Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).

Читайте также:
  1. Cтавлення до прав особи у Радянській Українi
  2. Автор об'єкта промислової власності має особисте немай­нове право на присвоєння свого імені або спеціальної назви розроб­леному ним об'єкту.
  3. АДМИРАЛТЕЙСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ
  4. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  5. Адміністративне право і галузі приватного права
  6. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ГАЛУЗЬ ПРАВОВОЇ НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  8. Адміністративні стягнення: поняття та види
  9. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Предупреждение

Административный штраф – возможна добровольная уплата штрафа. Штраф уплачивается в банк или иную кредитную организацию. Если наказание назначено несовершеннолетним, то штраф взыскивается с родителей или законных представителей данного лица.

Если штраф не уплачен добровольно в течении 30 дней, то возбуждается производство по ст. 20.25.

 

Конфискация – исполняется судебными приставами по правилам закона «Об исполнительном производстве».

 

 

Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або суспільний порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління, за яке законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаками адміністративного правопорушення є:

- протиправність ( порушення загальнообов’язкових правил),

- суспільна шкідливість (заподіяння шкоди суспільним відносинам, що охороняються),

- винність (навмисна чи необережна дія чи бездіяльність),

- адміністративна відповідальність ( (у випадках, передбачених законодавством можуть бути застосовані заходи державного примусу).

Склад адміністративного правопорушення:

1) об‘єкт – це відносини у суспільстві, що охороняються нормами адміністративного права (громадський порядок, власність, порядок управління, використання природних ресурсів тощо),

2) об‘єктивна сторона – наявність самої дії або бездіяльності, протиправних наслідків та причинного зв‘язку між ними, а також місце, час, спосіб і засоби вчинення правопорушення,

3) суб‘єкт – осудна фізична особа (з 16 років), в тому числі посадові особи, юридична особа,

4) суб‘єктивна сторона – психічне ставлення особи до вчиненої нею протиправної дії або бездіяльності, вина особи, мета і мотив її поведінки. Вина може бути:

а) зумисною (прямий умисел і непрямий умисел), б) з необережності (протиправна самонавіяність та протиправна недбалість).

Види адміністративних правопорушень (Кодекс про адміністративні правопорушення):

1) в галузі охорони праці і здоров‘я населення (гл.5),

2) що посягають на власність (гл.6),

3) в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам‘яток історії та культури (гл.7),

4) в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії (гл.8),

5) у сільському господарстві; порушеннях ветеринарно-санітарних правил (гл.9),

6) на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв‘язку (гл.10),

7) в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (гл.11),

8) в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності (гл.12),

9) в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (гл.13),

10) що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (гл.14),

11) що посягають на встановлений порядок управління (гл.15).

Адміністративне правопорушення переростає в злочин,

- якщо адміністративний проступок набув ознак складу злочину,

- якщо адміністративне правопорушення вчинене вдруге.

 

  1. Адміністративна відповідальністьвид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, як вчинила адміністративне правопорушення (проступок) певного заходу державно-правового примусу – адміністративного стягнення.

Особливості адміністративної відповідальності:

- встановлюється нормативно-правовими актами про адміністративні правопорушення,

- застосовується за порушення винуватим своїх правових обов‘язків (за скоєння адміністративного проступку),

- супроводжується державним та громадським осудженням протиправного діяння і особи правопорушника,

- завжди пов‘язана з негативними для правопорушника наслідками особистого чи особистого характеру,

- позасудовий порядок реалізації (справи про адміністративні правопорушення мають право розглядати міліція, прикордонники, пожежна охорона, адміністративні комісії тощо),

- особливий характер правових наслідків (адміністративне стягнення діє протягом року з моменту його накладання, тоді як кримінальне покарання автоматично тягне за собою судимість, терміни якої залежать від покарання),

- застосовується до організаційно непідпорядкованих суб‘єктів,

- настає після досягнення 16-річного віку,

- суб‘єктами є фізичні та юридичні особи.

Розрізняють фактичні і процесуальні підстави.

Фактична підстава – це наявність у діях чи бездіяльності особи складу адміністративного правопорушення.

Процесуальна підстава – це рішення уповноваженого органу (посадової особи) про притягнення до адміністративної відповідальності конкретної особи.

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративної відповідальності.

Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).

Адміністративне стягнення має на меті:

- забезпечення виконання загальнообов’язкових правил,

- покарання та виховання порушника,

- попередження нових правопорушень.

За формами адміністративне стягнення може бути:

- моральним; - матеріальним; - у вигляді тимчасового обмеження прав.

Види адміністративних стягнень:

1) попередження – складається у письмовій формі має характер морального осуду;

2) штраф – грошеве стягнення, що не носить компенсаційного характеру (стягується у кратному розмірі стосовно неоподаткованого мінімуму доходів громадян – НМ – 17 гр., сплачується на місці або протягом 15 днів з дня вручення правопорушнику постанови про накладення штрафу, шляхом внесення до ощадного банку);

3) оплатне вилучення предмета, що був знаряддям скоєння або безпосереднім об‘єктом адміністративного правопорушення – примусове вилучення і наступна реалізація з передачею вирученої суми колишньому власнику (здійснюється державним виконавцем);

4) конфіскація предмета, який є знаряддям скоєння або безпосереднім об‘єктом адміністративного правопорушення - примусове безоплатне повернення у власність держави за рішенням суду (наприклад, конфіскація вогнепальної зброї, бойових припасів, грошей);

5) позбавлення спеціального права - права керування транспортними засобами, права полювання – на строк до 3-х років;

6) виправні роботи – до 2-х місяців із відбуванням їх за місцем постійної роботи правопорушника і з відрахуванням до 20% його заробітку в доход держави (за рішенням суду);

7) громадські роботи – виконання особою у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування (призначаються судом на строк від 20 до 60 годин, не більш як 4 години на день);

8) адміністративний арешт – лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб (призначається за рішенням суду негайно, після винесення постанови з використанням порушника в окремих випадках на фізичних роботах без оплати праці). Не застосовується до вагітних жінок, жінок, що мають дітей до 12 років, до неповнолітніх, до інвалідів 1 і 2 групи.

За вчинення грубого порушення правопорядку іноземцями або особами без громадянства до них може бути застосоване таке стягнення, як вигнання (видворення).

Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення - лише як основні. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

Органи і посадові особи, уповноважені розглядати справи:

- адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

- виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад,

- районі (міські) суди (судді),

- органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав