Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
  1. V2: Предмет, задачи, метод патофизиологии. Общая нозология.
  2. Билет 1 Предмет, задачи и методы дошкольной педагогики как науки.
  3. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  4. Викладач, який видав завдання____________________________________
  5. Вимоги й завдання до методики навчання плаванню
  6. Вопрос 1. Предмет, метод земельного права.
  7. Вопрос 7. Объект, предмет, задачи, метод экономической социологии.
  8. Вопрос №1: Каково значение вузовского курса «Отечественная история»? Охарактеризуйте предмет, методы и функции исторической науки.
  9. ДЕ - 1. История развития, предмет, задачи и методы педагогической психологии как науки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання та захисту контрольної роботи

З дисципліни «Основи менеджменту» заочної та дистанційної форми навчання

7.050201 “Менеджмент організацій”

Укладач доц. Зубко Т.Л.

Київ 2014


I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Предметом вивчення дисципліни є:

- управлінські відносини у різноманітних сферах менеджменту;

- система управління організаціями та підприємствами, її загальні методи закони, закономірності та принципи ефективного формування, функціонування та розвитку;

- методи процесу прийняття управлінських рішень та коммунікацій в системі ефективного управління організацією.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: з'ясування фундаментальних понять менеджменту, його загальних функцій,

відповідальності та етики у менеджменті; опанування основними термінами, категоріями та навичками управління на рівні їх тлумачення й відтворення для практичного застосування та втілення як у процессі навчання, так і майбутньої фахової діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

вміти описувати загальні властивості менеджменту, взаємозв'язок менеджменту з іншими дисциплінами, проводити класифікацію менеджменту;

- вміти характеризувати школи наукового управління та особливості формування сучасної науки менеджменту в Україні, застосовувати закони, закономірності, принципи менеджменту для будь-якої організації;

- уміти характеризувати різновиди організацій, застосовувати їх на практиці для організації діяльності підприємств, застосовувати механізм реалізації функцій менеджменту;

- уміти здійснювати процес планування діяльності підприємств та свого власного життя, організовувати діяльність з проектування організаційних структур управління та делегування повноважень і відповідальності;

- уміти оцінювати мотиваційну силу згідно теорій мотивацій, розуміти значення людського фактору в управлінні, здійснювати контроль та регулювання у менеджменті;

- уміти здійснювати процес прийняття управлінських рішень різноманітними методами у різноманітних ситуаціях та характеризувати форми впливу влади, типології лідерів, континіум стилів керівництва, та особливості національних систем керівництва, розвивати в собі необхідні риси, властиві лідеру та менеджеру;

- уміти оцінювати переваги та недоліки соціальної відповідальності та етики, характеризувати зміст юридичної відповідальності, моделювати процес організаційних перетворень, оцінювати важливість змін для організацій.
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 12 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав