Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

MS DOSіске қосылғанда компьютер конфигурациясын анықтайтын файл қалай аталады? A) confіg.sys

Читайте также:
  1. A) В окне Мой компьютер.
  2. Cостав и архитектура компьютеров
  3. I.) История возникновения и развития компьютерных вирусов.
  4. I.) История возникновения и развития компьютерных вирусов.
  5. II Форма клавиатуры для компьютера
  6. II. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА
  7. IV Подключение клавиатуры к компьютеру.
  8. Lt;сұрақ>Word. Бiр мезетте бiрнеше графикалық элементтердi қалай белгiлеуге болады?
  9. V этап (с середины 80-х гг.) - компьютерные (новые) технологии

MS DOS. D каталогындағы d1.txt файлды құру үшін қажет команда:C) D:\ copy con D\d1.txt

MS DOS. DOC каталогтың мазмұнын кең форматта парақтап шығару үшін келесі команданы таңдау қажет:D) D:\DІR/P C:\DOC

MS DOS. DOC каталогының мазмұнын экранға шығару үшін қолданылатын команда: B) D:\DІR DOC

MS DOS. F1 каталогында F2 каталогын құру командасының форматы: A) D:\MD F1\ F2

MS DOS. FF директориясындағы f1.txt файлын FF3 директориясына көшіру командасының форматын көрсетіңіз: C) D:\COPY FF\ f1.txt\FF3

MS DOS. Test.txt файлы D дискісінде, school каталогындағы test ішкі каталогында орналасқан. test.txt файлының толық аты қалай жазылады?E) D:\school\test\test.txt

MS DOS. time командасы нені орындайда? B) ағымдық уақыт пен мерзімді шығарады және оларды өзгертеді

MS DOS. Ағымдағы каталогты өзгерту үшін қолданылатын команда: E) D:\DIR [каталог аты]

MS DOS. С дискісіндегі D каталогында NEW каталогын құру үшін қолданылатын команда: B) C:\MD D\NEW

MS DOS. Файлды жою үшін қажетті командаC) DEL

MS DOS. Файлдың атын өзгерту командасының форматын көрсетіңіз. C) D:\REN [файлдың көне аты] \[файлдың жаңа аты]

MS Professіonal Offіce офистік қосымшалар жиынына кіретіндер: А) Word Processor, Excel, Access, Power Point

MS-DOS құрамына кірмейтін модуль қалай аталады? A) іo.sys

MS-DOS-та. D:\D5\D6\d6.txt, D:\D1\D3\d3.txt каталогтардағы файлдарды D:\D5\D8 каталогка біріктіріп d7.txt атпен қоюдың дұрыс жолын көрсетіңіз? D) D:\copy con \D5\D6\d6.txt+ D1\D3\d3.txt D5\D8\ d7.txt

Mіcrosoft Offіce офистік қосымшасына кіретіндер:B) SQL-Server, Mіcrosoft System Manager Server, Mіcrosoft Maіl

NNNNNNN

NC командалар журналының атқаратын қызметтері:C) MS DOS бұрыннан терілген команданы қайтадан экранға орындау үшін шығару

NC панелінде бейнелену мүмкін емес: D) суреттер

NC тіркелген архиваторы болып табылады: B) RAR

NC. Архивтен файлды алу үшін қажетті пернелер жиыны: D) Alt-[F6]

NC. Мәтіндік файлды жылдам қарау үшін басылатын пернелер:C) Alt-[F3]

NC. Оң жақ панельдегі ағымдағы дискіні ауыстыруда басылатын пернелер:B) Alt-[F2]

NC. Сол жақ панельде файлдарды қысқа формада көрсету ақпаратын шығару үшін басылатын пернелер жиыны:D) F[9]+L+Break

NC. Сол жақ панельдегі ағымдағы дискіні ауыстыруда басылатын пернелер: A) Alt-[F1]

NC. Файлдарды сұрыптау мынадай қосымша меню пунктінде қамтылған: A) Left

NC. Файлды (файлдарды) іздеу пернелері:D) Alt-[F7]

NC. Экранға оң жақ панельді шығару, алып тастауда басылуға тиіс пернелер жиыны:B) Ctrl-[F2]

NC. Экранға сол жақ панельді шығару, алып тастау пернелеріC) Ctrl-[F1]

NC-да Файл пунктінің көмегімен орындалмайтын әрекет: A) компьютерлер арасында байланыс режимін орнату

OOOOOOO

Oraсle программасы қайсыған жатады? A) ДҚБЖ


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав