Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статево-віковий склад населення

Читайте также:
  1. Microsoft Word - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету«Microsoft Office».
  2. O Максимальное использование складских мощностей
  3. VII. Антропологічний склад народів України
  4. X. Антропологічний склад народів світу: народи Африки та Америк
  5. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення
  6. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  7. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  8. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  9. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  10. Аналіз структури та динаміки грошової маси. Купюрний склад грошової маси.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Статево-віковий склад населення країни - результат дії багатьох факторів, як демографічних (народжуваності, смертності, міграційних процесів), так і тих, що на них впливають - історичних та соціально-економічних. В свою чергу, зміни у статево-віковому складі населення спричиняють зміни у природному та міграційному русі населення, впливають на процеси подальшого відтворення населення. Тому статево-віковий склад не лише відбиває процеси відтворення населення в минулих періодах, а й становить основу для оцінки перспектив подальшого відтворення. Для наочності уявлень про віковий і статевий склад населення у світі достатньо розглянути і проаналізувати статево-вікову піраміду двох країн, які мають добре виражені ознаки першого (високо розвину такраїна) та другого (країна, щорозвивається) типу відтворення населення. Їхнє порівняння дозволяє встановити істотні відмінності, що зумовлені відмінностями у природному русі населення.Піраміди традиційно розглядають знизу в гору. У країнах з другим типом відтворення, основа піраміди (кількість дітей) є дуже широкою, а у країнах з першим типом відтворення вона звужена порівняно до старших поколінь. Тобто ця та середня частини пірамід чітко відображають тенденції у народжуваності: в одному випадку збільшення числа народжених, в іншому — зменшення. Частка дітей і підлітків (осібвіком до 15 років) у країнах Азії, Латинської Америки зазвичай перевищує 30 %, а в Африці в цілому становить 43 %.Ширина верхньої частини пірамід залежить, передусім, від величини середньої тривалості життя у конкретній державі. Оскільки в розвинутих країнах з першим типом відтворення вона значно вища, то чисельними є вікові групи старшого віку (понад 65 років). Їх нячастка в окремих європейських країнах (Італії, Греції, Швеції) становить близько 18 % (Монако — 23 %). У країнах, що розвиваються, питома вага людей старшого віку складає всього 5 % (Замбія, Судан, Нігер, Уганда та ін.— 2 %). Для більшої наочності можна порівняти- й очікувану середню тривалість життя у них. У Яионщ Сан-Маріно, Швейцарії вона, за даними 2004 р., становила 81 рік, в Андоррі — 84, в африканських (Мозамбіку, Малаві) — 37,5, а Замбії — 37 років. Зниження народжуваності завжди призводить до старіння нації, тобто збільшення частки населення старшого віку. Це стало характерним для багатьох європейських країн. Права і ліва сторонни статево-вікової піраміди відображають співвідношення чоловіків і жінок у різних вікових групах. Чоловіків у світі трохи більше, ніж жінок (за даними 2005 р. на 44 млн). Однак кількість держав, в яких переважає населення жіночої статі, є більшою (понад 100). Передусім, це всі високорозвинуті країни, а також всі інші європейські країни. І хоча у середньому хлопчиківна роджується більше, ніж дівчаток, але надалі їхні частки приблизно вирівнюються, а в старших вікових группах спостерігається й помітне переважання жінок. Це зумовлено тим, що різною є середня тривалість життя: у жінок вища, ніж у чоловіків. Статевий склад. На формування статевого складу населення впливають, насам перед, біологічні чинники. Згідно з біологічними законами на 100 дівчаток народжується 103-107 хлопчиків. Тому у віковій категорії до 15 років переважають хлопчики. Показник смертності серед чоловіків вищий, що пояснюється біологічними особливостями їхнього організму, а також участю у військових конфліктах, більшою зайнятістю важкою фізичною працею, більшою активністю у міграційних процесах. Тому приблизно до 20-25 років чисельність жінок і чоловіків вирівнюється, а потім чисельна перевага знаходиться на боці жінок.

Віковий склад.

Тип відтворення населення визначає його віковий склад. Виділяють три вікові групи населення: діти (молодші 15 років), працездатні, або дорослі (15-65 років), і люди похилого віку (старші 65 років). В цілому для світу частка дітей становить 31 %, працездатних – 62,2 %, людей похилого віку – 6,8 %. У країнах, що розвиваються, при ІІ типі відтворення населення – розширеному, спостерігається велика частка дітей (35-40 %) і дуже мала частка людей похилого віку (5-10 %). У розвинутих країнах переважає працездатне населення (більше 60 %) і люди похилого віку (18-20 %), що пояснюється простим або навіть звуженим відтворенням населення (І тип відтворення).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав