Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Витратами

B. Доходами

C. Збитками

16. До витрат, що виникають у зв’язку із зменшенням активів, відносяться:

A. Нарахування заробітної плати;

B. Нарахування амортизації

C. Нарахування відсотків за кредит

17. До витрат, що збільшують зобов’язання відносяться:

A. Нарахування орендної плати

B. Нарахування резерву сумнівних боргів

18. До витрат звітного періоду відносять:

A. Прямі витрати

B. Накладні витрати

C. Витрати на збут

19. Які витрати включаються до собівартості продукції:

A. Адміністративні витрати

B. Фінансові витрати

C. Прямі витрати на оплату праці

20. На рахунках якого класу враховуються витрати підприємства:

A. Класу 7,8

B. Класу 8,9

C. Класу 3,8

21. Надходження готової продукції з виробництва на склад у обліку відобразиться записом:

A. Д 23 – К 26

B. Д 26 – К 20

C. Д 26 – К 23

22. Яка з наступних господарських операцій пов’язана з обліком витрат:

A. Сплачено постачальником

B. Видана заробітна плата

C. Видано підзвіт на відрядження

D. Нараховано заробітну плату

23. Калькулювання собівартості продукції – це:

A. Обчислення загальної суми витрат підприємства

B. Встановлення цін на продукцію

C. Розподіл витрат підприємства за видами його витрат

D. Процес обчислення собівартості одиниці продукції

24. Які рахунки використовують для визначення собівартості продукції:

A. Основні

B. Калькуляційні

C. Регулюючі

D. Затратні

25. Оцінка як елемент метода бухгалтерського обліку – це

A. Спосіб групування витрат за елементами

B. Спосіб відображення за допомогою грошового вимірника стану та руху господарських засобів

C. Спосіб відображення в натуральній формі стану та руху господарських засобів.

26. Калькуляція – це:

D. Спосіб вичислення собівартості, її разрахунок, вичислення величини більшості на виготовлені продукції (робіт, послуг)

E. Спосіб відображення господарських засобів в балансі

F. Групування господарських засобів по економічно – однорідним елементам

27. Які види калькуляції вам відомі:

A. Фактична, планова, нормативна, розрахункова

B. Фактична, розрахункова

C. Фактична, планова, нормативна

D. Планова, нормативна.

28. З ціллю калькуляції собівартості продукції витрати поділяються на:

A. Прямі та непрямі

B. Постійні та змінні

C. Планові і не планові

29. До методів калькуляції собівартості відносяться:

A. Простий

B. Попроцесний, показний

C. Нормативний

D. Всі відповіді є вірними.

 

 

Сформувати господарськІ операцІЇ за такою кореспонденцІєю

рахункІв

Дт Кт Дт Кт

23 205 831 131

81 66 90 91

23 651 90 27

823 653 79 90

23 652 27 23

23 22 23 81


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

Универсальный | С заботой о жизни | Социальные вклады | III. Групування витрат за елементами та статтями | IV.Склад витрат виробництва | Методи калькулювання |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав