Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які з цих ознак повинні відповідати правовій державі?

Читайте также:
  1. I. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
  2. II. Анализ программ по чтению и литературной подготовке учащихся начальной школы и УМК к ним. Познакомьтесь с требованиями ФГОС.
  3. II. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. ПОДБОР И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ
  4. II. Учебно-ознакомительный этап (2-11 день практики)
  5. III. Ознакомительное чтение. Развитие ОК-7, ОК-11
  6. V. За регіональною ознакою
  7. Акти застосування норм права, їх ознаки та види
  8. Атрибутивні ознаки і властивості культури
  9. Беседа как метод ознакомления детей с природой
  10. В якій відповіді названа законодавча ознака злочину?

А). джерелом державної влади є народ.

Б). верховенство права;

В). наявність розподілу державної влади;

Г). відповідальність правової держави перед громадянським суспільством;

Д). всі вище перелічені правильні.

 

60. У концепції Г. В. Ф. Гегеля природне право замінюється ідеєю:

А). справедливості

Б). свободи

В). рівності

Г). суверенітету

Д). реальності

 

61.У Новий час на розвиток філософсько-правових вчень вплинув:

А). гносеологізм

Б). емпіризм

В). деїзм

Г). раціоналізм

Д). позитивізм

 

62.В епоху Середньовіччя єдиним джерелом морального, мірою і нормою всього справедливого вважалася:

А). державна влада

Б). свобода волі людини

В). влада аристократії

Г). божа воля

Д). договірно-правова концепція права

 

 

63. В. С. Соловйов виступив захисником правової ідеї :

А). протиставлення права і моральності

Б). недосконалість природно-правової теорії

В). силу права проти права сили

Г). право сили проти сили права

Д). співвідношення права і моралі

 

64. Л. І. Петражицький створив:

А). метафізику Всеєдності

Б). психологічну теорію права

В). ідеологію «Москва - Третій Рим»

Г). концепцію офіційної народності

Д). соціологічну теорію права

 

65. Позитивістська традиція визначення сутності права полягає в наступному:

А). право є продукт історії та культури і не відкривається, а створюється людьми з урахуванням конкретних особливостей місця і часу

Б). право є Божественне встановлення

В). право підпорядковується моралі

Г). право не залежить від людини і людства, має об'єктивний статус і виявляється людьми

Д). всі варіанти правильні

 

66. Сукупність філософських, політичних і правових ідей, спрямованих на захист особи, її прав і свобод від диктату державної влади , позначається терміном:

А). консерватизм

Б). етатизм

В). лібералізм

Г). провіденціалізм

Д). нормативізм

 

67. Сучасна філософія є філософією права і моралі, вважають сучасні західні філософи:

А). П. Рікер, Ж. Марітен

Б). Ж. Дерріда, Ю. Габермас, Р. Рорті

В). М. Шелер, М. Вебер, А. Гелен

Г). М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр

Д). І. Ільїн, П. Новгородцев, В, Соловйов

 

68. Філософія права займається:

А). пошуками істини про право

Б). нормотворчістю

В). проблемами правозастосування

Г). проблемами законодавчої діяльності

Д). ідеєю правової рівності

 

69. Формула абсолютного повинності, розроблена І. Кантом в його праці «Критика практичного розуму» , - це:

А). категоричний імператив

Б). моральна свобода

В). правова держава

Г). суспільний договір

Д). моральність

 

70. Центральною ідеєю концепції Леона Дюгі є:

А). Справедливість

Б). свобода

В). солідаризм

Г). нормативізм

Д). рівність

71.​ Аквінат класифікує закони на:

A).​ вічні, природні, людські та божі

Б).​ вічні, природні, людські та загальні

В).​ вічні, природні, людські та необхідні

Г).​ вічні, природні, людські та особливі

Д).природні,людські,божі


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав