Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зав. кафедрою Ю.Ю. Довгій

Читайте также:
  1. Зав. кафедрою д.мед.н.
  2. РЕФЕРАТИ, ВИКОНАНІ НА ТЕМУ, НЕ ЗАТВЕРДЖЕНУ КАФЕДРОЮ, НА РЕЦЕНЗІЮ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

 

Методичні рекомендації розглянуті і схвалені методичною комісією факультету ветеринарної медицини, протокол № 2 від 23.09.2008р.

 

Голова методичної комісії Ю.Ю. Довгій

 

 

ВСТУП

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин є важливішим розділом клінічної ветеринарії, що вивчає сучасні методи та послідовність етапів розпізнавання хвороб та стан хворої тварини з метою призначення необхідних лікувально-профілактичних заходів. Вивчаючи дисципліну, студенти засвоюють теорію та практику методів діагностичного обстеження тварин (диспансеризація стада) та методологічні основи мислення при побудові діагнозу.

Після вивчення основних розділів дисципліни, в відповідності до навчального плану, кожен студент виконує курсову роботу. Для цього проводиться повне клінічне обстеження хворої тварини, дослідження крові, сечі, фекалій. Дані лабораторних досліджень пов'язуються з клінічними ознаками та дається детальне заключення про стан органів та систем тварини, яку досліджують. Курсова робота оцінюється за п'ятибальною системою з відміткою в заліковій книжці. В випадку незадовільного виконання роботи студенти зобов'язані виконати нову курсову роботу.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Курсова робота виконується студентами в позааудиторний час. Термін виконання встановлюється викладачем. За кожним студентом закріплюється хвора тварина, яка протягом 2-3 днів повинна бути клінічно обстежена з лабораторним аналізом крові, сечі, фекалій. Об'єм написання курсової роботи 25-30 сторінок рукописного тексту (машинопис на 20-25 сторінок). Текст розміщують на стандартних листках формату А4 з полями: верхнє та нижнє 2 см, ліве 3 см, праве 1,5 см. Текст розміщується на одній стороні листа. Заголовки виділяють великими літерами. Курсова робота повинна мати тверду обкладинку (скорозшивач) та титульний лист (акуратно підписаний).

Курсова робота складається і виконується за такою схемою: реєстрація тварини, анамнез та власне дослідження, яке складається з загального дослідження та дослідження окремих систем і органів тварини, проти паразитарних заходів та прогнозування. Після перевірки курсової роботи проводиться її захист. Нижче наводиться схема виконання курсової роботи.

 

СХЕМА ВИКЛАДЕННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ

З ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН

(зразок титульної сторінки)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав