Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зразок оформлення роботи

Читайте также:
  1. III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
  2. III. Вимоги безпеки під час роботи.
  3. V. Організація, проведення та документальне оформлення семестрового контролю
  4. Безпека праці під час роботи з комп’ютерними та мультимедійними засобами
  5. важкої фізичної роботи.
  6. Взаєжмозв’язок американських і європейських традицій соціальної роботи поч..ХХ ст..
  7. Взаєжмозв’язок американських і європейських традицій соціальної роботи поч..ХХ ст..
  8. Вибір приміщення і організація робочого місця. Враховуючи характер роботи та фізіологічні характеристики людини, вибирається робоче приміщення та конструкція робочого місця.
  9. Види норм, що використовуються при організації роботи виконавців
  10. Виділення вологи та тепла людиною при виконанні роботи

Варіант 123

Студенти однієї з груп другого курсу писали контрольну роботу з математики, в результаті чого було отримано такі результати: 9; 10; 10; 8; 5; 6; 9; 10; 4; 9; 7; 4; 5; 4; 6; 8; 10; 5; 9; 9; 8; 7; 9; 4; 6; 5; 7; 10; 7; 9; 7; 8; 6; 4; 4.

Розв'язання

Мета дослідження: визначити рівень знань студентів групи та середній бал в групі з математики

Генеральна сукупність: 9; 10; 10; 8; 5; 6; 9; 10; 4; 9; 7; 4; 5; 4; 6; 8; 10; 5; 9; 9; 8; 7; 9; 4; 6; 5; 7; 10; 7; 9; 7; 8; 6; 4; 4

Варіаційний ряд: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 7; 7; 8; 8; 8; 8; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 10; 10; 10; 10; 10

Обсяг вибірки:

Статистична таблиця:

Варіанта,
Частота,
Відносна частота,

 

Мода:

Медіана:

Середнє значення:

Математичне спостереження:

Середнє квадратичне відхилення:

Варіанта,
Частота,
Відхилення, 0,91 1,91 2,91
Квадрат відхилення, 9,55 4,37 1,19 0,01 0,83 3,65 8,47

Дисперсія:

Полігон частот:

 

Гістограма відносних частот:

Висновки: рівень знань студентів з математики достатній, найчастіше студенти отримували оцінку 9 балів; середній бал по групі – 7 балів

 

Завдання розрахунково-графічної роботи

Провести статистичне дослідження


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав