Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вставка у документ об’єктів

Читайте также:
  1. C) Тело документа.
  2. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  3. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  4. IV. Оформление медицинской документации во ВЛЭК ГА
  5. IV. Прием документов от поступающих
  6. Lt;variant>. изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного правотворческого органа, который содержит нормы права
  7. The Elder Scrolls IV: Construction Set cs.elderscrolls.com Русская документация http://tes.ag.ru/cs/articles/manual.shtml
  8. а) федеральные законы и нормативные документы
  9. Автоматизация работы с документами
  10. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

<IMG>–вставка у текст картинки. Атрибути:

· SRC=… -адреса файлу-картинки (якщо файл розміщений у папці з веб-сторінкою, то достатньо вказати лише назву і розширення)

· WIDTH=… –ширина картинки в пікселях

· HEIGHT=… –висота картинки в пікселях

· ALIGN=… – спосіб обтікання картинки текстом (MIDDLE-по середині, LEFT-картина зліва, RIGHT-картинка справа, BOTTOM-внизу абзацу, TOP –вверху абзацу)

· BORDER=… –товщина рамки навколо картинки в пікселях

· VSPACE=… –відстань від тексту до краю картинки по вертикалі в пікселах

· HSPACE=… –відстань від тексту до краю картинки по горизонталі в пікселах

· ALT=… –альтернативний текст, що з’являється при відсутності картинки

· USEMAP="#назва карти" –для картинки, що є навігаційною картою

<IMG DYNSRC="ім’я файла-відео"параметри > -вставка у текст відео ролика. Атрибути:

· LOOP=… –кількість повторів; при параметрі INFINITE –безкінечно

· START=… –спосіб запуску(MOUSEOVER–при наведенні миші , OPENFILE –при завантаженні сторінки)

· СONTROLS –виведення кнопок управління показом відеоролика

<BGSOUND SRC="адреса звукового файлу"параметр > -вставка звукового супроводу сторінки. Атрибут: LOOP=… –кількість повторів; при параметрі INFINITE –безкінечно

 

Гіперпосилання

<A>текст </ A> -гіперпосилання на інший файл чи сторінку. Якщо замість тексту вставити тег IMGз потрібними параметрами, отримаємо графічне гіперпосилання (кнопку). Атрибути:

· HREF=… - адреса файлу чи сторінки, на яку відбувається посилання (якщо сторінка чи файл розміщений у цій же папці, достатньо вказати лише повну назву файлу).Приклади:

o HREF=”http://google.com.ua/index.html” – посилання на веб-сторінку

o HREF=”C:\physic\kont1.doc” – посилання на файл

o HREF="#pomidor” – посилання на якір (якесь місце) в цій веб-сторінці

o HREF="http://name.ru/my.html#tomat” – посилання на якір в іншій веб-сторінці

o HREF=”mailto:marusia@mail.ua” – посилання на поштову адресу

· TARGET=… - де відкривати новий документ чи сторінку (_blank – в новому вікні, _self – в тому ж вікні (по замовчуванню), _parent – в батьківському вікні, name – ім’я фрейму)

· TITLE=… - випливаюча підказка (при наведенні курсору на посилання)

· NAME=… -ім’я фрейму чи якоря (наприклад, NAME=”#pomidory”)

 

Списки

<OL> … </ OL> -початок і кінець впорядкованого (нумерованого) списку (Ordered List). Кожен тег <OL>викликає перехід на наступну позицію табуляції (зсув тексту вправо), а кожен тег </ OL>викликає перехід на попередню позицію табуляції (зсув тексту вліво). В таких списках кожен новий елемент списку починається тегом <LI>.Атрибути:

· TYPE=… - тип нумерації (А – великими латинськими, a – малими латинськими, 1 – арабськими цифрами,І – римськими цифрами, і – малими римськими цифрами).

· START=… - початкове значення для нумерації арабськими цифрами

· TITLE– випливаюча підказка.

<UL> … </ UL> -початок і кінець ненумерованого (маркірованого) списку. Дія аналогічна попередньому тегу Параметри:

· TYPE=… - тип маркера (DISC – кружок l, CIRCLE – кільце ¡, SQUARE – квадрат n)

<DL> … </DL> -початок і кінець списку визначень термінів. В такому списку кожен термін починається тегом <DT>, а його визначення – тегом <DD>.


Таблиці

Таблиці – основний спосіб розміщення інформації на веб-сторінках. Кількість таблиць необмежена, в комірках таблиці можна розміщувати інші таблиці. Всі комірки одного стовпця мають однакову ширину, а комірки однієї стрічки – однакову висоту (але комірки можна об’єднувати по горизонталі чи по вертикалі)

 

<TABLE> … </ TABLE> -початок і кінець таблиці. Атрибути (для всієї таблиці):

· ALIGN - спосіб вирівнювання таблиці в тексті (CENTER, LEFT, RIGHT)

· BACKGROUND – адреса фонової картинки для всієї таблиці

· BGCOLOR– колір фону для всієї таблиці

· BORDER –товщина рамки навколо таблиці в пікселах

· BORDERCOLOR –колір рамки (для монохромної рамки)

· CELLSPACING –відстань між окремими комірками (в пікселях)

· CELLPADDING –відстань між рамкою комірки і текстом у ній (в пікселях)

· COLS – кількість колонок (стовпців) у таблиці

· FRAME – відображення зовнішньої рамки таблиці (VOID – показувати всі краї, ABOVE – лише верхній край, BELOW – лише нижній краї, HSIDES – лише верхній і нижній, VSIDES – лише лівий і правий, LHS – лише лівий край, RHS – лише правий, BORDER – всі краї)

· RULES – спосіб відображення внутрішньої сітки таблиці (ALL – показувати всі межі, NONE – не показувати межі, COLS – показувати лише вертикальні межі, ROWS – лише горизонтальні межі комірок)

· TITLE– випливаюча підказка, коли курсор буде над будь-якою коміркою таблиці

· WIDTH– ширина таблиці (в пікселях чи % до ширини екрану)

<CAPTION> … </ CAPTION>- заголовок таблиці. Атрибути:

· ALIGN –вирівнювання заголовка відносно таблиці(LEFT– зверху ліворуч, RIGHT– зверху праворуч, TOP– зверху (по замовчуванню), BOTTOM– знизу під таблицею)

· TITLE– випливаюча підказка для заголовка

<TR> … </ TR> -окрема стрічка таблиці. Атрибути:

· HEIGHT – висота стрічки (в пікселях чи % до висоти всієї таблиці)

· ALIGN – горизонтальне вирівнювання тексту в комірках стрічки (LEFT, RIGHT, CENTER)

· VALIGN – вертикальне вирівнювання тексту (TOP, MIDDLE, BOTTOM)

<TD> … </ TD> -окрема комірка таблиці. Атрибути:

· BGCOLOR –колір фону комірки

· HEIGHT –висота комірки у пікселях (непотрібна, якщо вона вказана у TR для всієї стрічки). Якщо в одній стрічці вказані різні висоти комірок, то вони вирівнюються по максимальному значенню

· WIDTH –ширина комірки у пік селах; її потрібно вказувати лише для комірок у першій стрічці, бо для всіх комірок колонки (стовпця) ширина однакова

· ALIGN –горизонтальне вирівнювання тексту у комірці (LEFT, RIGHT, CENTER)

· VALIGN –вертикальне вирівнювання тексту у комірці (TOP, MIDDLE, BOTTOM)

· CELLPADDING –відстань в пікселях від межі комірки до тексту у ній (поле)

· COLSPAN –кількість колонок, які об’єднує ця комірка

· ROWSPAN –кількість стрічок, які об’єднує ця комірка

· TITLE– випливаюча підказка для цієї комірки

Зауваження:

1. При "об'єднанні" кількох комірок в одну слід уважно рахувати кількість комірок у стрічці, щоб не зіпсувати прямокутну форму таблиці за рахунок "виступаючих" комірок.

2. В комірках таблиці можна розміщувати будь-які дані, в т.ч. тексти, картинки, гіперпосилання тощо.


 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав