Егер де тағамды өндіру технологиясы жетілдіріліп, аяқ-киім өндірісінің технологиясы сол деңгейде қалғанда, өндіріс мүмкіндіктерінің қисығы қалай өзгереді:

Тағам өндірісі көлімінің ұлғайғанын және де аяқ-киім өндіріс көлемінің сол қалпында сипаттайтын жағдайды көрсетеді

81.Экономикалық мәселелердің мазмұны қандай?

Не өндіру қажет? Қалай өндіру қажет? Кім үшін өндіру қажет?

82.Дәстүрлі экономикалық жүйеде негізгі экономикалық мәселелерді шешу қалай жүзеге асады:

Дәстүрлермен және салттармен

83.Дәстүрлі экономика белгісіне не жатпайды:

Тауарлы шаруашылық

84.Әкімшілік-әміршілік экономикада негізгі экономикалық мәселелер қалай шешіледі:

Экономикалық орталықпен

85.Егер де экономикалық мәселелер жартылай нарықтық механизмдер көмегімен, жартылай мемлекетпен шешілсе, онда экономика:

Аралас

86.Не өндіру қажет? Қалай өндіру қажет? Кім үшін өндіру қажет? проблемалары қай экономикаға қатысты болуы мүмкін:

Кез келген экономикалық жүйеге

87.Қалай өндіру қажет? проблемасы нарықтық экономикада қалай шешіледі:

Өндірушілердің пайда алуға деген тырысуынан, соның салдарынан өндіріс шығындарын

88.Барлық экономикалық жүйелерге тән фундаменталды проблема – бұл:

Сиректілік

89.Өз мұқтаждықтарын қанағаттандыруға қажетті тауарлар мен қызметтерді сатып алу мен қолдануға деген адамдардың ынта-ықыласын не деп атайды:

Материалдық қажеттіліктер

90.Капитал экономикалық ресурс ретінде нені қамтиды:

Өндіріс құрал-жабдықтарын

91.Нарықтық экономика жүйе ретінде қалай сипатталынады:

Жеке меншікке, таңдау бостандығына, бәсекеге негізделген жүйе

92.Егер де экономикалық билік орталықтандырылып және негізгі экономикалық субъект ретінде мемлекет болып табылса, онда экономика:

Әкімшілік-әміршілік

93.Табиғи ресурстарды бірінші ретті өңдеумен байланысты ең тұрпайы технология және қолмен жұмыс істеу күшінің басым болып келуі қай экономикалық жүйеге тән:

Дәстүрлі

94.Не экономикалық жүйе элементіне жатпайды?

Экономикалық тиімділік

95.Экономикалық жүйелер қандай критерийлермен шектеледі:

Меншік формасы және басқару жүйесі

96.Дәстүрлі экономиканың белгісіне жатпайды:

Ұлғаймалы ұдайы өндіріс

97.Экономикалық жүйе үшін негізгі тапсырма қайсысы:

Жеке экономикалық субъектілердің әрекетін үйлестіру

98.«Экономикалық жүйе» түсінігінің дұрыс анықтамасы:

Өзара байланысты, белгілі бір біртұтастықты құрайтын элементтердің жиынтығы

99.Әкімшіл-әміршіл экономикалық жүйеге қандай белгі тән

Директивалық жоспарлау

100.Табыстың ең жоғарғы деңгейде қайта бөлінуі аралас экономикалық жүйенің қай моделіне тән:

Швеция

101.Меншік экономикалық категория ретінде – бұл:

Адамдар арасындағы затты иемденуге қатысты қатынастар

102.Меншік заңдық категория ретінде нені қарастырмайды:

Оқшауландыру қатынастарын

103.Қоғамдық меншік типіне сай келмейді:

Жеке тұлға мүддесінің басымдылығымен

104.Жеке меншік типі сипаттамасына не жатпайды:

Еңбектік сипатта болуы

105.Мемлекеттік меншіктің жеке меншікке өтуін қалай атайды:

Жекешелендіру

106.ҚР жаппай жекешелендіру стратегиясы қай кезеңге тән:

Жекешелендірудің 2 кезеңіне

107.ҚР экономикалық жүйені ауыстыру және аралас экономикаға өту мақсаты қай кезеңде шешілді:

Жекешелендірудің 3 кезеңінде

108.Жекешелендіру әдістерін атап көрсетіңіздер:

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав