Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. Групування витрат за елементами та статтями

Читайте также:
  1. A. Витратами
  2. IV.Склад витрат виробництва
  3. Аналіз взаємозв’язку показників обсягу товарообороту, витрат і прибутків
  4. Аналіз витрат за загальною сумою та рівнем
  5. Аналіз витрат за статтями та елементами
  6. Б) Валових витрат;
  7. Визначення витрат палива тепловозом
  8. Витрати виробництва в короткостроковому періоді
  9. Витрати виробництва за довгостроковий період

I. Визнання витрат виробництва

Об’єкт витрат –продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Витратами на виробництві визнаються:

1. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активІв або збільшенням зобов’язань.

2. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу його власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

3. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати які не можливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

4. Якщо актив забезпечує одержання економічних витрат протягом кількох звітних періодів , то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.

2. Попередня (авансова) оплата засобів, робіт, послуг.

3. Погашення одержаних позик.

4. Інші зменшення активів, або збільшення зобов’язань що не відповідають ознакам, наведених у пункт 2 цього положення (стандарту).

5. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

II. Групування витрат виробництва продукції

1. За місцем виникнення витрат на виробництво продукції

· За цехами

· За дільницями

· За службами та іншими структурними підрозділами виробництв

2. За видами продукції

· Витрати на вироби

· Групи однорідних виробів

· Типові зразки виробів

· Валову, товарну, реалізовану продукцію тощо

3. За способом перенесення вартості на продукцію

· Витрати прямі

· Витрати не прямі

4. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

· Витрати умовно – постійні

· Витрати умовно - перемін

5. За календарним періодом

 

· Витрати поточні

· Витрати одноразові

За видами витрат

· Витрати за економічними елементами

· Витрати за статтями калькуляції

III. Групування витрат за елементами та статтями

· Матеріальні витрати

· Витрати сировини і матеріалів

· Витрати купованих напівфабрикатів та комплектуючих

· Витрати палива та електроенергії витрати тари та тарних матеріалів

· Витрати будівельних матеріалів

· Витрати запасних частин

· Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

· Витрати товарів

· Інші матеріальні витрати

· Витрати на оплату праці

· Виплата за окладами і тарифами

· Премія та заохочення

· Компенсаційні виплати

· Оплата відпусток

· Оплата іншого невідпрацьованого часу

· Інші витрати на оплату праці

· Відрахування на соціальні заходи

· Відрахування на пенсійне забезпечення

· Відрахування на соціальне забезпечення

· Страхування на випадок безробіття

· Відрахування на індивідуальне страхування

· Амортизація

· Амортизація основних засобів

· Амортизація інших необоротних матеріальних активів

· Амортизація необоротних активів

· Інші операційні витрати

· Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств. Сума податків, зборів ( обов’язкових платежів) , крім податків на прибуток, витрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінка активів, сума фінансових санкцій тощо

· Інші затрати

· Витрати на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, втрати від надзвичайних подій.


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

Универсальный | С заботой о жизни | Методи калькулювання | Тест - контроль | A. Витратами |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав