Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 4. Компьютерная арифметика

Читайте также:
  1. quot;Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
  2. Адресная арифметика.
  3. вопрос Компьютерная графика и графические системы
  4. Вторая глава.
  5. ГЛАВА 07. ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ
  6. Глава 1
  7. Глава 1
  8. Глава 1
  9. Глава 1
  10. Глава 1
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Показники Сума, тис.грн.
1. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства (див. табл. 3)  
2. Норматив відрахувань у фонд премій (див. п.2.8)  
3. Сума відрахувань (ряд.1 х ряд 2)  
4. Норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку (див. п.2.8)  
5.Сума відрахувань у фонд виробничого розвитку (ряд.1 х ряд 4)  
6.Норматив відрахувань у фінансовий резерв ( див. п.2.8)  

 

Таблиця 11. Преміальний фонд і фонд дивідендів

Джерела Сума, тис. грн.
1. Відрахування з прибутку  
2. Премії за введення в дію об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника ( див. п.29)  
3. Разом відрахувань до фонду  

 

 

Таблиця 12. Фонди та резерви

Джерела Сума, тис.грн.
1. Відрахування від прибутку  
2. Амортизаційні відрахування (див. табл. 7)  
3.Кошти від реалізації майна (див.п.2.8)  
4. Інші джерела  
Разом відрахувань до фонду  

 

 

Таблиця 13. Фінансовий резерву

 

Джерела Сума,тис. грн.
1. Відрахування з прибутку  

 

4. Вказівки до складання фінансового плану та розрахункових таблиць

4.1. У вступі до контрольної роботи повинні бути наведені стислі вихідні дані за прийнятим варіантом завдання. Навчальний шифр і номер прийнятого варіанту завдання слід вказати на титульному аркуші контрольної роботи.

4.2. Фінансовий план (див. табл.2) заповнюють поетапно після проведення відповідних розрахунків та заповнення розрахункових таблиць.

4.3. Заповнення розрахункових таблиць повинно супроводжуватися розрахунками, що наводяться у контрольній роботі після кожної розрахункової таблиці. У розрахункових таблицях для полегшення розуміння матеріалу дано вказівки до вихідних даних, що їх слід використовувати при розрахунках.

4.4. При розрахунках суми балансового прибутку необхідно враховувати, що загальна сума прибутку складається з планових нагромаджень та зниження собівартості БМР за рахунок проведення заходів відповідно до плану технічного розвитку та підвищення ефективності будівельного виробництва.

4.5. Середньорічна вартість введених виробничих фондів (див. табл.40) визначається шляхом множення вартості введених основних фондів на кількість повних місяців перебування їх в експлуатації і ділення результату на 12 місяців. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів Сс з урахуванням введених та вибулих фондів визначається за формулами:

Сс = Сз + Св х К/12 С виб х (12- К) /12,(1)

 

 

де:

С- вартість основних фондів на початок року;

Сз – залишкова вартість основних фондів;

Св - вартість введених основних фондів;

Свиб – вартість вибулих основних фондів;

К – кількість повних місяців експлуатації введених (вибулих) основних фондів.

 

Сума амортизації планового року (А) встановлюється за формулою:

 

А = Сс х Н,(2)

де,

Н- норма амортизації, яка визначається виходячи з прийнятого метода нарахування ( пряма лінія, знижуючого балансу, кумулятивного).

4.6. Приріст нормативу оборотних коштів (див. табл.5) у кожному кварталі розраховується згідно з ростом планового приросту на рік ( 100%) та відсотку виконання програми робіт у кожному кварталі. Норматив оборотних коштів на початок кожного кварталу з урахуванням приросту нормативу визначається наростаючим підсумком.

Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів (табл. 5) знаходять шляхом складання:

1) половини суми оборотних коштів на початок планового року;

2) суми оборотних коштів на кінець кожного кварталу (1,2,3);

3) половини суми оборотних коштів на кінець планового року;

4) одержану суму слід розділити на 4 (кількість кварталів).

 

4.7.При визначенні джерел фінансування капітальних вкладень необхідно вивчати їх формування та порядок складання форми №5, що наведена у спрощеному вигляді у табл.8.

4.8.Проведені розрахунки фінансових показників перевіряють шляхом складання шахової таблиці. По горизонталі вказують джерела покриття витрат, а по вертикалі – цільове використання коштів. Шахова форма перевірки дає можливість простежити взаємозв’язок між витратами підприємства і джерелами їх покриття. Підсумкові показники за рядком та графою “Разом” повинні співпадати із загальним обсягом грошових ресурсів фінансового плану.

 

Список літератури

 

1. Ковалева А.М. Финансы.- М.: Финансы и статистика, 1996.

2. Ковалева Л.Н. Финансы предприятий.-М.:Финансы, 1998.

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика. 1997.

4. Эйсан Никбахт. Фінанси.- К., Основи, 1993.

5. Меркулов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым расчетам.- М.,1997.

6. Павлов Л.Н. Финансы предприятий.-М.,1998.

7. Шеремет А.Д.. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.(Учеб. пособие)М., 1998.

8. Зви Боди . Финансы.М.,2000.

 

 

Таблиця 14. Перевірочна (шахматна) таблиця до фінансового плану

 

Викорис- тання коштів/ джерела покриття витрат Балансовий прибуток Амортизаційні відрахування Приріст сталих пасивів Кошти від реалізації майна Кошти трудящих на утр-имання дитячих садків Кошти на преміювання за введення Довгострокові кредити Централізовані асигнування І т.і.   Разом
1.Відраху вання до бюджету                      
2.Відраху- вання до фонду виробничого й соціального розвитку                      
Приріст нормативу оборотних коштів                      
Повернен- ня довгострокових позик і плати за них                      
Капітальні вкаладення                      
Витрати на утримання дитячих садків                      
3.Відраху вання у фінансо- вий резерв                          
4.Відраху-вання у фонд споживан- ня                      
5. І т.ін.                      
                       
Разом:                      

 

 

Глава 4. Компьютерная арифметика

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ| ОСНОВЫ ДВИЖЕНИЯ ПОРАЖЕНЦЕВ

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав