Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жай бейорганикалық қосылыстардан күрделі органикалық заттарға айналатын автотрофты организімдерді қалай атайды?

Читайте также:
  1. Lt;сұрақ>Word. Бiр мезетте бiрнеше графикалық элементтердi қалай белгiлеуге болады?
  2. MS DOSіске қосылғанда компьютер конфигурациясын анықтайтын файл қалай аталады? A) confіg.sys
  3. Ж. Күрделі шығындарды төлеу үшін банктен, мысалы, 5 жылға 15% несие алуға болады.
  4. Згерменің қандай көрсеткіштері бар?Оларды қалай есептейді?
  5. Кәсіпкерлік қызметінің қай түрінде өндірістің күрделі техникасын іске асыруға болады?
  6. Кестелер жіне графиктер арқылы статистикалық мәліметтерді бейнелеудің ерекшеліктерін қалай сипаттауға болады?
  7. Ол қалай жүргізіледі?
  8. Ондық санын екілік санау жүйесінде қалай көрсетуге болады? (D) 10
  9. Оректік тізбектің қарапайым звеносы қалай аталады

1. Продуценттер

2. Редуценттер

3. Консументтер

4. Биопродуценттер

5. Гетеропродуценттер

 

Р түрлі ағзалардың арасындағы байланыстар қалай аталады?

1. Биотикалық

2. Жанама

3. Тікелей

4. Бәсекелестік

5. Қоректік

 

Дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзаларды қалай атайды?

1. Гетеротрофтар

2. Автотровтар

3. Хемотрофтар

4. Фототровтар

5. Барлық аталғандар

 

Популяцияның тығыздығы дегеніміз не?

1. Тіршілік кеңістігінің ауадан бірлігіне келетін даралар саны

2. Берілген кеңістіктердегі даралардың саны

3. Жалпы саны

4. Кішкене жердегі әр түрлі даралардың саны

5. Барлық аталғандар

 

Ауаның төменгі қабаты, беткі және грунт сулар, өндіріс ағындары мен қалдықтары экологиялық мониторинттің қайсы түрінде болады?

1. Биосфералы

2. Биологиялық

3. Гиосистемді

4. Ұлттық

5. Дұрыс жауап жоқ

 

Су экожүйесі дегеніміз не?

1. Көлдің биотикалық және абиотикалық компоненттерінің жиынтығы

2. Көлдің өсімдіктер бірлестігі

3. Көлдің жануарлар бірлестігі

4. Фитопланктон

5. Зоопланктон

 

Шөпқоректі жануарлар биоценозда қай топқа жатады?

1. Консументтер

2. Өндірушілер

3. Автотровтар

4. Фототровтар

5. Редуценттер

 

Ағзаның қоршаған орта жағдайларына төзе алу қабілетін қалай атайды?

1. Тұрақтылық

2. Толеранттылық

3. Мамандану

4. Вируленттілік

5. Сезімталдық

 

Тропесфера қай деңгейде орналасқан?

1. Жоғары шегі 40-50 км биіктікте

2. Ылғалдылық жоғары деңгейде

3. Оттегі жетіспейтін ауа

4. Темпераиура өзгермейді

5. Дұрыс жауап жоқ

6. Оттегі жетіспейтін ауа

 

Ағзалардың қанша мекен ету ортасы бар?

1. Төрт

2. Үш

3. Алты

4. Бес

5. Екі

 

Бірдей уақыт аралығында қайталанатын ортаның өзгерістерін қалай атайды?

1. Циклді

2. Хаосты

3. Бағытталған

4. Тұрақты

5. Тұрақсыз

 

Лимиттейтін факторлар заңын қалай атайды?

1. Шектелген факторлар

2. Күрделіленген факторлар

3. Оптималды факторлар

4. Жойылған факторлар

5. Дұрыс жауап жоқ

 

Жер бетіндегі жасыл өсімдіктердің бірінші ретті өнімінің биомассасының жиынтығының энергиялық көзіне не жатады?

1. Күн сәулесі

2. Ультрокүлгін сәулелер

3. Инфрақызыл сәулелер

4. Ренген сәулелері

5. Аталғандардың барлығы

 

Бәсекелестің дәрежесі неге байланысты?

1. Бәсекелестердің қажеттіліктерінің өте ұқсастықтары мен айырмашылықтарына

2. Бәсекелестердің ареалына

3. Бәсекелестердің санына

4. Бәсекелестердің түрлік құрамына

5. Аталғандардың барлығы

 

Барлық дерлік экожүйелердегі энергияның бастапқы көзі қандай?

1. Күн энергиясы

2. Жел энергиясы

3. Су энергиясы

4. Пайдалы қазбадан алынған отын энергиясы

5. Барлық аталғандар

 

Барлық қоректік тізбектер қай топқа жататын ағзалардан басталады?

1. Консументтер

2. Детритофагтар

3. Редуценттер

4. Өндірушілер

5. Аталғандардың барлығы

 

Түрлердің жиынтығы мен олардың өзара қарым-қатынасынан тұратын күрделі табиғи комплекс қалай аталады?

1. Биоценоз

2. Биогеоценоз

3. Биосфера

4. Табиғаттағы зат айналымы

5. Дұрыс жауабы жоқ

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав