Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экология» терминінің алғашқы рет ұсынғанкім

Читайте также:
  1. Алғашқы кезеңдер
  2. Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек көрсету.
  3. Орнықты даму» терминінің пайда болу тарихы
  4. ЮНЕСКО-ның “биосфералық қорық” статусын алған Қазақстандағы алғашқы қорық қандай қорық?

1. Э. Геккель

2. Ч. Дарвин

3.Н. Вавилон

4.Ю. Либих

5.В. Сукачев

 

Экология нені зерттейтін ғылым

1.ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым

2.табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың теориялық негізі

3.нәрлік тізбек арқылы байланысқан жүйк туралы кешенді ғылым.

4.табиғи ортаның жағдайы туралы ғылым

5.қоршаған ортаға антропогенді әсерді

 

 

Аутэкология нені зерттейді

1.ағзаларды

2.популяцияларды

3.биоценоздарды

4.биосфераны

5.жасушаны

 

Демэкология нені зерттейді

1.популяцияларды

2.ағзаларды

3.қоғамдастықтарды

4.биоценозды

5.экожүйені

 

Синэкология нені зерттейді

1.қоғамдастықтарды

2.жасушаларды

3.ағзаларды

4.популяцияларды

5.экотопты

Төменде атталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады

1.температура

2.бәсекелестік

3.адам тіршілігі

4.паразитизм

 

5.су каналының тереңдігі

 

Аталған факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады

1.комменсализм

2.жарық

3.радиация

4.температура

5.ылғалдылық

 

 

Төменде атталған факторлардың қайсысы антропогендік факторларға жатады

1.өнеркәсіптің дамуы

2.түрлер арасындағы бәсекелестік

3.популяция өкілдерінің арасындағы байланыс

4.емпература

5.түрлер арасындағы байланыс

 

Аталған ғалымдардың қайсысы минимум заңын ұсынған

1.Ю. Либих

2.А.Тенсли

3.В.Вернадский

4.Г.Гаузе

5.Ч.Дарвин

 

Экологиялық фактор дегеніміз не

1.тіршілік ету ортаның жағдайы

2.гидросфера жағдайы

3.атмосфера жағдайы

4.литосфера жағдайы

5.биосфера жағдайы

 

Экологиялық факторға қатысты төзімділік шегі қандай

1.толеранттық

2.аспектік

3.тіршілік формасы

4.репродуктілік

5.бейімделу

Төмендегі белгілердің қайсысы популяцияға тән белгі

1.даралар саны

2.барлық аталғандар

3.жастық құрамы

4.туу

5.өлім

 

Белгілі 6ip территорияны қамтитын және жалпы генофондты иеленетін 6ip түр особьтарының жиынтығы не деп аталады

1. Популяция

2. Гомеостаз

3. Экожуйе

4. Биоценоз

5. Ареал

 

Туылу саны өлім- жiтiм санымен шамамен теңелсе популяция қалай аталады

1. Тұрақты

2. Орын баскан

3. Жаңарған

4. Өскен

5. Қысқарған

 

 

Бip түрге жататын, белгілі 6ip ареалда мекен ететін және epкін шағылыса алатын даралардың жиынтығын атаңыз

1. Популяция

2. дара

3. түр

4. биоценоз

5. бірлестік

 

Популяцияға тән қасиеттер

1. өсу, даму, көбею, беймделу, тіршілігін сақтау

2. ылғал, жарық, қореқ жасап шығару

3. азық мөлшерінің жеткілікті болуы

4. тұрақты дене температураның болуы

5. жыртқыштық, бәсекелестік, паразитизм

Экологиядағы негізгі функционалды бірлік не деп аталады

1. экожүйе

2. популяция

3. биоценоз

4. қоғамдастық

5. экотоп

Бірінші реттік продуценттерге не жатады

1. өсімдіктер

2. жануарлар

3. зоофагтар

4. фитофагтар

5. сапрфагтар

Жасыл өсімдіктердегі күн энергиясының аккумирлену процесі қалай аталады

1. фотосинтез

2. бөліну

3. транспирация

4. булану

5. трансформация


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав