Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналитическая теория личности.

Читайте также:
  1. A. теория познания
  2. I БӨЛІМ. КЛАССИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  3. I. Общая теория статистики
  4. I. Правомерное поведение личности.
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  7. I. Теория предпринимательской деятельности
  8. I. Экономика и экономическая теория
  9. IV. Методология и теория исторической науки.
  10. lt;question2>Үй-жайсыз және жайласқан дәуірлер жөніндегі теориялардың авторы....

Приймаємо наступний порядок виконання розрахунку хвостових поверхонь:

1. Перевірочний розрахунок другого східця економайзера (табл. 7.3);

2. Перевірочний розрахунок першого східця повітропідігрівача

(табл. 7.4);

3. Перевірочний розрахунок другого східця повітропідігрівача

(табл. 7.5);

4. Конструктивний розрахунок першого східця економайзера

(табл. 7.6).

 

 

36

Таблиця 7.3 - Перевірочний розрахунок другого східця економайзера

Величина Одиниці вимірювання Розрахунок
Найменування Позначення Розрахункова формула
Площа поверхні нагріву східця По конструктивним розмірам  
Площа живого перерізу для проходу газів Те ж 9,2
Площа живого перерізу для проходу води 0,0212
Температура газів на вході в східець З розрахунку перегрівача °С 706,65
Ентальпія газів на вході в східець Те ж кДж кг 6800,87
Температура газів на виході зі східця За попереднім вибіром °С  
Ентальпія газів на виході зі східця По кДж кг 4815,442
Теплосприйняття східця(теплота, віддана газами) кДж кг 0,995 (6800,87 – 4815,442 + + 0,04 183,3) = 1982,79
Питома ентальпія води на виході зі східця кДж кг 3288,75 + 80 (9116,16 + + 815,47 + 1998,55 + 1200,06) = = 1030,14
Температура води на виході зі східця По табл. VI-6[1] °С 238,4
Питома ентальпія води на вході в східець кДж кг 1030,14 = 677,34
Температура води на вході в східець По табл. VI-6[1] °С 159,95
Середня температура води 0,5 ( °С 0,5 (159,95 + 238,4) = 199,17
Швидкість води в трубах м/с = 1,23
Середня температура газів 0,5 ( °С 0,5 (706,65 + 500) = 603,33
Середня швидкість газів м/с = 8,38
Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією По рис. 6-5 ( 84,1 1 0,99 0,97 = 80,83
Ефективна товщина випромінюючого шару м 0,9 - - 1) 0,032 = = 0,07
Сумарна поглинальна здатність трьохатомних газів       м · МПа   0,1 0,215 0,070 = 0,0015

 

37

Продовження таблиці 7.3

Величина Одиниці вимірювання Розрахунок
Найменування Позначення Розрахункова формула
Коефіцієнт ослаблення променів трьохатомними газами     По рис. 5-5[1]   1 / (м · МПа)   49,83
Коефіцієнт ослаблення променів золовими частками   По рис. 5-6[1] 1 / (м · МПа) 0,09
Сумарна оптична товщина запиленого газового потоку     + kзл ) · p · s   (49,83 0,215 + 0,09 51,79) 0,1 0,07 = 0,11
Міра чорноти випромінюючого середовища По рис. 5-4[1] 0,1
Температура забрудненої стінки труби         199,17 + 60 = 259,17
Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням     По рис. 6-12 ( [1]   Вт /   76,5 0,1 = 7,7
Температура в об’ємі камери перед східцем     З розрахунку перегрівача     706,65
Коефіцієнт По § 6-2[1] 0,4
Глибина по ходу газів: східця (пучка)   об’єму перед східцем         По конструктивним розмірам   Те ж     м     м     2,19     2,76
Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням з врахуванням газового об’єму перед східцем         [ 1 + A   ]     Вт /       [ 1 + 0,4   ] = 10,81  
Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки       Вт /     1 (80,83 + 10,81) = 91,65
Поправка до коефіцієнту забруднення По табл. 6-1 0,002
Коефіцієнт забруднення По формулі (6-8) =
Коефіцієнт теплопередачі Вт /   = 65,46

 

38

Продовження таблиці 7.3

Величина Одиниці вимірювання Розрахунок
Найменування Позначення Розрахункова формула
Різниця температур між середовищами: найбільша     найменша                                   706,65 – 238,4 = 468,26     500 – 159,5 = 340,05    
Відношення
Температурний напір 0,5 ( 0,5 (468,26 + 340,05) = 404,15
Теплосприйняття східця по рівнянню теплообміну       кДж кг  
Розходження розрахункових теплосприймань         100 = 2,98
Перерахунок
Температура газів на виході зі східця За попереднім вибіром °С  
Ентальпія газів на виході зі східця По кДж кг 4877,63
Теплосприйняття східця(теплота, віддана газами) кДж кг 0,995 (6800,87 – 4877,63 + + 0,04 183,3) = 1920,92
Питома ентальпія води на вході в східець кДж кг 1030,14 = 688,35
Температура води на вході в східець По табл. VI-6[1] °С 162,49
Різниця температур між середовищами: найбільша     найменша                                   706,65 – 238,4 = 468,26   500 – 162,49 = 343,51    
Температурний напір 0,5 ( 0,5 (468,26 + 343,51) = 405,89
Теплосприйняття східця по рівнянню теплообміну       кДж кг  
Розходження розрахункових теплосприймань         100 =

 

Отримана розбіжність теплосприймань менше допустимого, тому повірочний розрахунок другого східця економайзера вважаємо завершеним.

Таблиця 7.4 - Перевірочний розрахунок першого східця повітропідігрівника

Величина Одиниці вимірювання Розрахунок
Найменування Позначення Розрахункова формула
Діаметр та товщина стінок труб   По конструктивним розмірам   мм 40 1,5
Відносний крок труб: поперечний   поздовжній           Те ж             1,75   1,13
Кількість рядів труб шт.  
Кількість ходів по повітрю  
Площа живого перерізу для проходу газів       6,7
Площа живого перерізу, для проходу повітря 5,24
Площа поверхні нагрівання  
Температура газів на виході зі східця     За попереднім вибіром      
Ентальпія газів на виході зі східця По кДж кг 1473,93
Температура повітря на вході в східець   За поперднім вибором    
Ентальпія теоретичної кількості холодного повітря         По     кДж кг     183,3
Температура повітря на виході зі східця     За попереднім вибором     137,5
Ентальпія теоретичної кількості повітря на виході зі східця         По     кДж кг       1349,17
Відношення 1,2 – 0,07 – 0,1 + 0,03 = 1,06
Теплосприйняття східця кДж кг   (1,06 + ) (1349,17 – 183,3) = = 1253,31
Середня температура повітря в східці     0,5 (   0,5 (30 + 137,5) = 83,75
Ентальпія теоретичної кількості повітря присосів при середній температурі       По   кДж кг       518,93    

 

Продовження таблиці 7.4

Величина Одиниці вимірювання Розрахунок
Найменування Позначення Розрахункова формула
Ентальпія газів на вході в східець               кДж кг    
Температура газів на вході в східець По 272,44
Середня температура газів     0,5 (     0,5 (272,44 + 150) = 211,22
Середня швидкість газів м/с
Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки     По рис. 6-7 [1]   Вт /   1,222 1 24 = 29,33
Середня швидкість повітря       м/с  
Коефіцієнт тепловіддачі з повітряної сторони     По рис. 6-5 (   Вт /   53,8 1 0,92 1,03 = 51,05
Коефіцієнт використання поверхні нагрівання     По табл. 6-3[1]     0,85
Коефіцієнт теплопередачі Вт /
Різниця температур між середовищами: найбільша     найменша                                 150 – 30 = 120     272,44 – 137,5 = 134,94
Відношення
Температурний напір при протитоці     0,5 (       0,5 (120 + 134,94) = 127,47
Перепад температур: найбільший     найменший                 137,5 – 30 = 107,5     272,44 – 150 = 122,44
Параметр   Р
Параметр R
Коефіцієнт По рис. 6-17 [1] 0,975
             

 

 

Аналитическая теория личности.

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ

 

Структура личности
Юнг считал, что человеческая душа состоит из 3-х сложных компонентов: эго, бессознательное и коллективное бессознательное.

Эго отвечает за осознание, как себя самого, как личности, которая наделена определенными чертами, характеристиками, навыками и тп., так и восприятие внешнего мира, окружения. Благодаря ему, каждый из нас сохраняет способность отличить себя от других (идентифицировать).

Личное бессознательное выступает большим темным складом, в котором храниться все наши воспоминания, конфликты, переживания, страхи, которые были нами забыты или подавлены. Там лежит все то, что человек не хочет вспоминать по той или иной причине.

Архетип — в аналитической психологии, основанной Карлом Юнгом, — универсальные изначальные врождённые психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в образах и мотивах сновидений. Те же структуры лежат в основе общечеловеческой символики мифов, волшебных сказок.

И наконец, нововведенный им пласт человеческой «души» - коллективное бессознательное, отвечающее за сохранение информации, которая была получена не в нашей жизни, ею запечатлены наши предки, мысли и чувства, общие для всего человечества, все прошлое человечества. Оно складывалось веками и тысячелетиями и одинаково для всех.
Юнг предположил, что архетипы есть первичные прообразы, заложенные в наше коллективное бессознательное. Они едины для всех, что подтверждается определенным типом реагирования на определенные ситуации всеми. Архетипы позволяют быстрее реагировать на ту или иную ситуацию.
Юнг полагал, что каждый архетип помогает классифицировать определенные чувства, темы, объекты, отношения в типы и объединяет их под себя. Тем самым человеку проще извлекать из себя ту или иную эмоцию. Это единство четко прослеживается в кроскультурных исследованиях, где встречаются поразительные сходства символов, используемых людьми.

Некоторые наиболее важные архетипы
Количество архетипов не имеет границ в нашем коллективном бессознательном. Хотя сам автор своей теории выделял несколько основных: тень, самость, маска, анимус, аниме.

Самость — архетип порядка, являющийся центром целостности сознательного и бессознательного душевного бытия человека и принципом их объединения.

Тень — архетип, представляющий собой относительно автономную часть личности, складывающуюся из личностных и коллективных психических установок, не могущих быть пережитыми из-за несовместимости с сознательным представлением о себе.

МАСКА, ее называют еще персоной, выполняет представительскую функцию в социальном окружении, наше публичное лицо, то как нас воспринимают другие. При этом маска обладает несколькими ролями, то есть воплощениями или одним. Чем больше ролевой набор маски человека, тем более человек адаптивен в обществе и как следствии, тем более эффективен. Юнг акцентировал свое внимание на том, что маска утаивает сущность человека от его окружения, скрывает его истинное лицо.
Следующим важным архетипом являются тени, которые содержат все дурное, темное проявления человека, социально неприемлемые мысли и поступки. Как и Фрейд и Адлер, Юнг наделяет данный архетип творческой активностью, необузданной энергией, которая может выражать в творчестве и созидании при разумном управлении ею.
Анимус и аниме выражают наше идеальное представление о женщине и мужчине. В каждой женщине есть мужская сторона – анимус, и в каждом мужчине есть женское проявление – аниме. Его теорию можно связать с фактом того, что в в женском организме присутствуют мужские гамоны и наоборот.
Ключевой архетип – самость, которая является сердцевиной личности, вокруг которое организованы остальные элементы. Самость отвечает за единство данной системы, за решение личностных конфликтов. Благодаря самости человек ощущает единство и гармонию личности.

Психологические функции
Юнг выделил четыре основных функции, первая из них – рациональная, тип личности использующий активно данную функцию использует в жизни логику, анализ, аргументы. В противовес рациональному типу выступает эмоциональный, он воспринимает мир чувствами и ощущениями, для чувственного типа в большей степени характерно вынесение суждений о человеке, ситуации, то есть, другими словами, им свойственна интерпретация того или иного факта, обволакивание его своей субъективной точкой зрения, и на привнесение собственного опыта. Для рационального важно определить, выявить насколько то или иное событие является объективным фактом или все-таки субъективным событием (можно дать определение: факт, событие интерпритация).
Другой парой противоположностей выступает ощущения и интуиция. Эту пару он назвал иррациональной, так как отсутствует активное начало, эти функции пассивны, они воспринимают только ту информацию, которая «оседает на них», подобно цветкам, которые ждут, когда прилетит пчела. Познание мира с помощью ощущений доступны при понимании языка явлений. Интуиция позволяет пронимать неосознанные образы и символы мира.

Развитие личности

Юнг уделял отдельно внимание развитию личности, считая, что это беспрерывный процесс, эволюционного характера. С его точки зрения, человек постоянно работает над собой, совершенствуясь, обладая новыми навыками, умениями, тем самым реализуя себя. Расставляя акцент на «приобретении себя», воссоединении с собой, создание гармоничной и целостной личности, Юнг считал, что конечная цель жизни любого человека – это полное проявления себя, то есть нахождения своей индивидуальности, уникальности и полное ее выражении в реальном, социальном мире.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 69 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав