Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування

Читайте также:
  1. I варіант.
  2. I варіант.
  3. II варіант.
  4. II. Варіант
  5. III. Государственный (политический) режим.
  6. L. Дисциплинарный режим
  7. X исправительной колонии особого режима
  8. А) временный режим;
  9. Авторитарний режим
  10. Авторитарный политический режим. Характерные черты и виды.

1. Поняття та ознаки, принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2. Види зовнішньоекономічної діяльності.

3. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність.

4. Обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють.

5. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них.

6. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні.

7. Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування.

8. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування.

Завдання :

– визначте співвідношення понять: «зовнішньоекономічна діяльність» та «іноземне інвестування»; «суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності» та «іноземний інвестор»;

– визначте особливості правових режимів зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування;

– складіть схему «Порядок використання корпоративної та договірної форм іноземного інвестування»;

– систематизуйте у вигляді схеми або таблиці вимоги до договорів, що опосередковують зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування.

Розв’язання ситуацій:

Ситуація 1

Іноземна акціонерна компанія (ІАК) вирішила заснувати в Україні дочірнє підприємство з 100% іноземним капіталом.

Яка організаційно-правова форма може бути використана в даному випадку?

Чи присутні в даному випадку всі характерні ознаки зовнішньоекономічної діяльності?

В чому полягатиме специфіка такого підприємства?

Що необхідно зробити ІАК для створення свого дочірнього підприємства на території України?

Ситуація 2

Австрійське ТОВ і українське ПП домовилися про спільне будівництво туристичного комплексу в Карпатському регіоні, проте виникло питання щодо форми співробітництва.

Які варіанти можна їм запропонувати?

В чому переваги та недоліки застосування корпоративної форми (шляхом створення спільного підприємства) та договірної форми співробітництва?

Який договір може бути укладений в даному випадку?

Чи передбачені чинним законодавством пільги майнового характеру у разі укладення договорів за участю іноземного інвестора?

Експрес-тестування:

Тест 1

Які особи не можуть бути іноземними інвесторами відповідно до законодавства України?

а) юридичні особи, які створені відповідно до законодавства іншого,
ніж законодавство України та проводять інвестиційну діяльність на території України;

б) фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця
проживання на території України, не обмежені у дієздатності та проводять інвестиційну діяльність на території України;

в) не обмежені в дієздатності іноземці, які мають постійне місце проживання в Україні та здійснюють на її території інвестиційну діяльність;

г) підприємство з іноземними інвестиціями, зареєстроване на території України.

 

Тест 2

У разі здійснення яких видів зовнішньоекономічної діяльності законодавством України передбачено застосування спеціальних компенсаційних заходів?

а) спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм.

б) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

в) підприємницька діяльність на території України, пов'язана з
наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших
нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України.

г) субсидований імпорт.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав