Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дефіцитний грошовий потік.

Читайте также:
  1. Тема 1.5. Грошовий ринок
  2. Тема 13. Грошовий ринок
  3. Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса, що його обслуговує
  4. ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК
  5. Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик

Иванов И.И. Финансовые методы управление запасами на предприятии: Курс. работа / ВятГУ, кафедра ФЭБ; рук. Петров П.П. – Киров 2014. ПЗ 30 с., 2 рис., 4 таб., 15 источников, 2 приложения.

ДЕРЕВООБРАБОТКА, ИНФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ, ЗАПАСЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ, УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, АНАЛИЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ

Объект исследования –

Целью курсовой работы является … .

В курсовой работе рассмотрены следующие вопросы: … .

В результате исследования:

­

­

­

 

дефіцитний грошовий потік.

 

24. Момент здійснення платежу повинен максимально наближуватись до моменту відвантаження товарів – це один із принципів:

– господарського розрахунку;

– кредитування;

+ безготівкових розрахунків;

– факторингу.

25. Документ, який не потрібно подавати, відкриваючи рахунки у банку, – це:

– заява на відкриття рахунку;

– примірник статуту підприємства;

– свідоцтво про державну реєстрацію в органах державної влади;

+ баланс.

 

 

26. Вид банківського рахунку, який не може бути відкритий в іноземній валюті – це:

– поточний;

+ бюджетний;

– кредитний;

– депозитний.

27. Здійснюючи розрахункові операції, підприємство обирає форму розрахунків:

+ самостійно;

– за вказівкою керівних органів;

– відповідно до постанов НБУ;

– за вказівкою банку.

 

28. До безготівкових форм розрахунків належать:

– розрахунки в національній валюті;

– розрахунки в іноземній валюті;

– розрахунки за допомогою платіжних доручень;

+ розрахунки за товарними операціями.

 

29. Вкажіть правильне визначення терміна «платіжне доручення»:

– документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунка певної суми;

– письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

+ письмове доручення власника рахунка банку перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів;

– комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

 

30. Цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити після настання строку визначену суму грошей, – це:

– облігація;

+ вексель;

– акція;

– ощадний сертифікат.

 

31. Дати визначення розрахункам за товарними операціями:

– розрахунки підприємства з бюджетом;

– розрахунки підприємства зі страховими компаніями;

– розрахунки з кредитними установами;

+ платежі за виконані роботи, послуги і платежі за відвантажену продукцію.

 

 

32. Дати визначення розрахункам за нетоварними операціями:

– платежі за надані послуги;

– платежі за виконані роботи;

– платежі за відвантажену продукцію;

+ обов’язкові відрахування в державні цільові фонди та розрахунки з кредитними установами.

 

33. Вкажіть правильне визначення терміна «вексель»:

– доручення банку–покупця банкові–постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

+ письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

– форма розрахунку, за якою банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен здійснити платіж;

– форма розрахунку, за якою банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж.

 

34. Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати:

– безвідзивним;

– непокритим;

– акцептованим;

+ покритим.

 

35. Непокритий акредитив – це акредитив:

– який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий;

– який може бути анульований банком-емітентом без поперед­ньої згоди постачальника;

+ за яким платежі постачальникові гарантує банк;

– правильна відповідь відсутня.

 

36. Відзивний акредитив – це:

– коли платежі постачальникові гарантує банк;

+ коли можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

– коли передбачається депонування коштів;

– коли платежі покупцеві гарантує банк

 

37. Безвідзивний акредитив – це:

– коли платежі постачальникові гарантує банк;

+ коли не можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

– коли передбачається депонування коштів;

– коли платежі покупцеві гарантує банк.

 

38. Переказний вексель – це:

– письмовий документ, який містить зобов’язання особи, яка видала вексель (боржника), сплатити власникові векселя певну суму;

– зобов’язання банку-емітента векселя сплатити вказаній у векселі особі відповідну суму в установлений строк;

+ письмовий документ, який містить зобов’язання особи, що видала вексель, сплатити вказану у векселі суму третій особі;

– правильна відповідь відсутня.

39. Трасант – це особа, яка:

– є власником векселя;

+ переказує свій платіж на іншу особу;

– має вексельні повноваження;

– є платником за векселем.

 

40. Трасат – це особа, яка:

– є власником векселя;

– переказує свій платіж на іншу особу;

– має вексельні повноваження;

+ є платником за векселем.

 

41. Платіжна вимога – це:

– комбінований документ, який містить вимогу постачальника й доручення платника;

– розрахунковий документ, що містить доручення банку покупця банкові постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

– розрахунковий документ, який містить доручення чекодавця банкові здійснити платіж;

+ розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача (утримувача за договірного списання) до банку платника здійснити без погодження з платником переказ коштів на рахунок отримувача.

 

42. Розрахунковий чек – це:

– доручення банку покупця банкові постачальника оплатити рахунки постачальника;

– форма розрахунку, за якою банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен здійснити платіж;

+ письмове розпорядження власника рахунка банкові-емітенту сплатити отримувачеві коштів зазначену в чекові суму;

– розрахунковий документ, у якому вказано конкретне місце платежу.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав