Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Торгова марка

Читайте также:
  1. II. 2. КРИТЕРИИ ДЕМАРКАЦИИ
  2. Всемирная торговая организация
  3. Дать сравнительную характеристику эволюционной теории Ч. Дарвина и первого эволюционного учения Ж. Б. Ламарка.
  4. Значит для доставки минерального порошка принимаем 2 цементовоза марки МАЗ -504А (марка установки ТЦ-6).
  5. Истоки таких явлений, как афиша, плакат, торговая марка, рекламная акция также восходят к античности. Более отчетливые очертания они обретают в эпохе средневековья и Возрождения.
  6. История эволюционных идей. Значение работ К. Линней, учения Ж. Б. Ламарка
  7. Международная торговля как форма МЭО. Государственная внешнеторговая политика.
  8. Оценка теории Ламарка.
  9. Тема 11. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика

В представленном выше кратком экскурсе в дореволюционную историю русского автомобиля, конечно, были упомянуты далеко не все имена отечественных изобретателей, внесших свою лепту в создание и становление автомобильного производства в России. И хотя дореволюционная Россия не имела высокоразвитой автомобильной промышленности, русские инженеры совершили ряд успешных попыток по разработке и изготовлению собственных конструкций.
Остается лишь сожалеть, что ситуация, существовавшая российском автомобилестроении в начале века, когда русские автомобили - несмотря на их ограниченное количество - по своим ходовым качествам и качеству отделки не уступали импортным образцам, не сохранилась до наших дней.

Список использованной литературы:

 


Алексеев Ю.Г. Люди и автомобили. М., 1990.


Гордиенко М.П., Смирнов Л.М. От повозки до автомобиля. Алма-Ата, 1990.


Иерусалимский А. Автомобиль. № 7. М., 1929.


Исаев А.С. От самобеглой коляски до ЗИЛ-111. М., 1961.


Куприн Е., Рубец А. Российскому автомобильному транспорту - 100 лет // Автомобильный транспорт. 1996. № 10.


Яковлев Н.А. Развитие отечественной автомобильной техники. Ч. 1. М., 1955.

 

 

Вступ

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, вказівок походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), що має пріоритет на їхнє використання.

Таке ж визначення недобросовісної конкуренції містять і статті 32, 33 Господарського кодексу України.

Наприклад, пунктами 1,3,4 ст. 5 Закону,,Про охорону прав на промислові зразки” № 3689 встановлено, що: правова охорона надається знаку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та на який не поширюється підстави для відмови в наданні правової охорони, що встановлені цим Законом: право власності на знак засвідчується свідоцтвом: наданий обсяг правової охорони визначається зображенням знака й переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака й переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 16 зазначеного Закону свідоцтво надає його власникові право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака вважається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстрований, упаковка, в якій міститься такий товар, вивіска, пов'язана з ним, етикетка, нашивка, бірка або інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропозиції для продажу, продаж, імпорт (ввіз) і експорт (вивіз) тощо.

Використання запатентованого промислового зразка винятково в межах, визначених абзацом 3 п. 2 ст. 20 Закону України,,Про охорону прав на промислові зразки” (виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка та інше введення його в цивільний обіг або зберігання такого виробу з зазначених цілях), не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Водночас власник зареєстрованого знака для товарів і послуг має право з дотриманням приписів ст. 16 Закону № 3689 (зокрема пунктів 4, 5, 6) заборонити використання запатентованого іншою особою промислового зразка (позначення тотожного або схожого настільки, що його можна поплутати зі знаком) щодо наведених у свідоцтві товарів або товарів, родинних із наведеними у свідоцтві.

 

Торгова марка

Перш ніж перейти до питання недобросовісного використання конкурентами розкрученої торгової марки пропоную розглянути що таке торговельна марка. Цікавий і вартий уваги аналіз поняття торгової марки з маркетингового, а не юридичного погляду, розглянута на сайті «Ділова преса - з публікації - Кому й нізащо потрібна торгова марка?”.

Торгова марка у вузькому значенні слова - це назва, букви, слова, знак, символи, що позначають конкретний виріб або послугу (або ряд виробів або послуг) конкретного продавця (тобто, що мають єдине походження) для відмінності від конкурентів. До того ж під знаком і символом може матися на указі не тільки графічні зображення, але й звуки, кольори, заходи тощо. Є кілька типів позначень марок:

- фірмове найменування (назва) - це слово або група букв або слів, які можуть бути вимовлені:

- фірмовий знак (зображення) - це символ, малюнок, відмітний колір, їхня комбінація;

- торговий знак - це фірмове найменування, фірмовий знак, їхнє сполучення, які захищені юридично.

Поняття торгової марки в широкому значенні складається з безлічі факторів. Це й історія створення фірми, і авторитет її керівників, і взаємини з персоналом, і якість продукту, що провадиться, і точне розміщення його на ринку.

Торгова марка створює такі перевага своєму власникові:

- полегшує конкуренцію з іншими товарами;

- привертає увагу споживачів до нових товарів;

- охороняє його товари від небажаної імітації;

- служить юридичним захистом;

- може допомогти в роботі з різними групами споживачів;

- створює коло постійних покупців;

- допомагає впливати на споживачів;

- допомагає поширити успіх марки на інші товари;

- є капіталом;

- дає еластичний відгук на зменшення ціни (збільшення продажів) і нееластичний відгук на збільшення ціни (збереження обсягу продажів);

- підвищує рентабельність і ефективність реклами;

- забезпечує підтримку торговцями.

Можна перелічити такі недоліки торгової марки:

- Створення марки вимагає доволі значних коштів, які витрачаються на розробку ідеї, дизайну, упаковка, на реєстрацію.

- Підтримка марки також вимагає значних видатків (це передусім видатки на рекламу).

- Якщо один із товарів, поширених під цією торговельною маркою, зазнав невдачі, це може ушкодити поширенню й іншим товарам. До того ж. якщо на розкручування торгової марки йде багато часу, то зниження іміджу торгової марки відбувається надзвичайно швидко.

- Підтримка іміджу торговельної марки ставить постійні вимога до підтримки якості товарів.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав