Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.

Читайте также:
  1. C. Ветвящихся алгоритмов
  2. CТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ
  3. III. Алгоритмическая конструкция ветвление и ее использование в языке Visual Basic
  4. IV. Алгоритмическая конструкция цикл и ее использование в языке Visual Basic
  5. LINUX|| Алгоритм замещения страниц в ОС Linux.
  6. Алгоритм
  7. Алгоритм
  8. АЛГОРИТМ
  9. Алгоритм FIFO (перша прибула - перша вивантажена)
  10. Алгоритм MD5

Давно помічено, що ядра пері­одичних комет виснажуються, з кожним обертом вони світяться дедалі слабше. Не раз спосте­рігався поділ кометних ядер на частини. Це руйнування спричи­няли або сонячні припливи, або зіткнення з метеоритними тілами. Комету, відкриту чеським уче­ним Біелою ще в 1772 р., спостерігали під час повторних повернень із семирічним періодом. У 1846 р. її ядро розпалося, і вона пере­творилася у дві слабкі комети, яких після 1852 р. не вдалося побачити. Коли в 1872 р., за розрахунками, зниклі комети повин­ні були пройти поблизу Землі, спостерігався дощ «падаючих зір». З тих пір 27 листопада це явище повторюється щороку, хоч і менш ефектно. Дрібні тверді частинки ядра колишньої комети Біели, яке розпалося, розсіялись уздовж її орбіти (мал. 64), і, коли Земля перетинає їх потік, вони влітають в її атмосферу. Ці частинки спричиняють в атмосфері явище метеорів і пов­ністю руйнуються, не долітаючи до Землі. Відомий ряд інших метеорних потоків, ширина яких незмірне більи_а за розмір ядер комет, що їх породили.

З кометою Галлея пов'язані два метеорні потоки, один з яких спостерігається у травні, другий — у листопаді.

Фотографуючи шлях одного й того самого метеора на зоря­ному небі, як він проектується для спостерігачів, Ідо перебувають на відстані 20—30 км один від одного, визначають висоту, на якій з'явився метеор. Найчастіше метеорні тіла починають сві­титися на висоті 100—120 км і повністю випаровуються вже на висоті 80 км. У їхніх спектрах видно яскраві лінії заліза,

кальцію, кремнію тощо. Вивчен­ня спектрів метеорів дає змогу встановити хімічний склад твер­дих частинок, що покинули ядро комети. Фотографуючи політ метеора камерою, об'єктив якої перекривається обертовим за­твором, дістають переривчастий слід, за яким можна оцінити гальмування метеора повітрям.

За розрахунками, маса ме­теорних тіл — порядку мілігра­мів, а розмір — частки мілі­метрів. Очевидно, метеорні ті­ла — це пористі частинки, за­повнені кометним льодом, що випаровується першим.

Вдається визначити швид­кість метеорів. Метеорні тіла, які наздоганяють Землю, влі­тають у її атмосферу зі швид­кістю, не меншою за 11 км/с, а ті що летять назустріч Землі, мають швидкість близько 60— 70 км/с.

Інколи здається, шо метеори вилітають з якогось простору на небі, який називається радіантом метеорного потоку. Це ефект перспективи. Якщо продовжити шляхи ме­теорів, що летять у паралельних напрямах, то здаватиметься, ніби вони сходяться вдалині, як рейки залізниці. Радіант зна­ходиться на небі в тому напрямі, звідки летять дані метеорні тіла. Кожний радіант займає певне положення серед сузір'їв і бере участь у добовому обертанні неба. Положення радіанта визначає назву метеорного потоку. Наприклад, метеори, які спостерігаються 10—12 серпня і радіант яких знаходиться в су­зір'ї Персея, називаються п е р с е ї д а м и.

Спостереження метеорних потоків — важливе наукове завдан­ня, цілком посильне для школярів. Воно сприяє вивченню нашої атмосфери й речовини комет, що зруйнувалися.

 

 

Список використаної літератури:

1. Енциклопедія юного астронавта. – М., 1998.

2. Основи астрономічних знань. – К., 2000.

Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.

Що потрібно знати:

1. Під час хімічних реакцій кількість атомів хімічного елемента залишається незмінною.

2. Закон сталості складу: кожна речовина має постійний склад, тому змінювати індекси у формулі не можна.

3. Закон збереження маси речовини: маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Згідно цьому закону у рівняннях реакцій перед хімічними формулами розставляються коефіцієнти.

4. Коефіцієнт відноситься до всіх хімічних елементів формули.

5. Якщо проста речовина взаємодіє з киснем, починати слід з урівнювання атомів Оксигену.

Порядок виконання дії:

1. Аналізуємо умову завдання.

2. Зліва записуємо формули реагентів речовин, які вступають в реакцію, між їх формулами ставимо знак (+).

3. Після зроблених записів ставимо стрілку.

4. Після стрілки записуємо формули речовин, що утворилися внаслідок реакції.

5. Розставляємо коефіцієнти (множники) тільки перед формулами:

A. якщо число атомів одного хімічного елемента до і після реакції різне – знаходимо найменше спільне кратне;

B. ділимо найменше спільне кратне на індекс. Знайдені числа і є коефіцієнтами, що дописуються перед формулами;

C. арифметичним підбором урівнюємо кількість атомів інших хімічних елементів.

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав