Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вплив загадок на розвиток мовлення дітей-дошкільнят.

Читайте также:
  1. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  2. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
  3. Види виробництв та їх вплив на екосистему
  4. Види впливу, що можуть мати місце при проведенні слідчо-процесуальних дій.
  5. Види і жанри усного професійного мовлення
  6. Визначено, що на соціальний захист сільського населення впливають заходи прямого та опосередкованого впливу.
  7. Виникнення і розвиток школи наукового управління.
  8. Виникнення козацтва та його розвиток.
  9. Виникнення та розвиток держави Арабський Халіфат та світової релігії ісламу.
  10. Виникнення, становлення та розвиток філософії

Тема: Вплив загадок на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.

Методика навчання дітей складання загадок

План:

1. Вплив загадок на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.

2. Методика навчання дітей складання загадок

Загадка – одна з малих форм усної народної творчості, в якій в гранично стислій, образній формі даються найбільш яскраві, характерні ознаки предметів чи явищ. Загадки – наші старі і добрі знайомі. Будь-яку з них можна безпомилково дізнатися «в обличчя», при зустрічі не сплутавши ні зі скоромовкою, ні зі лічилкою.

 

Вплив загадок на розвиток мовлення дітей-дошкільнят.

Відгадування і вигадування загадок впливає на різнобічний розвиток мови дітей. Для створення в загадки метафоричного образу вживання різних засобів виразності (прийому уособлення, використання багатозначності слова, визначень, епітетів, порівнянь, особливої ритмічної організації) сприяють формуванню образності мовлення дітей дошкільного віку.

Загадки збагачують словник за рахунок багатозначності слів, допомагають побачити вторинні значення слів, формують ставлення до переносному значенні слова. Вони допомагають засвоїти звуковий і граматичний лад рідної мови, примушуючи зосередитися на мовної форми і аналізувати її.

Загадки розвивають в дитині догадливість, кмітливість. Загадується загадка – запитує ламає голову над відгадкою. Чим сміливіше вигадка, тим важче загадка для відгадування. Неймовірність надає образам загадки ясно усвідомлюване протиріччя реальності, а відгадка вносить порядок в плутанину: все стає на свої місця, у згоді з дійсними якостями загадують предмета.

Кажучи іншими словами, загадка вказує на особливі ознаки і властивості, які притаманні тільки загадують предмету. На подібність і запереченні подібності між предметами вона і заснована. Ця властивість загадки вводить дитину в роздум про зв'язки між явищами і предметами навколишнього світу, а також про особливості кожного предмета і явища.

Розгадування загадок розвиває здатність до аналізу, узагальнення, формує вміння самостійно робити висновки, умовиводи. Уміння чітко виділити найбільш характерні, виразні ознаки предмета чи явища, вміння яскраво і лаконічно передавати образи предметів розвиває у дітей "поетичний погляд на дійсність".

Предметність, конкретність загадки, спрямованість на деталь роблять її відмінним прийомом дидактичного впливу на дітей. У своїй роботі ви можете пропонувати дітям загадки на початку занять, спостережень, бесід. У подібних видах роботи загадка викликає інтерес і дає привід для більш детальної розмови про сюжеті об'єкті або явищі. Дані форми фольклору вносять певну "живинку" в заняття, вони змушують по-новому поглянути на ті чи інші предмети, побачити незвичайне, цікаве в давно надокучили речах.

Методисти пропонують використовувати загадки не тільки на початку і в процесі діяльності, але і в її завершенні. Наприклад, розглядаючи предмети, порівнюючи і зіставляючи їх, знаходячи схожість і відмінність між ними, діти приходять до висновків і висловлюють їх словом. Загадка може служити при цьому своєрідним завершенням і узагальненням процесу діяльності, допомагаючи закріпити у свідомості дітей ознаки предмета. Цей прийом допомагає конкретизувати уявлення дітей про характерних властивості предмета чи явища. Таким чином, загадки допомагають дітям зрозуміти, як, ємко і барвисто, по-різному використовуючи мовні засоби, можна сказати про одне й те ж.

У практиці педагогів, що займаються з дітьми з різними порушеннями в розвитку мови, широко використовується загадка, компактна і цікава фольклорна форма. Головна особливість загадки полягає в тому, що вона являє собою словесно-логічну задачу. Відгадати загадку – значить відповісти на запитання, тобто здійснити складну розумову операцію. Предмет, про який йде мова в загадці, прихований, зашифрований і способи його розшифровки різні.

Корекційно-розвиваючі можливості загадки різноманітні. Найбільш важливі з них:

• виховання винахідливості, кмітливості, швидкості реакції;

• стимуляція розумової активності;

• розвиток мислення, мовлення, пам'яті, уваги, уяви;

• розширення запасу знань і уявлень про навколишній світ;

• розвиток сенсорної сфери.

Це особливо актуально для дітей, що мають загальне недорозвинення мови (ОНР), тому що в цьому випадку загадка стає значущим практичним матеріалом для корекції та формування правильної мови дитини.

За типом логічного завдання, характеру розумової операції, необхідної для вирішення, загадки можна умовно розділити на три групи.

До загадок першого рівня складності відносять:

• загадки, засновані на перерахування ознак предмета, явища (величина, форма, колір, смак, звучання, рух, матеріал, призначення);

• загадки з перерахуванням ознак, в яких заримоване слово – відгадка.

Відгадування таких загадок засноване на елементарному аналізі (виділення ознак) і синтезі (об'єднання їх в одне ціле). Достатня кількість ознак дозволяє проводити необхідні розумові операції і успішно вирішувати логічну задачу.

Загадки другого рівня складності включають:

• загадки, в яких характеристика предмета дається коротко, по 1-2 ознаками потрібно відновити цілісний образ предмета;

• загадки, засновані на запереченні або зіставленні предметів, на порівнянні предметів чи явищ.

Щоб вирішити подібну логічну задачу, дитина повинна бути знайомий з зазначеним в ній ознакою, повинен вміти виділити його, зв'язати по асоціації з іншими ознаками, що не названими в загадці. Це можливо при наявності досить повних уявлень про предмет, явище.

Загадками третього рівня складності є метафоричні загадки. Відгадуючи ці загадки, діти проникають в прихований зміст метафори, виділяють схожість, спільні риси в предметах і явищах на перший погляд далеких один від одного.

При визначенні рівня складності слід враховувати наступні фактори: тип логічного завдання і характер розумової операції, яку слід виконати дитині при відгадуванні загадки; доступність зображально-виражальних засобів загадки для дітей з різними рівнями мовного розвитку; складність композиційно-синтаксичної структури загадки (пропозиція-питання, односкладне пропозицію, використання однорідних членів пропозиції тощо).

Дошкільнята з ОНР зазнають труднощів у розумінні та інтерпретації тексту загадок, що, звичайно, впливає на правильність відгадування.

Умовами, що забезпечують правильне розуміння і правильне відгадування загадок, є: попереднє ознайомлення дітей з предметами і явищами, про які йдеться у загадці; продумування педагогом способу використання загадок, характер і манера їх підношення; рівень розвитку мовлення дітей; врахування вікових особливостей і можливостей дошкільників з ОНР.

Тематика загадок для дітей молодшого дошкільного віку обмежена їх невеликим життєвим досвідом. Це загадки про предмети, з якими дитина стикається в побуті, які чинять на нього емоційний вплив (іграшки, домашні тварини, предмети побуту, продукти харчування). У загадках названі яскраві, характерні ознаки, якості і властивості предмета (колір, форма, величина, голос тварини, чим він харчується, повадки і т.д.). Молодшим дошкільнятам можна запропонувати римовані загадки, в яких відгадка римується з текстом загадки.

Дітям середнього дошкільного віку пропонується більш широка тематика загадок: про домашніх і диких тварин, про одяг, про продукти, про явища природи, про транспорт і т.д. Характеристика предмета загадки може бути дана повно, детально, як «міні-розповідь» про предмет. Рекомендуються загадки з простими порівняннями і прозорими метафорами.

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку можна використовувати загадки різноманітної тематики: явища природи, предмети побуту, знаряддя праці, засоби пересування, зв'язку, спорт, людина, і т.д. Дітям пропонуються більш складні види логічних задач: порівняння, виключення, зіставлення та ін.

Придумування загадок складніше, ніж їх відгадування. На перших порах діти насилу придумують загадки за зразком даної загадки. Але чим більше ця робота проводиться, тим цікавіше загадки придумують діти і з великим бажанням. Вивчаючи теми по пізнавальному розвитку, рекомендується, вчити дітей придумувати загадки на всі предмети: овочі, фрукти і домашніх тварин, речі, меблі та інші предмети. Дітям дуже подобається вигляд цієї творчої роботи. Придумані загадки можна записувати в оформлені альбоми. Потім їх використовувати в роботі: на заняттях, у грі.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав